DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 46 - Září 2007

Předchozí průběh letu

1302. solu (2007-09-01) se měl opakovat dálkový průzkum a běžné pozorování atmosféry. Panoramatická kamera sledovala prach, který se na ní usadil. Velký díl prachu nalepeného na hlavici robotické ruky již opadal, na optice mikroskopu zmizela některá zrnka viditelná na dřívějších snímcích, ale kontaminace zůstává i nadále problémem.

Před rokem a půl, přesně 774. solu (2006-03-07), byl Spirit nucen opustit mnohoslibnou plošinu "Home Plate", jejíhož severovýchodního okraje se jen letmo dotkl. Nadcházející zima ho přinutila hledat vhodné místo, na němž by mohl s panely solárních článků, mírně skloněnými ke slunci vycházejícímu jen nízko nad obzor, přečkat období "energetického hladu". V prvním týdnu září 2007 konečně přišel okamžik, kdy se měl opět přehoupnout přes okraj vyvýšené kruhové plošiny, o níž předpokládají vědci, že je vulkanického původu.
Dříve než přišel útvar "Home Plate" na řadu kontroloval rover přesnost měření infračerveného spektrometru. Za kontrolní cíl bylo vybráno políčko "Gertude Weise", jehož hmotu tvoří takřka čistý oxid křemičitý a které bylo podrobně studováno dávno před příchodem prachové bouře. Ověřovací měření mělo zdokumentovat, do jaké míry prach usazený na konstrukci spektrometru ovlivňuje získané údaje.
Infračervený spektrometr je umístěn uvnitř tělesa roveru pod patou kamerového stožáru. Do okolí se dívá přes zrcátko instalované v trubce stěžně. Pokud se přístroj nepoužívá, je vstupní otvor uzavřen krytem, který ale bohužel není vzduchotěsný a nelze na 100% zajistit, že se dovnitř nedostane zvířený prach, kterého bylo v minulých dnech v atmosféře víc než dost.

1303. solu studoval rover infračerveným spektrometrem cíl "Gertrude Weise 14", pozadí cíle a půdní vzorek označený "Innocent Bystander Disturbed Area 1", objekt "Mary Dailey 3" a jeho pozadí. Spirit dále opakoval kalibraci panoramatické kamery a infračervený spektrometr se zaměřil na cíl "Joanne Winter 2".

1304. solu byl rozrytý povrch půdy fotografován přes 13 barevných filtrů panoramatické kamery a následně rover popojel o 2.42 m směrem k "Home Plate". Před jízdou a po ní pořídil snímky kamerami identifikace překážek HazCam a po zastavení ještě orientační snímky navigační kamerou.
Cílem přesunu bylo vyjet zadními koly (rover se od okamžiku, kdy mu "zamrzlo" pravé přední kolo, pohybuje většinou pozpátku) na "Home Plate". Před tím se ale musel trefit do mezery mezi dvěma kameny. Obrat, který bylo potřeba uskutečnit, se ukázal mnohem obtížnější, než se čekalo. První pokus skončil hned na začátku, když se podvozek dostal do zakázaného prostoru. Při pohybu má rover - právě kvůli zablokovanému kolu - tendenci uhýbat ze směru. Tomuto účinku se předchází natočením funkčních kol do protisměru. Rušivý vliv pravého předního kola ale silně závisí na vlastnostech terénu, v němž se rover pohybuje. Na skalnatém podloží se Spirit takřka neodchyluje a to byl právě tento případ. Technici jednoduše napoprvé neodhadli dobře situaci.

1305. solu prohlížel spektrometr Mini-TES kalibrační terč a navigační kamera zhotovila sérii několika snímků v rámci honu na prachové víry. Byla opět kalibrována panoramatická kamera.

