DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 47 - Říjen 2007

Předchozí průběh letu

1331. solu pořídila panoramatická kamera mozaiku 5x1 snímků místa "Site 3" a dokončila kompletaci úplného panoramatu ze současného stanoviště. Mozaiku o rozměru 6x1 snímků zhotovila i navigační kamera a panoramatická kamera uskutečnila přehlídku oblohy s nižším rozlišením. Odpolední doby rádiové seance se sondou Mars Odyssey využil infračervený spektrometr opět k průzkumu cíle "Ohridiski 2".

1332. solu dokumentovala panoramatická kamera současné stanoviště na 5x1 snímcích a před plánovaným přesunem zmapovala další trasu na mozaice 4x1 snímků. Pak rover zacouval asi 0.5 m a v kompletním barevném provedení zachytil prostor v dosahu robotické ruky. Pak Spirit popojel 10.1 m směrem k místu označenému jako "Site 3a". V polovině vzdálenosti se na chvíli zastavil a zhotovil snímky navigační kamerou. Po definitivním zaparkování byly pořízeny série snímků 5x1 navigační a 4x1 panoramatickou kamerou.
Stanoviště "Site 3a" se nachází na jihozápadním okraji "Home Plate". V těchto místech je vidět pole kamenů, které podle dálkového měření infračerveným spektrometrem mohou být podobného složení jako neobvyklý kámen "Comanche", který byl analyzován před dlouhou dobou na svazích "Husband Hill".

1333. solu menší závan větru odfoukl trochu prachu z povrchu slunečních baterií. Výkon se okamžitě zvýšil asi o 1%. Celková produkce energie za tento den činila 361 Wh. Panoramatická kamera měla na programu studium horizontu a snímkování terénu za použití kompletní sady barevných filtrů.
Ke dnešnímu dni činila celková překonaná vzdálenost na Marsu 7244.32 m.

1334. solu proběhl průzkum shluku kamenů panoramatickou kamerou a pak se vozítko vydalo dále k místu "Site 3a". Po zastavení byly pořízeny snímky kamerami HazCam a mozaika 4x1 navigační kamerou. Spirit využil nočního přeletu družice 2001 Mars Odyssey a předával nashromážděná data.
Aktivity roveru byla částečně limitovány zaplněním paměti flash. Získaná data zabírala už více než 70% celkové kapacity. Po dokončení panoramatu na "Site 3" obsahovala paměť přibližně 711 Mb, přičemž jen snímky zmíněného panoramatu představovaly 453 Mb. Naštěstí se energetická situace natolik stabilizovala, že bylo možno začít využívat i nočních komunikačních oken.

1335. solu se program omezil na dvě série měření infračervených emisí z terénu a oblohy. V první sérii se proměřilo 5 bodů, ve druhé 7 bodů.

1336. solu (2007-10-06) monitorovala panoramatická kamera nánosy prachu na kamerovém stožáru a jako podklad pro následné měření infračerveného spektrometru zhotovila navigační kamera sérii snímků okolí. Spektrometr Mini-TES uskutečnil sedmibodový průzkum tepelného vyzařování a systematické měření terénu v popředí. I tuto noc se využilo retranslačních služeb sondy Mars Odyssey a pokračovalo se v systematickém uvolňování paměti od nashromážděných souborů. Původně plánované měření infračervených emisí bylo nutno odsunout na další ráno.

1337. solu zhotovoval Spirit panoramatickou kamerou plně barevné snímky kamenů na stanovišti "Site 3a". Následně se přiblížil k "Humboldt Peak" a na závěr jízdy pořídil povinné snímky navigační kamerou a kamerou identifikace překážek.
Kameny shromážděné na jednom místě obdržely od řídícího týmu pojmenování po horách z Coloradského seznamu "čtrnáctitisícovek", tj. vrcholků vyšších než 14000 stop (tj. 4267 m). "Humboldt Peak" je jedním z nich. Kámen je velmi tmavý a podobá se již dříve studovanému objektu "Comanche".
Celková překonaná vzdálenost k dnešnímu dni dosáhla čísla 7261.29 m.

