DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 27 - Únor 2006

Předchozí průběh letu

Místo toho, aby se čekalo další den na dokončení obvyklého snímkování, dostal rover 740. solu příkaz pokračovat v samostatné jízdě kontrolované palubními přístroji. Tímto způsobem překonalo vozítko dalších 17 m.

741. solu postoupil rover o dalších 43.5 m. Dorazil na vrcholek mírně se svažujícího hřebene, odkud se odkrýval skvělý pohled na cestu k "Home Plate".
K tomuto dni měl Spirit za sebou 6430 m cesty - američtí pracovníci nezapomněli zdůraznit, že se jedná o vzdálenost přesně 4 míle.

742. solu se chystala další dlouhá jízda, která měla zahrnovat 30 m pevně stanovené trasy a 15 až 20 m autonomní navigace.

743. solu podnikl Spirit nejprve dálkové pozorování terénu v náhodných směrech a pak popojel o 45.7 m. Jízda se uskutečnila podle plánu stanoveného pozemním střediskem.

Home Plate - 1816x700x16M (235 kB) 744. solu dokončil rover přesun dalšími 17.5 m pomocí autonomní navigace. Po zastavení zkontroloval polohu a pořídil sérii snímků okolní krajiny.
Po několikaměsíčním úsilí vozítko konečně dorazilo k půlkruhovému geologickému útvaru, který obdržel přezdívku "Home Plate". Poprvé byl spatřen koncem srpna 2005, bezprostředně poté, co se Spirit vyškrábal na vrcholek kopce "Husband Hill". Jakmile bylo dokončeno vědecké studium poblíž nejvyššího bodu terénu, vyrazil rover k dalšímu zajímavému geologickému terénu. Vzdálenost 848 m zdolal za pouhých 94 solů. Očekávání nových vědeckých "hodů" nebylo marné. Někteří členové týmu považují "Home Plate" za menší obdobu útvaru "Burns Cliff" v kráteru "Endurance" na opačné straně Marsu, kde prováděl koncem roku 2004 hodnotná měření rover Opportunity. Oba útvary se vyznačují vrstevnatou strukturou a strmými svahy.

745. solu uskutečnil rover jednoduché dálkové pozorování a hlavně se věnoval dobíjení baterií před náročným programem příštího týdne.

746. solu se Spirit přesunul o 9 m k cíli pojmenovanému "Barnhill". Po dokončené změně stanoviště, seděl rover na svahu o sklonu 27°. Celková vzdálenost překonaná na Marsu tím dosáhla 6589 m.

747. solu rover opatrně rozložil robotickou ruku. Přitom neustále kontroloval svůj náklon, který se během napřahování ramene měnil. Zatímco technici očekávali změnu menší než 0.3°, skutečnost byla pouhých -0.048°. Jakmile byla dokončena tato choulostivá operace, Spirit pokračoval podle plánu snímkováním. K tomu použil kamerou vybavenou mikroskopem MI. Nato zahájil sběr dat Mössbauerovým spektrometrem.

748. solu pokračovalo snímání spektra Mössbauerovým přístrojem a panoramatická kamera zahájila fotografování okolí, na jehož závěru bude sestavena velká mozaika terénu.

749. solu (2006-02-11) byly vyměněny nástroje na hlavě robotického ramene. Ke slovu přišel rentgenový spektrometr APXS. Panoramatická kamera pokračovala ve snímkování terénu a uskutečnit se mělo další dálkové pozorování.

750. solu zkoumal Spirit skalnatý cíl "Pitcher" kamerou s mikroskopem MI [=Microscopic Imager]. Přes noc sbíral rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrpmeter] data z kamene pojmenovaného "Fastball".

751. solu složil rover robotickou ruku a zamířil podle pokynů z řídícího střediska k cíli "Posey". Při jízdě dlouhé 5.3 m byla vizuálně kontrolovaná překonaná vzdálenost. Přesun proběhl přesně podle plánu a vozítko zaparkovalo na místě, ze kterého se mohly provádět zamýšlené operace s mechanickou rukou, aniž by se musela konečná pozice ještě dodatečně upravovat.

Jelikož dráha retranslačních družic kolem Marsu se opět dostala do nevýhodné polohy vzhledem ke kráteru Gusev, v němž Spirit operuje, nastalo pro vozítko již po několikáté období tzv. omezených solů (restricted sols). 752. sol byl proto věnován nenáročnému dálkovému pozorování a dobíjení akumulátorů.