Sol číslo 1306 byl opět věnován popojíždění po Marsu. Před zahájením přesunu pořídila panoramatická kamera plně barevný snímek kalibračního terče a narušeného povrchu zeminy v místě "Innocent Bystander". Po dokončení jízdy na vzdálenost 8.21 m bylo okolí fotografováno navigační kamerou a panoramatická kamera studovala terén ve směru dalšího pohybu.
Dnešní jízda byla opakování pokusu o nájezd na "Home Plate" z 1304. solu. Tentokrát operace proběhla zcela hladce na první pokus. Nyní tedy spočívala dvě kola roveru na východním okraji vyvýšené plošiny. Z tohoto místa se plánuje v dalších dnech provádět průzkum nejbližšího okolí. Pak se rover přesune na tzv. "Site 2" o několik metrů dál. "Site 3" je pak na jižním okraji "Home Plate" a "Site 4" v jihovýchodním rohu. Jestliže se podaří prozkoumat horniny podle plánu, bude pravděpodobně možno zhodnotit geologickou strukturu, posoudit změny v chemickém složení na několika místech a vysvětlit původ zlomu, probíhajícího středem plošiny. Během přesunů bude snímkováno přivrácené jižní úbočí kopce "Husband Hill" a výchozy skal pojmenované "Goddard" a "von Braun".
Celková překonaná vzdálenost se tohoto dne zvýšila na 7182.49 m.

1307. solu dokončil rover studium shluku kamenů panoramatickou kamerou a infračervený spektrometr změřil tepelné emise na kalibračním terči.

1308. solu (2007-09-05) sledovala panoramatická kamera obsah prachu v atmosféře, byl znovu kalibrován infračervený spektrometr a rover prováděl revizi obsahu paměti typu flash (druh přepisovatelného záznamníku, který si udrží data i po vypnutí elektrického napájení). Panoramatická kamera vybavená kompletní sadou filtrů dokončovala mapování terénu v popředí. Spektrometr Mini-TES studoval půdní vzorky pojmenované "Beef_Chili" a "Cajun_Chili" a externí kalibrační terč.
V posledních měsících se řídící tým při pojmenovávání terénních prvků inspiroval jmény bývalých slavných hráček profesionální baseballové ligy, která si našla svá místa kolem plošiny připomínající tvarem a barvou "domovské" stanoviště hráčů baseballu. "Home Plate" má přibližně miskovitý profil, proto kdosi přišel s nápadem, aby se objekty studované na jeho povrchu jmenovaly podle předmětů, které mohou být servírovány v míse. Těšme se tedy na nové a možná i vtipné názvy!

1309. solu studoval Spirit infračerveným spektrometrem cíle pojmenované "Gumbo", "Goulash" a "Stew". Rozsáhle se věnoval měření obsahu prachu v atmosféře (opacity) pomocí snímků panoramatické kamery. Po večerní relaci s družicí 2001 Mars Odyssey bylo opakováno měření opacity pro kalibrační účely.

1310. solu byly objekty "Gumbo" a "Goulash" fotografovány panoramatickou kamerou. Poté se rover otočil na místě do směru k vybranému příštímu stanovišti "Site 2" a krátce popojel. Před jízdou a po ní vyfotografovaly terén kamery identifikace překážek. Na závěr byly ještě zhotoveny orientační snímky panoramatickou kamerou. Smyslem tohoto přesunu bylo získat zkušenosti s pohybem v novém typu terénu na plošině "Home Plate".

1311. solu pozoroval Spirit kamerou PanCam situaci na obzoru.

1312. solu kontrolovala panoramatická kamera vrstvu usazeného prachu na kamerovém stožáru. Spirit pak pokračoval v jízdě. Kamery HazCam zdokumentovaly situaci na původním místě i po přemístění. Z nového stanoviště byly dále pořízeny orientační panoramatické a navigační snímky. Rover zhotovil mozaiku snímků navigační kamerou ve zpětném směru, infračervený spektrometr pozoroval kalibrační terč a panoramatická kamera systematicky studovala terén přes kompletní sadu barevných filtrů.
Celková překonaná vzdálenost vzrostla k tomuto dni na 7206 m.

1313. solu Spirit odpočíval a pozoroval panoramatickou kamerou situaci na obzoru.

1314. solu (2007-09-13) fotografovala panoramatická kamera přes všech 13 barevných filtrů zlom procházející napříč "Home Plate". Tatáž kamera pak pozorovala situaci vepředu a spektrometr Mini-TES proměřoval tepelné emise z cílů "Tapioca", "Bouillabaisse" a "Dumplings". Panoramatická kamera zhotovila několik snímků oblohy kvůli kontrole prašnosti a rentgenový spektrometr analyzoval obsah argonu v atmosféře. Po skončené rádiové relaci se sondou 2001 Mars Odyssey bylo znovu kalibrováno měření atmosférického prachu panoramatickou kamerou. Následujícího rána měl Spirit za úkol fotografovat "Dumplings" kamerou PanCam a zkoumat shluk kamenů.