1338. solu byl dokončen průzkum shluku balvanů panoramatickou kamerou, která pak pořídila několik snímků oblohy s menším rozlišením. Rover kalibroval infračervený spektrometr a poté změřil tepelné emise z cíle "Mt. Albert". V noci se uskutečnilo spojení s družicí Mars Odyssey.
Za zmínku stojí rovněž malé výročí vozítka Spirit. I když to původně nikdo nepředpokládal, dokázalo přežít celé dva marťanské roky, což odpovídá době delší než jsou tři roky pozemské. Zároveň se oběma roverům MER dostalo dárku od amerických majitelů v podobě dalšího, již pátého, prodloužení mise až do roku 2009.

1339. solu byl kalibrován infračervený spektrometr a pozdě večer probíhala zkouška spojení s evropskou družicí Mars Express. Mars Express by měl být záložní stanicí sledující vstup do atmosféry, sestup a přistání aparátu Phoenix, který se v současné době nacházel na cestě k Marsu a poblíž severního pólu planety by měl přistát v roce 2008.
Spojení s evropskou sondou je prvním příkladem, jak je výhodné mít u rudé planety několik různých robotů, kteří dokážou komunikovat na stejné frekvenci. Dalším přínosem je koordinované měření atmosféry, během něhož se může současně sondovat ovzduší shora i od povrchu.

Ráno 1340. solu zahájil rover program pátráním po prachových vírech navigační kamerou a měřením driftu (časových změn) u infračerveného spektrometru. Pomocí mikroskopu pořídil Spirit mozaiku stereoskopických obrázků povrchu kamene "Humboldt Peak" a pak na něj přiložil rentgenový spektrometr, který měl analyzovat složení během nočního odpočinku. Infračervený spektrometr studoval cíl "Crestone Needle" a večer se konečně započalo s osmnáctihodinovým měřením rentgenovým spektrometrem. Paralelně s analýzou horniny probíhala v jednu chvíli komunikace s družicí Mars Odyssey.

1341. solu zhotovila panoramatická kamera několik záběrů oblohy z různých směrů a opakovalo se měření driftu infračerveného spektrometru. Do povrchu "Humboldt Peak" se vzápětí zakousla bruska RAT a očistila malé políčko, na něž byl okamžitě přiložen rentgenový spektrometr. Infračervený spektrometr Mini-TES zkoumal dvojici objektů "Snowmass" a "Castle Peak". Rentgenový spektrometr APXS rozběhl noční devatenáctihodinovou analýzu horniny na obroušeném povrchu kamene.

1342. solu (2007-10-07) bylo v plánu ranní hledání oblačnosti navigační kamerou a prověrka driftu spektrometru Mini-TES. Očištěné místo na kameni "Humboldt Peak" mělo být podrobeno 23 hodinovému zkoumání Mössbauerovým spektrometrem. Na noční hodiny bylo připraveno další spojení s retranslačním satelitem Mars Odyssey a infračervený spektrometr dostal za úkol zjistit tepelné emise cíle "Mt. Evans". Dalšího rána měl vědecký program pokračovat sledováním oblohy panoramatickou kamerou.

1343. solu Spirit znovu nastartoval Mössbauerův spektrometr a po dobu 22 hodin s ním prováděl analýzu cíle "Humboldt Peak". Dálkový průzkum proběhl u kamene "Mt. Eolus". Infračervený spektrometr proměřoval jeho tepelné vlastnosti a panoramatická kamera zhotovila mozaiku 6x1 snímků.

1344. solu byl v činnosti opět Mössbauerův spektrometr. Aniž změnil objekt studia z minulého dne, pokračoval dalších 23 h v rozboru mineralogického složení. Panoramatická kamera na mozaice 4x1 snímků a infračervený spektrometr na dálku prozkoumaly kamenný cíl "Pikes Peak".

I 1345. solu pokračovala analýza kamene "Humboldt Peak" Mössbauerovým přístrojem. Měření zabralo dalších 23 hodin. Infračervený spektrometr se zaměřil na cíl "Mt. Sneffels". Panoramatická kamera zhotovila několik orientačních snímků oblohy. Dalším denním úkolem byla kontrola usazeného prachu na kamerovém stožáru.

