DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 14 - Leden 2005

Předchozí průběh letu

Na Nový rok 2005 (sol 355) se vrtačka RAT zakousla do kamene "Champagne" poněkud hlouběji. Do vývrtu byl vložen rentgenový spektrometr a přes noc probíhal sběr dat.

Měření rentgenovým spektrometrem pokračovalo i během 356. solu. Kromě geologického průzkumu se provádělo tento den i v ostatních solech sledování atmosféry. Vzhledem k místnímu zvíření prachu se zhoršil průnik slunečního světla k povrchu Marsu. Pro rover to znamenalo omezení účinnosti fotovoltaických článků. Jejich výkon zůstával nicméně dostatečně vysoký na to, aby byla ohrožena normální činnost vozítka.
Elektrické napájení způsobuje ale starosti jiného druhu. Během 342. solu bylo pozorováno, že při zapnutí topidel na robotické ruce se změnilo napětí mezi zpětnou proudovou sběrnicí a kostrou vozítka z 0 V na 0.1 V. Sběrnice (bus) je svazek drátů, kterými se odvádí proud od spotřebičů zpět ke zdroji např. baterii nebo slunečnímu panelu. Zaznamenaná událost potvrzuje, že mezi sběrnicí a kostrou došlo ke krátkému spojení, náznaky čehož byly zaznamenány již v říjnu předešlého roku. Zkrat se nachází někde na propojení topných článků mechanické ruky. Prozatím to neohrožuje činnost roveru, nicméně je nutno počítat s tím, že už přestala fungovat jedna z elektrických ochran.

357. solu vyměnil Spirit nástroje na robotické ruce a vývrt na kameni začal dlouhodobě zkoumat Mössbauerovým spektrometrem.

358. solu (2005-01-04) byla díra v kameni "Champagne" naposledy zdokumentována kamerou s mikroskopem a pak Spirit mechanickou ruku složil do cestovní polohy. Technici se poté pokusili o krátkou jízdu na místo, kde by rover mohl vyfotografovat vývrt z jiné pozice. Kvůli prokluzování kol nebylo žádané polohy dosaženo.
Skloněný písčitý terén přináší neustále potíže. Nedaří se dostatečně spolehlivě popojíždět a další pohyb a ostatní činnosti, při nichž je důležité znát přesnou polohu v terénu po provedené jízdě, se dají plánovat teprve tehdy, když na Zemi dorazí přesné údaje. To se bohužel někdy děje i s denním zpožděním. Na prakticky stéjném místě se Spirit nacházel už přibližně 30 solů. Po nepříjemnostech s kamenem uvízlým v pravém zadním kole jsou technici již při navigaci obtížným terénem opatrnější. Při přílišném prokluzování a hrabání v sypkém terénu hrozí, že se příhoda s kamínkem v kole může opakovat. Jakmile dojde ke klouzání, je proto další pohyb zastavován.
Tohoto dne oslavil rover Spirit jeden rok od přistání na Marsu.

359. sol byl relativně nenáročným dnem. Protože řídící tým neznal ještě výsledky jízdy z předešlého solu, bylo naplánováno jenom rutinní pozorování oblohy a měření infračerveným spektrometrem Mini-TES.

360. solu se rover pokusil zopakovat přesun plánovaný na sol číslo 358. Spirit uskutečnil zákrut ve tvaru S a pak popojel v přímém směru další 4 m. Vzhledem k náročnému terénu to byl docela skvělý výsledek. Prokluzování činilo kolem 48%, ale ke konci dne vozítko překonalo celkem 9.7 m. Na závěr se provádělo asi 20minutové snímkování okolí.

Pro naplánování náročnější činnosti na 360. sol opět nebyly na Zemi včas k dispozici podrobné údaje o skutečné poloze roveru. To vyloučilo další pokusy o jízdu a použití mechanické ruky. Spirit proto jenom 2 hodiny věnoval fotografování panoramatickou kamerou a měření infračerveným spektrometrem.

