DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 42 - Květen 2007

Předchozí průběh letu

1182. solu proběhl opět pokus o zachycení pohybujícího se prachového víru na sérii snímků z navigační kamery. Infračervený spektrometr měřil tepelné emise světlého pole zeminy. Spirit pak popojel asi 1.9 m k dalšímu vědeckému cíli, pojmenovanému "Gertrude Weise". Jedná se opět o světlý půdní vzorek načechraný koly vozítka. Měření infračerveným spektrometrem naznačila, že by mohl mít podobné složení jako skalnatý výchoz "Elizabeth Mahon", který byl podrobně studován minulého týdne.
Rover uskutečnil v polovině přesunu snímkování navigační kamerou a měření objektu "Good Question" infračerveným spektrometrem. Po definitivním zastavení bylo okolí zdokumentováno na záběrech panoramatické a navigační kamery.

1183. solu byl monitorován prach usazující se na kamerovém stožáru. "Gertrude Weise" zkoumal infračervený spektrometr a panoramatická kamera fotografovala "Good Question" přes kompletní sadu 13 barevných filtrů. Spirit dále pořídil panoramatickou kamerou snímky cíle "Fern Shollenberger" s vysokým rozlišením. Spektrometr Mini-TES studoval objekty "Philomena Zale", "Alma Ziegler" a "Ruth Heverly".

Ráno 1184. solu byl učiněn pokus o fotografování prachových vírů. U infračerveného spektrometru byly zkoumány změny v přesnosti měření, ke kterým dochází s postupem času. Spirit pak popojel dalších 6.7 m k cíli označenému "White Soil". Po zaparkování byly pořízeny obvyklé snímky navigační a panoramatickou kamerou.
Celková překonaná vzdálenost dosáhla hodnoty 7103 m.

Rozvrh 1185. solu (2007-05-04) předpokládal ranní sledování prachových vírů a systematické studium terénu v popředí infračerveným spektrometrem. Jako podklad pro umístění jednotlivých expozic z infračerveného spektrometru byly pořízeny informativní snímky okolí navigační kamerou. Rentgenový spektrometr podnikl měření obsahu argonu v atmosféře. Na následující den se opět připravovalo sledování prachových vírů a fotografování oblohy panoramatickou kamerou.

1186. solu zhotovoval Spirit barevné snímky cíle "Kathryn Beare" panoramatickou kamerou přes kompletní sadu 13 filtrů. Dále bylo na programu studium objektů "Gertrude Weise 2" a "Janice Ohara" infračerveným spektrometrem Mini-TES.

Další plně barevný snímek pořídila panoramatická kamera 1187. solu. Objektem zájmu byl tentokrát cíl "Gertrude Weise". Následně vozítko popojelo asi 5 m k dalšímu půdnímu vzorku, na který autonomně přiložilo Mössbauerův spektrometr. Jednalo se o první a okamžitě úspěšnou zkoušku nového ovládacího programu robotické ruky. Rover pořídil úplné 360° panorama navigační kamerou a rovněž mozaiku snímků panoramatickou kamerou.
Celková překonaná vzdálenost na Marsu dosáhla po dnešním dni hodnoty 7108.60 m.

1188. solu se nejprve uskutečnilo orientační snímkování oblohy panoramatickou kamerou. Odpolední hodiny byly věnovány dobíjení akumulátorů.

1189. solu se navigační kamera věnovala fotografování navigační kamerou. Snímky byly zhotovovány v sériích s nadějí, že se podaří zachytit postupující prachové víry. Na povrch terénu v místě "Kenosha Comets" byl přiložen Mössbauerův spektrometr. Spirit zahájil analýzu prvkového složení horniny, pak byla struktura cíle zdokumentována snímky z mikroskopu a nakonec došlo na rozbor rentgenovým spektrometrem. Infračervený spektrometr pozoroval objekty "Virginia Bell" a "Nancy Warren". Po skončené rádiové relaci s prolétající družicí Mars Odyssey pokračoval Spirit v nočním dvanáctihodinovém měření cíle "Kenosha Comets" rentgenovým spektrometrem APXS.

