DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 18 - Květen 2005

Předchozí průběh letu

471. solu (2005-05-01) se po očištění kamene "Keystone" opakovalo snímkování kamerou MI [=Microscopic Imager]. Na kámen se zaměřila také panoramatická kamera a po záměně nástrojů na robotické ruce následovalo měření Mössbauerovým spektrometrem.

Mössbauerův spektrometr pokračoval v odečítání dat z kamene "Keystone" i 472. solu.

473. solu byla robotická ruka složena do cestovní polohy a rover mírně couvnul ze svého stanoviště. Z tohoto místa dokončil fotografickou dokumentaci kamene "Keystone" panoramatickou kamerou a infračerveným spektrometrem. Nakonec Spirit popojel dopředu a vlevo k novému objektu průzkumu, jímž je cílová plocha "Pittsburgh", která se nachází opět na výchozu geologického podloží "Methuselah". Přesun proběhl perfektně až na to, že levé přední kolo na konci cesty nemělo dostatečný kontakt se zemí. Pravděpodobně najelo na malý oblázek.

Jelikož byla poslední poloha roveru shledána za nevhodnou a hrozilo nebezpečí, že vozítko během práce s robotickou rukou podklouzne, bylo rozhodnuto, že je nutno couvnout asi o 5 cm a natočit kola. To se uskutečnilo 474. solu. Na novém místě bylo provedeno koordinované měření panoramatickou kamerou a spektrometrem Mini-TES.

475. solu byl cílový objekt "Pittsburgh" snímkován mikroskopem, nejprve v přírodním stavu a pak po očištění malé plochy kartáčem na vrtačce RAT. Kámen byl posléze proměřen rentgenovým spektrometrem.

Zahrada Zen - 1024x700x16M (91 kB) 476. solu (2005-05-06) složil rover robotickou ruku, zacouval a dokončil snímkování objektu "Pittsburgh" infračerveným spektrometrem. Pak se vydal k dalšímu cíli, jímž je "Jibsheet", který se nachází asi dva dny jízdy daleko. První zastávka na cestě měla být věnována panoramatickému snímkování a prozkoumání zeminy pomocí nástrojů na mechanické ruce.
Na konci dne měl Spirit za sebou celkem 4339 m jízdy po povrchu rudé planety.

Na stanovišti uprostřed vzdálenosti mezi geologickými výchozy "Methuselah" a "Jibsheet" strávil Spirit soly 477 až 479 (2005-05-072005-05-09). Věnoval se dálkovým pozorováním a průzkumu zeminy rentgenovým a Mössbauerovým spektrometrem.

480. solu podnikl rover krátký přesun k cíli "Keel", který je již součástí geologického útvaru "Jibsheet".

481. solu bylo potvrzeno, že současná poloha vozítka je vyhovující pro detailní průzkum jiného cíle, pojmenovaného neoficiálně "Reef". Nejprve byl zdokumentován kamerou s mikroskopem a pak následoval 16hodinový sběr dat spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer].

Objekt "Reef" byl zkoumán i následujícího 482. solu. Nejvíce času zabralo 21hodinové měření Mössbauerovým spektrometrem. K dnešnímu dni (2005-05-12) měl Spirit za sebou už 4341.19 m jízdy po povrchu Marsu. Zůstává stále ve výborném stavu.

Po skončení prací na kameni "Reef" se dne 2005-05-14 a 2005-05-15 zaměřil Spirit na další cílovou plochu útvaru "Jibsheet", pojmenovanou "Davis". Zde se vystřídaly všechny nástroje na mechanické ruce. Nejprve byl kámen prohlédnut mikroskopem MI [=Microscopic Imager], pak byla plocha okartáčována bruskou RAT [=Rock Abrasion Tool] a posléze se uskutečnily dva dlouhotrvající sběry dat rentgenovým a Mössbauerovým spektrometrem.

Další dva dny (2005-05-17 a 2005-05-18) se rover přesunoval asi 28 m ke geologickému útvaru nazvanému "Larry's Outcrop". Jakmile dorazil na místo, přišly na řadu panoramatická a navigační kamera a detailně zdokumentovaly kamenný objekt kvůli dalšímu naplánování operací s robotickou rukou. Spirit byl i nadále ve výborném stavu.
Ke dni 2005-05-19 měl rover za sebou 4368.07 m jízdy po Marsu.

Západ slunce za okrajem kráteru Gusev - 800x600x16M (38 kB) Spirit ukončil rozsáhlý výzkum na stanovišti "Larry's Outcrop" a během víkendu 2005-05-192005-05-22 (sol 490 až 493) se přesunul na jiné místo, pojmenované "Paros". Paros je název řeckého ostrova v souostroví Kyklády, ležícího přibližně 150 km jihovýchodně od Athén. Zde prozkoumal povrchové detaily kamene pomocí televizní kamery s mikroskopem a provedl analýzu složení horniny rentgenovým a Mössbauerovým spektrometrem.

494. solu bylo dokončeno pozorování cíle "Paros" mikroskopem. Rover složil robotickou ruku a popojel na další stanoviště. Během přesunu se pořizovaly standardní snímky kamerami HazCam. Tyto obrázky jsou v první řadě používány k posouzení bezpečnosti přesunu a vyhodnocení, zda je možné spolehlivě manipulovat s mechanickou rukou. Pohyb proběhl bez potíží a navíc na snímcích z kamery byl zachycen osamělý prachový vír.

Na novém stanovišti bylo pro soly 495 až 498 (2005-05-242005-05-27) naplánováno snímkování pomocí mikroskopu MI [=Microscopic Imager], očištění kamene bruskou RAT [=Rock Abrasion Tool] a následný sběr dat rentgenovým spektrometrem. Závěrečné měření Mössbauerovým spektrometrem mělo trvat kolem 46 h.

497. a 498. solu se rover věnoval průzkumu západního okraje "Larry's Outcrop" přístroji na robotické ruce. Kromě toho byl jistý čas věnován dálkovému pozorování.

Jubilejní 500. sol na Marsu zastihl vozítko Spirit ve skvělém stavu. V těchto chvílích (sol 499 až 501) zůstával i nadále objektem zájmu výchoz geologického podloží a okolní půda, na něž se postupně zaměřovaly přístroje umístěné na manipulátoru. Stranou ale nezůstávaly ani kamery na stožáru vozítka.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články