Soly 362 a 363 byly rozplánovány společně. 362. sol (2005-01-08) byl zasvěcen dálkovému pozorování. 363. solu se počítalo s přesunem o dalších 10 m. Z této vzdálenosti se podařilo zdolat pouze 3 m, pak se opět vyskytlo neúnosné až 98% prokluzování kol a pohyb byl ukončen. Spirit nakonec asi 20 min věnoval snímkování.

364. solu byl rover nově instruován, jak má postupovat v případě, že prokluzování bude větší než 60%. Povelová sekvence byla velice komplikovaná a než se ji podařilo sestavit, skoro vypršel termín na odvysílání. Odměnou za horečnatou práci byla nezvykle úspěšná jízda. Spirit při ní překonal 7 m.

Směrem vzhůru pokračoval rover i 365. solu. Spirit urazil dalších 9 m a na závěr jízdy 20 min fotografoval nové okolí.

Plán na 366. sol počítal s další cestou do kopce k místu pojmenovanému "Larry's Lookout" {=Larryho vyhlídka}. Použít se měly všechny dosud vyzkoušené cestovní triky. Jízda byla úspěšná a Spirit překonal traverzováním 12 m terénu. Po zastavení se provádělo obvyklé snímkování, které tentokrát zabralo asi 30 min. Spirit se nacházel asi 50 m od "Larry's Lookout". Sol 366 skončil 2004-01-12.

Během dvou solů číslo 367 a 368 popojel Spirit dalších 14 m po strmých svazích k cíli "Larry's Lookout". Průměrné podklouzávání činilo jenom asi 14%, což znamená, že se vozítko dostalo na pevnější půdu. Sol 368 byl věnován dálkovému pozorování. Spirit snímkoval okolí panoramatickou kamerou a miniaturním infračerveným spektrometrem. Provedl také zkoušku detekce Slunce pravým objektivem panoramatické kamery. Obvykle se Slunce vyhledává levým okem kamery. Snímkování polohy Slunce je součástí pravidelné aktualizace znalostí o přesné poloze vozidla. Mezi těmito aktualizacemi se používá přibližné stanovení polohy, které vyplývá se sledování překonané vzdálenosti a směru pohybu. Takovýmto měřením se ale sčítají různé chyby, ketré je nutno čas od času eliminovat přesným trigonometrickým zaměřením, k čemuž patří i snímkování polohy Slunce na obloze. Snímky Slunce oblohy slouží ale rovněž ke studiu atmosféry, množství rozptýlených částic a prostupnosti pro světelné paprsky.

Peace - 700x700x16M (60 kB) Soly 369 až 371 byly rozvrženy jako jeden celek. První dva soly Spirit pátral po dalších vědecky zajímavých objektech na trase k "Larry's Lookout". 371. solu (2005-01-17) dojel ke kameni pojmenovanému "Peace". Terén nebyl příliš obtížný, a tak se po většinu doby mohl pohybovat s náklonem 19° k severo-severovýchodu, což bylo výhodné z hlediska ozáření panelů slunečních baterií.

372. solu rozložil rover mechanickou ruku a zahájil průzkum kamene "Peace" sérií snímků kamerou s mikroskopem. Chyba v sekvenci příkazů pak nedovolila umístit rentgenový spektrometr a zpozdila další rozbory. Opacita oblohy (podíl množství světla, které nemůže prostoupit atmosférou) prudce vzrostla z 0.8 na 1.1.

373. solu byly získány další detailní snímky kamene "Peace" mikroskopem. Kámen pak očistil kartáč na brusce RAT. Na očištěné místo byl přiložen rentgenový spektrometr a následoval noční sběr dat. Opacita oblohy dále stoupala na 1.3 a tím se dále zhoršovalo zásobování roveru elektrickou energií. Elektrická energie je stále hlavním problémem Spiritu. Současné zhoršení dodávky má na svědomí prachová bouře, která je ovšem v tomto ročním období spíše vzácností. Hlavní bouřlivá sezóna přijde teprve za několik měsíců. Sol 373 skončil 2005-01-20.