1190. solu bylo zahájeno snímání barevného panoramatu "Virginia Bell". Rover vyměnil nástroje na robotické ruce a po rentgenovém spektrometru se připravil na studium cíle "Kenosha Comets" Mössbauerůvým přístrojem. Dříve než se spustil 23hodinový rozbor, který převážně probíhal v noci, byl podroben zkoumání jiný cíl - "Thelma Hundeby".

Úkoly 1191. solu zahrnovaly natáčení filmu v hlavní roli s prachovými víry. Fotografování probíhalo koordinovaně s mapováním terénu vysokorozlišující kamerou HiRISE umístěné na prolétající družici Mars Reconnaissance Orbiter. Dalším bodem programu bylo snímkování oblačnosti, studium cíle "Gertrude Weise" Mössbauerovým spektrometrem a barevné fotografování objektu "Muriel Bevis". Zajímavostí bylo snímkování slunce zapadajícího za horizont.

1192. solu (2007-05-11) mělo skončit měření Mössbauerovým spektrometrem. Přesnost infračerveného spektrometru byla ověřena zamířením na kalibrační terč. Pokračovalo pozorování slunce nízko nad obzorem. Mössbauerův spektrometr se přemístil na další místo "Elizabeth Mahon" a infračervený spektrometr měřil tepelné emise z cíle "Muriel Bevis". Kalibrační terč zkušebně zachytila i panoramatická kamera, která pak fotografovala kopec "McCool Hill" za situace, kdy stálo slunce nízko nad obzorem. Dalšího rána bylo připraveno orientační snímkování oblohy panoramatickou kamerou a průzkum cíle "Marie Wegman" infračerveným spektrometrem.

1193. solu sbíral rentgenový spektrometr APXS [Alpha-Particle X-ray Spectrometer] data z místa "Kenosha Comets", infračervený spektrometr Mini-TES [=Miniature Thermal Emission Spectrometer] studoval cíl "Alice Blaski" a panoramatická kamera fotografovala "Alice Blaski" a další cíl "Mantalia". Po této práci zůstal rover v klidu až do 23. hodiny místního času, kdy zahájil dvanáctihodinovou analýzu cíle "Kenosha Comets" rentgenovým spektrometrem.

Sol číslo 1194 byl zahájen fotografováním stop vozítka ve světlém prachu. Barevné snímky přes sadu všech 13 filtrů zhotovovala panoramatická kamera. Stejný aparát pak orientačně prohlížel situaci na obloze. Rover vyměnil přístroje na robotické ruce a odstartoval rozbor materiálu "Kenosha Comets" Mössbauerovým spektrometrem. Analýza byla rozvržena na dobu 23.5 h. Infračervený spektrometr se zaměřil na cíl "Palthon" a panoramatická kamera opět fotografovala oblohu.

Další fáze rozborů "Kenosha Comets" Mössbauerovým spektrometrem v trvání 23.5 h se uskutečnila 1195. solu. Navigační kamera pořizovala film, na němž byly hledány prachové víry. Rover pak studoval objekt "Mantalia" a další cíl "Orluk" infračerveným spektrometrem.

Prvním úkolem 1196. solu bylo ranní snímkování oblohy panoramatickou kamerou. Rover složil manipulátor a zacouval 0.85 m daleko a autonomně přiložil rentgenový spektrometr na další místo. Kamery identifikace překážek HazCam [=Hazardous Avoidance Cameras] zachytily situaci před a po zastavení a terén znovu prohlédla navigační kamera. Počínaje 23. hodinou místního času se rozběhlo jedenáctihodinové studium atmosféry rentgenovým spektrometrem.