753. solu byl mikroskopem fotografováno místo označené jako "Gray". Na cílové plošce "Manager" očistila bruska RAT [=Rock Abrasion Tool] povrch a Mössbauerův přístroj zde měřil 18 h spektrum. Vědecký tým se rozhodl dokončit noční měření Mössbauerovým spektrometrem před tím, než se uskuteční další noční sběr dat rentgenovým spektrometrem. Záměrem bylo získat podklady pro rozvahu, jak dlouho zůstane rover na tomto stanovišti. Protože výsledky z Mössbauerova spektrometru ukázaly, že se jedná o velice podobnou horninu, jaká byla již dříve zjištěna na neobroušeném povrchu kamene "Barnhill", vědci se rozhodli hned po dokončení výzkumu spektrometrem APXS pokračovat v jízdě.

754. solu Spirit zdokumentoval mikroskopem obroušený povrch cíle "Manager", dokončil jeho analýzu rentgenovým spektrometrem a panoramatická kamera pořídila snímky kamene "Barnhill".

755. solu (2006-02-16) Spirit nejprve mírně zacouval od cíle "Manager" a místo proměřil infračerveným spektrometrem Mini-TES. Potom zamířil k nejvyššímu bodu "Home Plate" 10 m proběhlo podle předem stanoveného scénáře, přičemž překonaná dráha byla kontrolována vizuálně (tzv. metoda vizuální odometrie). Posledních 1.5 m pokračoval rover za pomoci autonomní navigace. Asi v polovině přesunu se pohyb na krátkou dobu přerušil a Spirit pořídil sérii snímků navigační kamerou.
Plošina "Home Plate" je prozatím nejzajímavější útvar s horninami s vrstevnatou strukturou, na který Spirit doposud narazil. Jelikož tvar terénní mísy připomnělo pracovníkům část hřiště pro baseball, bylo rozhodnuto pro objekty v nejbližším okolí přidělovat jména hráčských hvězd a manažerů baseballové Negro League z první poloviny 20. století.
Na konci 755. solu měl rover za sebou již celkem 6575 m jízdy po Marsu.

O průběhu solů 756 a 757 nebyly zveřejněny žádné údaje.

758. solu bylo na programu dálkové pozorování vybraných objektů. Panoramatická kamera vybavená sadou třinácti barevných filtrů pořizovala snímky cíle "Wilmington" a mozaiku obrázků okolního terénu.

759. solu se Spirit přiblížil ke kameni pojmenovanému "James 'Cool Papa' Bell".
Na jižní polokouli, kde operuje rover Spirit, se opět blíží zima. Fotovoltaické baterie registrují každodenně menší množství energie přicházející ze Slunce, neustále klesajícího k obzoru. Spirit vystoupal na nejvyšší bod "Home Plate" a rozhlédl se po krajině. Řídící tým by rád před příchodem zimy získal co nejvíce vědeckého materiálu a zároveň by chtěl dosáhnout svahu "McCool Hill", obráceného k severu. Vhodně nakloněné panely baterií dokážou využít větší množství solární energie. Podobný trik byl využíván i během minulého zimního období. Technici začali mapovat terén a hledat nejlepší cesty k "McCool Hill".

Navigační a panoramatická kamera obrazově zdokumentovaly 760. solu oblast nacházející se v dosahu nástrojů na mechanické ruce. Rover se dále věnoval atmosférickým výzkumům.

761. solu použil rover mikroskop a prozkoumal kamenný objekt "Stars". Následně očistil pomocí vrtačky RAT povrch a opět stejné místo prohlédl kamerou s mikroskopem. Poslední významným úkonem bylo umístění Mössbauerova spektrometru na očištěnou plochu kamene a zahájení sběru mineralogických dat.

Měření Mössbauerovým spektrometrem pokračovalo i 762. solu. Po skončené rádiové relaci s retranslační družicí 2001 Mars Odyssey byl na předchozí místo přiložen rentgenový spektrometr APXS, který bezprostředně nato zahájil analýzu materiálu.
Na nadcházející víkend naplánoval řídící tým sběr vědeckých dat na jiném cíli, který obdržel přezdívku "Crawfords".
Na konci 762. solu (2006-02-23) měl Spirit za sebou 6589.83 m jízdy.

763. solu dokončil Spirit vědecký výzkum na skalnatém cíli "Crawfords". Na další týden byl naplánován postup kolem východního a jižního okraje "Home Plate" ve směru pohybu hodinových ručiček.

764. solu popojel rover 22.7 m. Před zahájením přesunu a po jeho skončení prováděla panoramatická a navigační kamera povinné snímkování, sloužící k přesnému zaměření polohy.

765. solu sledovala panoramatická kamera přechod měsíčku Phobos a palubní akumulátory shromažďovaly energii před další jízdou.

766. solu se uskutečnila jízda v délce 37 m. Kromě fotografování terénu před a po přesunu byla na programu dne atmosférické pozorování.

Zcela obdobnou náplň měl i sol číslo 767. Tentokrát se podařilo překonat 29 m.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články