DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 22 - Září 2005

Předchozí průběh letu

591. solu (2005-09-01) rover natočil svoji anténu UHF kvůli lepší komunikaci s družicí 2001 Mars Odyssey. Kromě jiné činnosti pozoroval místo pojmenované "South Point 1". Ke konci dne činila celkové překonaná vzdálenost na Marsu 4862 m.

592. solu se vozítko přesunulo na další pozici na návrší, ze kterého se mělo provádět stereoskopické snímkování krajiny.

Dálková pozorování byla obsahem 593. solu.

Dva soly s čísly 594 a 595 měly prakticky stejnou náplň. Spirit prováděl odečet dat Mössbauerovým spektrometrem z prachu zachyceného na magnetech. Tato činnost byla naplánována na tři dny. Kamery fotografovaly měsíce Phobos a Deimos a pokračovalo stereoskopické snímkování.

596. solu byl stále ještě snímáno spektrum prachu na permanentních magnetech. Panoramatická kamera prováděla snímkování za použití 13 barevných filtrů.

Práce panoramatické kamery prozatím skončila 597. solu. Stav zaprášení magnetů byl podrobně zdokumentován kamerou MI [=Microscopic Imager] a analýza zachyceného prachu byla zkompletována měřením rentgenovým spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer].

598. solu (2005-09-08) se rover vrátil zpět do pozice pojmenované mezitím "Irvine". Zde se pokusí propátrat, co představuje brázda, která připomíná kanál vznikající, proudí-li sopečné magma po povrchu, případně přes jinou horninu.
Během dne se uskutečnilo poprvé spojení se Zemí zvýšenou rychlostí 2000 bit/s, přičemž dosavadní činila jen 1000 bit/s. O zlepšení komunikačních možností se zasloužily zákony nebeské mechaniky, které přivedly planety Zemi a Mars opět po dvou letech do relativní blízkosti. Příznivá situace, při níž stačí rádiovému signálu k překonání vzdálenosti mezi planetami přibližně 5 min, bude trvat několik měsíců.
Na konci dne měl Spirit na svém kontě 4895 m překonané vzdálenosti.

599. solu se Spirit postavil k cíli "Irvine" na útvaru "Putative Dike". Krátký přesun vedl po složitější trase, protože plánovači chtěli mít jistotu, že rover zůstane mimo oblast, ve které by byl blokován stožár vozítka.

Jubilejního 600. solu rover rozložil robotickou ruku, nejprve prohlédl cílovou plošku mikroskopem a pak na ni přiložil rentgenový spektrometr. V 10:30 dopoledne měření zahájil Mössbauerův spektrometr a pokračoval ve sběru dat.

601. solu pokračovalo po celý den měření Mössbauerovým spektrometrem. V noci kamery vozítka sledovaly měsíčky Phobos a Deimos.

602. solu probíhal dalších 24 hodin sběr dat Mössbauerovým spektrometrem.

Vrcholek Husband Hill - 2361x700x256 (198 kB) 603. solu po skončeném průzkumu cíle "Irvine" se uskutečnila první etapa komplikovaného přejezdu na další pozici. Spirit nejprve popojel 16 m a pak další 4 m za použití systému autonomní navigace.
Na závěr dne proběhla zkouška přenosu povelů ze Země na Mars prostřednictvím družice 2001 Mars Odyssey v pásmu UHF. Původně se s pásmem UHF počítalo především pro vysílání dat ve směru Mars-Země. Na palubu roveru byla odvysílána sekvence starých povelů a po potvrzení, že dorazila v pořádku do počítače Spiritu, byly soubory opět vymazány. Zkouška dopadla úspěšně.

604. solu vykonával rover dálková pozorování.

605. solu pokračovala jízda v komplikovaném terénu, která zahrnovala i hrabání a otáčení. Rover zaujal pozici vhodnou k dalším podrobným geologickým výzkumům. Následoval další test rádiového spojení v pásmu UHF. Zatímco před dvěma dny se posílala sekvence povelů pro jeden sol, tentokrát se uskutečnil přenos komplikovanějšího programu pro kombinaci tří solů. Přes noc probíhalo měření tepelného vyzařování terénu infračerveným spektrometrem.
Pro Spirit nastalo opět období tzv. omezených solů (restricted sols), ke kterým dochází tehdy, když komunikační seance přes retranslační družici 2001 Mars Odyssey jsou pro pozemský tým načasovány na konec dne a není možnost získat včas informace o stavu roveru, aby se dal naplánovat další postup. Řídící tým musí v takových případech vyčkat až do dalšího dne.
Na konci 605. solu (2005-09-15) měl Spirit za sebou 4935 m jízdy.

Sol číslo 606 byl ve znamení necíleného dálkového pozorování. V noci kamera roveru sledovala měsíce Phobos a Deimos.