Na programu 1346. solu byla zkouška brusky RAT, na níž se začínají objevovat závady v činnosti. Podobné problémy je možné pozorovat i na zařízení druhého roveru Opportunity. Zatím to vypadá na to, že další operace s bruskou bude nutno rozplánovat na delší časové období.
Po provedených testech složil Spirit robotickou ruku, panoramatická kamera pořídila několik snímků pro navigační účely a rover pak popojel asi 10 m ve směru na další vybrané stanoviště "Site 4". Na konečném místě přesunu byla nová poloha zafixována na mozaice 5x1 snímků z navigační kamery a 4x1 z panoramatické kamery. Panoramatická kamera nakonec orientačně prohlédla oblohu a vyfotografovala terén v popředí.

1347. solu (2007-10-17) nejprve panoramatická kamera prozkoumala okolí a pak se rover posunul o dalších 12 m k "Site 4". Po zaparkování došlo na zdokumentování terénu na mozaice 7x1 snímků navigační kamery. Spirit se pak věnoval studiu prachu na obloze a navázal na průzkum skupiny kamenů. Panoramatická kamera fotografovala kamenný objekt "Conundrum Peak".
Celková překonaná vzdálenost vzrostla k dnešnímu dni na 7286 m.

Řídící tým roveru byl nucen se zabývat stále vážněji otázkou, kam bude třeba uložit Spirit na nadcházející zimu. Solární panely si nesly stále značné množství usazeného prachu pocházejícího z velké prachové bouře před několika měsíci a předpovědi na produkci elektrické energie byly za současné situace mnohem nepříznivější, než tomu bylo minulé zimy. Technikům zbývala jediná naděje, že se podaří najít a dosáhnout místo na úbočí kopce se sklonem aspoň 20°k severu.
Výkon fotovoltaických článků obnášel momentálně asi 345 Wh/sol. Měření opacity atmosféry ukazovalo na hodnotu tau přibližně 0.7.
Vozítko mezitím pokračovalo ve výzkumu plošiny "Home Plate" a během týdne se přesunulo asi o 50 m ve směru na jih a jihovýchod. Přiblížilo se tím mimo jiné k místu, kde se nachází jakási rampa, po níž by se dalo sjet z vyvýšené plošiny do okolního terénu.
Jedno předpokládané zimní přístaviště se nacházelo asi 120 m daleko, což obnášelo zbytek cesty na "Home Plate", sjezd po rampě a zatáčku ke kopci "von Braun". Druhá nadějná lokace se nacházele na opačné straně a cesta k němu vedla zpět po "Home Plate", kde by následoval sjezd po svahu s vhodným sklonem orientovaným k severu. Třetí eventualita směřovala na západ ke kopci prozatímně nazvanému "West Knob".
K dalšímu průběhu solů opět podrobněji.

1348. solu popojel Spirit asi 14 m do pozice, odkud měla být získána první série snímků stereoskopického panoramatu místa "von Braun". Fotografovat se mělo postupně ze dvou vzdálenějších míst metodou stereoskopie s dlouhou základnou. Rover pořídil na závěr jízdy mozaiku 7x1 orientačních obrázků. Infračervený spektrometr zkontroloval přesnost odečtu tepelných emisí zaměřením na kalibrační terč a panoramatická kamera nakonec zhotovila několik snímků oblohy s nižším rozlišením.

1349. solu provedl palubní počítač inventuru souborů uložených v paměti a pak Spirit zhotovil sadu panoramatických snímků z pozice "levého oka" dlouhé základny. Během noční rádiové relace s orbiterem Mars Odyssey odeslal počítač řadu dat k Zemi. Rover mimo to zkoumal terén přes 13 barevných filtrů panoramatické kamery a fotografoval oblohu v náhodných směrech.

1350. solu popojel Spirit 8 m na druhé stanoviště stereoskopického snímkování. Po zaparkování přišla na řadu povinná série orientačních snímků navigační kamerou. Kamera zhotovila mozaiku 6x1 obrázků. Panoramatická kamera pak barevně fotografovala zaprášené externí magnety.