1197. solu nejprve navigační kamera lovila oblaka na nebi a panoramatická kamera sledovala situaci na obzoru. Spirit přes 13 barevných filtrů zdokumentoval zeminu v okolí vzorku "Gertrude Weise", pro níž byl zvolen pracovní název "Gertrude Weise background 3" a toto a další místa "Gertrude Weise background 2", "Kay Blumetta" pak studoval infračervený spektrometr.

1198. solu byl cíl "Kenosha Comets" znovu fotografován panoramatickou kamerou přes kompletní sadu filtrů. Navigační kamera zhotovila úplné 360° panorama okolního terénu. Spirit rozložil robotickou ruku a mikroskopem zobrazil objekt "Lefty Ganote". Pak měřil tepelné emise z cílů "Audrey Wagner", "Kenosha Comets" a dvou míst ve vlastních stopách "Tracks No. 1" a "Tracks No. 2" infračerveným spektrometrem. Panoramatická kamera dokončila v pozdních odpoledních hodinách přehlídku oblohy a přes noc bylo v běhu studium složení horniny rentgenovým spektrometrem v délce 11 h 52 min.
Virtuální počitadlo překonané vzdálenosti ukazovalo k dnešnímu dni stav 7109.47 m.

1199. solu (2007-05-18) bylo v plánu nejprve pátrat navigační kamerou po prachových vírech a pak pozorovat cíl "Margaret Jones" infračerveným spektrometrem. Poté byl na "Lefty Ganote" přiložen Mössbauerův spektrometr a započala analýza v délce 23 h 15 min. Plně barevné snímky byly získány z objektů "Ethel Boyce" a "Joanne Weaver". Na závěr se uskutečnil další pokus zachytit na sérii snímků z navigační kamery postupující prachové víry.

1200. solu zahájil Spirit sběr dat Mössbauerovým spektrometrem v trvání 23.25 hodiny. Infračervený spektrometr pozoroval stopy kol a vzdálenější cíle pojmenované "Josephine Kabick", "Nalda Phillips 1", "Nalda Phillips 2", "Marilyn Olinger" a "Eileen Burmeister".

1201. solu lovil rover nejprve ranní prachové víry, pak složil mechanickou ruku a začal couvat. Pokaždé po přibližně 60 cm se zastavil a prohrábl půdu levým předním kolem, které se nechalo samostatně protočit o 180°. Tato procedura se několikrát opakovala, takže nakonec vozítko popojelo celkem 4.19 m. Po zaparkování navigační kamera vyfotografovala načechraný materiál a terén před přídí.

1202. solu se uskutečnilo v poledních hodinách pozorování oblohy panoramatickou kamerou. Tatáž kamera snímkovala uměle rozrytý terén a infračervený spektrometr se vrátil k pozorování vzorku "Gertrude Weise". Pátrání po prachových vírech pokračovalo i tohoto dne - navigační kamera pořizovala sérii snímků, z nichž pak byl sestaven film, na němž měly být víry zachyceny. Pozorování probíhalo koordinovaně se snímkováním z oběžné dráhy, které prováděla kamera HRSC na palubě družice Mars Reconnaissance Orbiter.

1203. solu sledoval Spirit usazený prach na kamerovém stožáru a zrána pátral navigační kamerou po prachových vírech. Poté zahájil přesun o 6.68 m ve složitém terénu směrem k "Home Plate". Na konečném bodě trasy byla situace zdokumentovány snímky z navigační kamery NavCam a kamer identifikace překážek HazCam.

První polovinu solu 1204 věnoval Spirit kontrolní analýze kalibračního terče infračerveným spektrometrem Mini-TES, hledání oblačnosti navigační kamerou a pořizování série snímků prachových vírů. Následně byla zhotovena mozaika snímků dunového pole "El Dorado" panoramatickou kamerou. Spektrometr Mini-TES systematicky pozoroval cíle v popředí. Na závěr dne došlo na další fotografování navigační kamerou (program studia prachových vírů) a panoramatickou kamerou.
Celková překonaná vzdálenost činila k tomuto dni 7120.34 m.

