DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 24 - Listopad 2005

Předchozí průběh letu

651. solu popojel Spirit dalších 16 m.

Období "restricted sols" umožnilo 652. solu vykonávat znovu jen necílená dálková pozorování a opakované pozorování oblohy v nočních hodinách.

653. solu začal Spirit snímkovat vybrané cíle v kotlině "East Basin". Rover měl jednu z posledních příležitostí prozkoumat údolí dříve, než se mu skryje mimo dosah kamer.

Na stejném místě zůstal rover stát i 654. solu (2005-11-04) a pokračoval v cíleném snímkování objektů v údolí "East Basin".
Aktuální stav ujetých kilometrů ukazoval k tomuto dni 5143.63 m.

655. solu odjel Spirit po trase dlouhé 94.5 m mířící jihovýchodním směrem dolů na tzv. "Lower Haskin Ridge". Celou cestu nemohl ovšem jet jenom z kopce. Během krátkého stoupání na začátku pohybu bylo zaznamenáno prokluzování kolem 10%, naopak pokud rover uháněl dolů, maximální prokluz nepřesáhl 3%.

656. solu provádělo vozítko necílené dálkové pozorování a zahájilo jistá koordinovaná pozorování s družicovou observatoří HST [=Hubble Space Telescope]. Pozorování zahrnovala sledování oblohy, zjišťování opacity atmosféry, měření na kalibračních terčích a sledování horizontu.

657. solu se Spirit věnoval panoramatickému snímkování doliny "East Basin". Jednalo se o druhou sérii fotografovaní stejného terénu, které poslouží ke stereoskopickému zaměření kotliny za dvou navzájem vzdálených stanovišť. Kromě toho probíhalo měření vyzařovaného tepla na vybraných cílech v okolí, kterému se věnoval infračervený spektrometr.

Během 658. solu se rover posunoval pod azimutem 180° (jižní směr) na vzdálenost 24 m a s průměrným klouzáním 3%.

Pro oblast kráteru Gusev opět skončilo období omezených solů (restricted sols) a proto bylo možno pokračovat v cestě hned dalšího dne. 659. solu zacouval Spirit 8 m zpět k zajímavému skalisku, které mělo být podrobněji prozkoumáno geologickými nástroji na manipulátoru (ruce).
Ke konci dne měl rover za sebou už celkem 4273 m jízdy.

660. solu (2005-11-11) došlo skutečně k průzkumu skaliska pojmenovaného prozatímně "Larry's Bench". Spirit ho zdokumentoval nejprve kamerou MI vybavenou mikroskopem v surovém stavu a pak po očištění povrchu bruskou RAT. Kámen byl posléze proměřen rentgenovým spektrometrem. Panoramatická kamera sledovala východní část kopců a v předstihu fotografovala prostor, ve kterém se měla uskutečnit další jízda. Po západu slunce se kamery roveru pokusily zachytit na obloze prolétající družici 2001 Mars Odyssey.

661. solu pokračovalo měření na "Larry's Bench" Mössbauerovým spektrometrem. Panoramatická kamera se zaměřila na terénní partie směrem k vrcholku kopce. Na vybrané cíle se podíval rovněž infračervený spektrometr Mini-TES.

Program 662. solu byl velice podobný. Pokračoval sběr dat Mössbauerovým spektrometrem, cílené fotografování panoramatickou kamerou a dálkové měření infračerveným spektrometrem. Kromě toho se uskutečnilo běžné zkoumání stavu atmosféry.

663. solu byly stále ještě v akci Mössbauerův spektrometr, panoramatická kamera a infračervený spektrometr. Zajímavostí bylo noční snímkování oblohy, na níž se měly objevit stopy padajících meteorů - hovořilo se dokonce o meteorickém dešti - pohybujících se na dráze komety 1P/Halley.

664. solu se opět po několika dnech vydal Spirit na cesty. Nejprve složil mechanické rameno do cestovní polohy, kamerou ještě naposled zdokumentoval prostor zkoumaný v předchozích solech a pak se přesunul 38 m směrem dolů po svahu.

665. solu pokračovala jízda dalšími 42 m.

Cesta z kopce pokračovala i 666. solu a podařilo se při ní překonat dalších 40 m.

Protože 667. solu se v blízkosti vozítka nenacházel žádný zajímavý objekt pro podrobný geologický průzkum, bylo rozhodnuto pokračovat v cestě. Komplikací bylo, že řídící tým neměl k dispozici dostatek obrazového materiálu z prostoru další cesty, která se skrývala za terénní vlnou. Pro další etapu bylo proto přijato rozhodnutí opatrně popojíždět pomocí autonomního navigačního systému a jako ochranu zařadit přísnější kontrolu náklonu roveru.
Ke konci 667. solu (2005-11-18) činila celková vzdálenost, kterou Spirit zdolal na Marsu 5392 m.

Dne 2005-11-20 uplynul jeden marsovský rok od přistání Spiritu na rudé planetě. Jeden rok na Marsu znamená 669 solů, nebo 687 pozemských dní.

Zkrácená situační zpráva vydaná 2005-12-01 po americkém prodlouženém víkendu způsobeném svátkem Díkuvzdání uvádí doslova, že Spirit zůstává funkční a úspěšně pokračuje v sestupu z kopce. Krátkodobým cílem je přesunout se ke skupině zajímavých útvarů pojmenovaných "Comanche" a "Miami". Rozhodnutí, který z cílů bude vybrán k podrobnému průzkumu má padnout až po obdržení snímků ze solu 680 (2005-12-01).
Během svátečního víkendu použil rover kompletní sadu čtyř nástrojů na robotické ruce, tzn. oba spektrometry, mikroskop a kartáč na brusce, a prostudoval výchoz geologického podloží "Seminola". Dvě cílové plošky na skalisku byly informativně nazvány "Abiaka" a "Osceola". Všechna uvedená jména se vztahují ke jménům původních domorodých indiánských kmenů na Floridě. Složení horniny na zmíněných místech se vyznačuje přítomností olivínu ((Mg,Fe)2SiO4) a samotné výchozy jsou tmavé s hojným zastoupením hořčíku (Mg) a železa (Fe).
K 679. solu (2005-11-30) měl Spirit za sebou 5463 m jízdy po Marsu.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články