Počínaje solem 607 byl zahájen podrobný průzkum útvaru pojmenovaného "Cliffhanger" a jeho nejbližšího okolí. Zemina kolem byla prohrnuta kolečky vozítka. Po úvodní obhlídce byl na rozhrabanou půdu nejprve aplikován mikroskop MI [=Microscopic Imager] na mechanické ruce a poté rentgenový a Mössbauerův spektrometr.

608. solu probíhalo dlouhodobé měření vnějšku útvaru "Cliffhanger" prostřednictvím Mössbauerova spektrometru. Sběr dat pokračoval i následujícího dne (sol 609).

609. solu skončila jedna etapa dlouhodobé kampaně průzkumu Mössbauerovým spektrometrem. Spirit navíc panoramaticky snímkoval údolí "Tennesee Valley".

610. solu se rozběhla další část měření Mössbauerem, tentokrát uvnitř brázdy "Cliffhanger". Vnější povrch si pak prohlédl mikroskop a rentgenový spektrometr. V noci byla další příležitost fotografovat oba měsíce Marsu.

Soly 612 a 613 byla pojaty do jednoho společného plánu. Ten zahrnoval snímkování mikroskopem a přesun k dalšímu stanovišti "Hillary". Jízda trvala 2.5 hodiny. Z nového místa se otevírá lepší výhled do údolí "Tennesee". Zároveň má rover příležitost získat obrázky pro druhé stereoskopické panorama. Druhého dne po změně stanoviště se provádělo další nenáročné dálkové pozorování bez konkrétně stanovených cílů.
Na konci 613. solu (2005-09-23) měl Spirit za sebou 4949 m jízdy.

614. solu pořizoval Spirit snímky panoramatu údolí "Tennessee Valley". Dále se věnoval dálkovému pozorování vybraných cílů a atmosférickým výzkumům. V plánu bylo ještě měření pomocí Mössbauerova spektrometru, neuskutečnilo se však kvůli chybnému řazení povelů.

615. solu bylo pomocí externího kalibračního cíle provedeno ověření přesnosti měření rentgenového spektrometru. Kalibrační cíl byl rovněž prohlédnut mikroskopickým zobrazovačem MI. Externí kalibrační cíl je zhotoven z pozemského kousku horniny magnetitu upevněného na hliníkovou podložku a zakrytého hmotou, na kterou nejsou spektrometry citlivé. Na programu dne bylo dále cílené dálkové pozorování, což znamená fotografování kamerami na palubním stožáru a snímání infračerveného spektra přístrojem Mini-TES.

616. solu popojel rover asi 10 m směrem k definitivnímu vrcholku kopce (True Summit) a v noci pozoroval měsíčky Phobos a Deimos. Absolutně nejvyšší místo na kopci se nachází ve východní části návrší, na které Spirit vystoupal koncem srpna.

617. solu fotografoval Spirit z tzv. Pozice 2 ("Position 2") obrázky pro stereoskopické panorama. V noci byla další příležitost ke sledování měsíců Marsu.

Ve snaze dosáhnout absolutně nejvyššího bodu kopce, popojel rover 618. solu dalších 14 m. V polovině jízdy se zastavil a vyfotografoval cíl pojmenovaný "Hillary". Jméno získal útvar na počest prvního pokořitele Mount Everestu Edmunda Hillaryho, který vystoupil 1953-05-29 na nejvyšší horu Země. Zatímco se Hillary dostal do nadmořské výšky přibližně 8850 m, Spirit se dokázal vyškrábat prozatím jen 106 m nad úroveň místa přistání.
Celková překonaná vzdálenost na Marsu činila na závěr dne 4973 m.

Plán 619. solu předpokládal přesun o 3.5 m na místo na vrcholku, odkud se mělo provádět další snímkování. Obrazky navigační kamerou měly obsáhnout úplné 360°panorama.

Víkendové soly 620 (2005-09-30) až 622 zůstal Spirit stát na vrcholku "Husband Hill". V tuto dobu prováděl snímkování úplného 360° barevného panoramatu. Řídící tým využil doby relativního klidu a uskutečnil kalibraci Mössbauerova spektrometru na kontrolním elementu. Analogická kontrola rentgenového spektrometru se uskutečnila 615. solu. Mössbauerův spektrometr tentokrát snímal kalibrační spektrum celé tři dny. Podobná důkladná operace se měla opakovat i s rentgenovým spektrometrem APXS. Technici ale naštěstí včas pod roverem zpozorovali kámen, který se nacházel v takovém místě, že by mohlo dojít ke kolizi s vrtačkou RAT, pokud by se hlava s přístroji na robotické ruce natočila do polohy, která byla potřebná k záznamu kalibračního spektra přístrojem APXS. Proto nakonec došlo jen na výše zmíněné měření Mössbauerovým spektrometrem.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články