1205. solu dokončil rover systematickou prohlídku terénu panoramatickou kamerou. Poté rozložil robotickou ruku a bruskou RAT očistil povrch cíle "Pasapallo". Mikroskop zhotovil stereoskopické snímky obroušeného povrchu a pak byl na totéž místo přiložen rentgenový spektrometr, který po dobu 18.75 h analyzoval složení horniny.

1206. solu (2007-05-25) proběhlo obvyklé ranní pozorování prachových vírů. Na místo "Pesapallo" byl umístěn Mössbauerův spektrometr, který vzápětí zahájil 23hodinové měření. Spirit pořizoval panoramatické snímky cíle "Bullpen" a infračervený spektrometr studoval objekt "Joyce Steel". Dalšího rána bylo na programu sledování horizontu panoramatickou kamerou a další měření tepelných emisí infračerveným spektrometrem.

1207. solu (2007-05-26) nastartoval Spirit opět Mössbauerův spektrometr a pokračoval v analýze skaliska "Pesapallo", které reprezentuje nejspodnější staratigrafický prvek plošiny "Home Plate". Infračervený spektrometr zkoumal cíle "Margaret Brown" a "Edythe Keating". Navigační kamera se znovu pokusila zachytit postupující prachové víry na sérii snímků z jednoho směru. Paralelně s tím fotografovala terén vysocerozlišující kamera HiRISE na palubě družice Mars Reconnaissance Orbiter. Pomocí panoramatické kamery byla zhotovena mozaika cíle "Bullpen 2". Navigační kamera nakonec na obloze hledala mraky.

1208. solu snímal infračervený spektrometr emise z objektů "Mary Reynolds" a "Eleanor Callow" a Mössbauerův spektrometr pokračoval v rozborech kamene "Pesapallo". Panoramatická kamera pořídila další mozaiku snímků "Bullpen 3".

1209. solu byl pomocí brusky RAT očištěn povrch cíle "Superpesis", což je další kamenný objekt na obnažené skále na okraji "Home Plate" s jemně utvářeným povrchem. Místo bylo prohlédnuto mikroskopem a podrobeno analýze pomocí rentgenového spektrometru. Navigační kamera pořídila několik dalších snímků do filmu o prachových vírech.

1210. solu složil rover robotickou ruku a nepatrně zacouval. Kamenný cíl "Pesapallo" byl zdokumentován panoramatickou kamerou, která na dokonalý barevný snímek využila kompletní sadu 13 barevných filtrů. Spirit pak popojel asi 3 m k dalšímu skalisku "June Emerson". Na závěr jízdy zhotovil snímky okolí navigační kamerou. Panoramatická kamera fotografovala oblohu v několika směrech.

1211. solu rover znovu rozložil mechanickou ruku a vrtačkou RAT očistil povrch kamene "June Emerson". Na místo zbavené usazeného prachu a zvětralých částeček byl přiložen rentgenový spektrometr APXS. Infračervený spektrometr se následně soustředil na cíle "Dorothy Cameron" a "Adeline Kerrar". Poté zahájil odložený rentgenový spektrometr sběr dat z místa "June Emerson". Objekt "Dorothy Cameron" byl zdokumentován panoramatickou kamerou ve všech možných vlnových délkách. Navigační kamera skenovala oblohu a pátrala po mracích.

1212. solu pořizoval Spirit mikroskopické snímky kamenných vzorků "Dorothy Key" a "Betty Foss". Mössbauerův spektrometr byl přiložen na povrch "June Emerson" a zahájil sběr dat. Infračervený spektrometr pozoroval tepelné vyzařování z kamenů "Helen Staubin" a "Dorothy Chapman". Panoramatická kamera snímkovala panely solárních baterií, na nichž se kontroloval postup usazování prachu.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články