1315. solu (2007-09-14) zkoumal Spirit infračerveným spektrometrem půdní vzorek "Broth" a kameny "Vichyssoise" a "Cioppino". Následně popojel ve směru ke stanovišti "Site 3". Cestou pořizoval obrázky kamerami HazCam. Po zastavení bylo navigační a panoramatickou kamerou zdokumentováno okolí.
Stanoviště "Site 3" se nachází asi 30 až 40 m od "Site 2" na jižním okraji "Home Plate". Plošina není zcela vodorovná a směrem k jihu se zvyšuje. Vědci by rádi získali větší výšku, aby si mohli lépe prohlédnout jih "Home Plate" a lokalitu "Low Ridge". V úmyslu mají použít sadu nástrojů na robotické ruce, aby zdokumentovali rozvrstvení materiálu na planině ve směru severozápad - jihovýchod. Rádi by prozkoumali čedičové horniny a případné kameny typu "Comanche" (podle kamene, který byl studován, když Spirit přejížděl "Husband Hill").
Rover se dále pokoušel vyfotografovat okolí plošiny na západě a jihu, zhotovoval stereoskopické záběry kopce "Husband Hill" a hledal vlastní stopy v terénu.
Na konci dne, když Spirit zaparkoval, přešla retranslační družice 2001 Mars Odyssey do bezpečnostního módu a Spirit v následujících dnech musel omezit činnost na minimální rozsah. Během solů číslo 1318 a 1319 se komunikace se Zemí udržovala jen přes palubní vysokoziskovou anténu. Z takto přijatých dat bylo potvrzeno, že plánovaná jízda dopadla podle očekávání a Spirit zůstává v provozuschopném stavu.
Celková překonaná vzdálenost vzrostla k tomuto dni na 7214 m.

1316. solu zhotovoval rover sérii snímků navigační kamerou, na nichž by se mohl vyskytnout postupující prachový vír. Navigační kamera snímkovala dále situaci za zádí a panoramatická kamera pořizovala mozaiku obrázků terénního zlomu, probíhajícího přes "Home Plate". Spektrometr Mini-TES se nakonec zaměřil na externí kalibrační terč.

1317. solu monitorovala panoramatická kamera nánosy prachu na kamerovém stožáru a přes sadu barevných filtrů zhotovila snímky terénu před přídí. Panoramatická kamera provedla průzkum shluku kamenů. Kamera NavCam a infračervený spektrometr studoval krajinu vpředu a panoramatická kamera nakonec provedla ověřovací měření opacity atmosféry.

V náplni 1318. solu bylo orientační snímkování oblohy panoramatickou kamerou a zkouška infračerveného spektrometru na kalibračním terči. Větší část dne byla věnována měření opacity.

1319. solu pokračoval Spirit v testech infračerveného spektrometru na kalibračním terči a navigační kamera zhotovila další film (sérii snímků v jednom směru) s nadějí, že před objektivem v tomtéž okamžiku přeběhne prachový vír.

1320. solu (2007-09-20) zhotovovala panoramatická kamera redukované (thumbnail) snímky oblohy a infračervený spektrometr monitoroval nánosy prachu na stožáru. Spirit opět obnovil komunikaci prostřednictvím frekvenčního pásma UHF pře družici Mars Odyssey

1321. solu byla činnost roveru ovlivněna interní závadou na stanici DSN [=Deep Space Network] u Mardidu. Nebylo možno odvysílat instrukce, které měly putovat přes palubní vysokoziskovou anténu v pásmu UHF, a rover tudíž místo zamýšlené jízdy pouze opakoval aktivity z předešlého dne.

Sol číslo 1323 byl prvním z trojdenního víkendu. Spirit se věnoval dálkovému sběru dat, mezi nimiž byly i panoramatické snímky cíle "Ambrosia" a měření tepelných emisí infračerveným spektrometrem ze stejného místa a navíc z cílů "Bisque" a "Cobbler".