374. solu se uskutečnil 40minutový pokus o vrtání do kamene "Peace". Poměrně krátká doba, během níž byla vrtačka RAT v chodu, byla zapříčiněna omezenou zásobou elektrické energie. Naštěstí vrtací hlavice nenarazila na žádnou tvrdou překážku a výsledná díra dosáhla hloubky 3.22 mm. Prakticky byla odstraněna horní vrstvička materiálu. Na obnažené místo byl přiložen a zahájil sběr dat rentgenový spektrometr. Kromě této energeticky náročné práce proběhlo obvyklé ranní a večerní dálkové pozorování.

Do vyvrtaného otvoru byl 375. solu vložen Mössbauerův spektrometr. Opět se uskutečnilo pravidelné dálkové vědecké pozorování.

Měření Mössbauerovým spektrometrem pokračovalo i 376. solu. Pak Spirit aktivoval mikroskop a vývrt v kameni zdokumentoval sérií snímků. Pokračovala další dálková měření.

377. solu (2005-01-24) byl vývrt v kameni prohlouben. Předchozí pokus se ukázal jako nedostatečný a vědci projevili zájem podívat se hlouběji do nitra horniny. Vrtačka RAT [=Rock Abrasion Tool] po 1 h 56 min činnosti pronikla dalších 9.7 mm do kamene "Peace". I když nová díra nemusela navazovat přesně na předchozí otvor, přesto bylo dosaženo zatím největší hloubky pomocí RAT.

378. solu začalo v poledne měření Mössbauerovým spektrometrem a pokračovalo až do 03:00 v noci místního času. Kromě toho se znovu provádělo sledování atmosféry.

379. solu byl opět zapojen Mössbauerův spektrometr, tentokrát na 4 hodiny denního pozorování. Na noc byl aktivován rentgenový spektrometr. Proběhlo také zkoumání atmosféry a měření tepelných emisí cíle "Boycott".

380. solu rozhodla pracovní skupina vědeckých operací SOWG [=Science Operations Working Group], že Spirit bude i nadále pokračovat ve výzkumu na stanovišti "Peace". Rover shromáždil další mikroskopické snímky vývrtu v kameni a odeslal je na Zemi. Těsně před průletem družice 2001 Mars Odyssey se uskutečnilo krátké měření rentgenovým spektrometrem na novém místě kamene "Peace" a naměřená data se stihla odeslat ještě během průletu. Později došlo na dlouhodobý sběr spektra rentgenovým přístrojem APXS. Závěrem byl kámen opět podroben pozorování kamerou s mikroskopem.
Infračervený spektrometr se zaměřil na sledování prachu. Panoramatická kamera a kamera HazCam snímkovaly magnety a vrtací hlavu. Zaprášení ovzduší se poněkud zmenšilo. Sol 380 skončil 2005-01-27.

Po ukončení detailního výzkumu kamene "Peace" Spirit 381. solu složil mechanickou ruku do přepravní polohy a zacouval 1.2 m ze stávající pozice. Z tohoto místa ještě naposled vyfotografoval kámen a pokračoval 17metrovou jízdou k hřebeni "Husband Hill". Spotřeba elektrické energie na pohon kol se přitom zvýšila nad obvyklý stav. Hlavní příčinou bylo značné stoupání, které dosahovalo kolem 18°. Po zastavení bylo nutno provést obvyklé zaměření skutečné polohy.

382. solu se vozítko přesunulo další 4 m k cíli pojmenovanému "Alligator". Jízda se uskutečnila podle předpokladů a rover zaparkoval přesně na místě, které bylo předem určeno jako nejvhodnější pro operace s robotickou rukou.

Soly 383 a 384 byly rezervovány pro několikahodinová dálková pozorování.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články