1323. solu rover nejprve vyfotografoval panoramatickou kamerou "Bisque" a "Cobbler" a pak popojel 19.21 m směrem ke stanovišti číslo 3 ("Site 3") na "Home Plate". Před jízdou a po ní zdokumentovaly situaci kamery identifikace překážek HazCam a z nového místa zhotovily mozaiku snímků navigační a panoramatická kamera.
Dnešní změna stanoviště byla prozatím nejdelším přesunem od chvíle, kdy rover přišel o možnost využívat všech šesti kol. Na to, že jedno kolo prakticky vlekl za sebou a při současných omezených energetických možnostech, se jedná o pozoruhodnou vzdálenost.
Spirit zaparkoval asi 15 m od balvanitého pole. Momentální pozice byla pojmenována "Texas Chili". Jedná se o plochou kamennou desku, která se geologům zdá natolik zajímavá, že ji označili jako "stratigrafickou říši divů" a rozhodli se ji podrobně prostudovat.

1324. sol - poslední víkendový den - využil Spirit k fotografování nedalekého okolí panoramatickou kamerou a ke shromažďování necílených dálkových měření. Pozorování zahrnovala snímkování potenciálních prachových vírů na sérii obrázků navigační kamery a systematické studium terénu v popředí spektrometrem Mini-TES.

1325. solu pozoroval Spirit shluk kamenů panoramatickou kamerou a skenování oblohy navigační kamerou, která pátrala po oblačnosti. Rover zahájil práci na úplném 360° panoramatu a rozběhl se výzkum prostoru "Texas Chili". Pro měření infračerveným spektrometrem byla zhotovena série podkladových obrázků navigační kamerou. Terén před vozítkem byl důkladně zdokumentován v barvách kamerou PanCam a panoramatická kamera rovněž pořídila mozaiku snímků "Site 3". Infračervený spektrometr proměřoval vlastnosti cílů "Hardy Point", "Harmony Point" a "Ohridiski". Rover pak rozložil robotickou ruku a rentgenový spektrometr přiložil na "Texas Chili".

Ráno 1326. solu monitoroval Spirit prach na kamerovém stožáru. Později pořizovala panoramatická kamera další obrázky "Site 3" a vrtačka RAT [=Rock Abrasion Tool] očistila povrch "Texas Chili". Přední pár kamer HazCam překontroloval zaprášení mikroskopu. Na očištěné místo byl znovu přiložen rentgenový spektrometr APXS a po dobu 18 h analyzoval složení horniny.

Ráno 1327. solu navázal rover komunikaci s evropským satelitem Mars Express. Pokračovalo fotografování "Site 3" panoramatickou kamerou a pak byly vyměněny nástroje na hlavici robotické ruky a do kontaktu s "Texas Chili" se dostal Mössbauerův spektrometr. Ten prováděl sběr dat po dobu 21 h.
Prach vznášející se v ovzduší se dále usazoval. V těchto dnech už opacita atmosféry poklesla na 1.06. Povrch panelů fotovoltaických článků zůstával ale silně znečištěný a denní produkce elektrické energie se pohybovala kolem 350 Wh/sol.
Revize celkové překonané vzdálenosti potvrdila k dnešnímu dni 7234.09 m.

1328. solu (2007-09-28) zhotovoval Spirit redukované obrázky oblohy panoramatickou kamerou. Poté znovu spustil Mössbauerův spektrometr a dalších 25 h shromažďoval analýzy z místa "Texas Chili". "Site 3" bylo zachyceno na dalších snímcích z panoramatické kamery.

1329. solu byl restartován Mössbauerův spektrometr a po dobu 22 hodin analyzoval cíl "Texas Chilli". Panoramatická kamera pořídila mozaiku 3x2 snímků stanoviště "Site 3".

1330. solu zhotovil mikroskop sérii snímků na "Texas Chilli" a panoramatická kamera zkontrolovala rektifikaci mikroskopu, aby se ověřila přesnost nastavení přístroje. Rover pak složil robotickou ruku a infračerveným spektrometrem nejprve proměřil kalibrační terč a pak zjistil tepelné vyzařování v pěti bodech na obloze a v terénu. Paralelně s běžící odpolední rádiovou relací s družicí Mars Odyssey studoval infračervený spektrometr cíl "Harmony Poin 2".

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články