1351. solu došlo na druhou část panoramatických stereoskopických snímků z pozice "pravého oka". Přibližně 6.5 hodiny analyzoval rentgenový spektrometr obsah argonu v atmosféře. Panoramatická kamera pak sledovala situaci na obzoru a pokoušela se zachytit prachové víry.

Před další cestou 1352. solu zhotovila panoramatická kamera další snímky, jimiž byly vyplněny mezery ve velkém stereoskopickém panoramatu. Rover pak vyrazil na projížďku asi 6 m daleko ve směru jiho-jihozápad k případné jižní nájezdové rampě. Následně zhotovila navigační kamera mozaiku 5x1 snímků a panoramatická kamera sérii 4x1. Spirit si zběžně prohlédl situaci na obloze a panoramatickou kamerou zkoumal shluk kamenů. Navigační kamera lovila prachové čertíky.

1353. solu popojel Spirit dalších asi 10 m v původním směru a dále se přiblížil k rampě, přes kterou by mohl eventuálně opustit "Home Plate". Na závěr přesunu byla nová situace zdokumentována na mozaice 5x1 snímků z navigační kamery a 4x1 z panoramatické kamery. Kamera PanCam se pak znovu věnovala pozorování horizontu a byl dokončen průzkum skupiny kamenů. Ani tohoto dne nebylo vynecháno pátrání po prachových vírech.

1354. solu (2007-10-24) nejprve panoramatická kamera zachytila "West Knob" na mozaice 4x1 snímků a následně se rover přesunul o dalších 12 m k jižní nájezdové rampě. Na novém stanovišti se rozběhlo další fotografování. Navigační kamera prozkoumala okolí na sérii 5x1 snímků a panoramatická kamera přidala další sadu 4x1 snímků. Spirit zkoušel spojení prostřednictvím evropské družice Mars Express v rámci příprav na chystané přistání polárního průzkumného modulu Phoenix v příštím roce. Panoramatická kamera dále dokumentovala terén poblíž vozítka a horizont.
Celková překonaná vzdálenost dosáhla k tomuto dni hodnoty 7338.78 m.

Po dalším týdnu zvažování a vyhodnocování různých eventualit padlo koncem října 2007 rozhodnutí stran budoucího zimoviště. Seznam možných nadějných míst se postupně tenčil a nakonec zbylo jedno jediné. Nacházelo se na severním okraji "Home Plate", na svahu, kterým přechází vyvýšená plošina do okolního terénu. Tato volba znamená, že rover se opět poněkud vzdálí od neprozkoumané zajímavé krajiny na jihu, ale šance na přežití další zimy se nezanedbatelným způsobem zvýší. Ještě před týdnem bylo plánováno dorazit k výběžku kopce jižně od "Home Plate". Podrobný rozbor ukázal, že sklon svahu, na kterém by Spirit mohl zaparkovat, je na jihu 20°, zatímco na severu 25°. Zdánlivě nepatrný rozdíl 5° představuje výrobu asi 10 Wh/sol navíc, což může být také za jistých okolností rozdíl mezi přežitím a zánikem vozítka následkem podchlazení systémů.
Zatím zůstával Spirit v poměrně dobrém stavu. Zaprášené panely fotovoltaických článků byly schopny dát každý den k dispozici přibližně 355 Wh a měření prachu v ovzduší ukazovalo hodnotu tau=0.63.

1355. solu (2007-10-25) rozložil Spirit robotickou ruku a podnikl diagnostické testy vrtačky RAT. Kamera mikroskopu pak fotografovala zaprášený permanentní magnet na horní palubě. Na magnet byl přiložen rentgenový spektrometr APXS. Panoramatická kamera pořídila snímky horní paluby a rover navázal spojení s družicí Mars Odyssey. Na závěr programu prohlédl prachové nánosy na kamerovém stožáru, panoramatická kamera se zaměřila na obzor a navigační kamera zhotovila několik záběrů do mozaiky krajiny. Nakonec nasnímala sadu obrázků z jednoho směru, na nichž by se mohly objevit postupující prachové víry.

1356. solu fotografovala kamera PanCam horní palubu a kameny přezdívané "Grays Peak", "Elk" a "San Juan". Po dobu šesti hodin byl v činnosti rentgenový spektrometr. Panoramatická kamera zhotovila rovněž obrázky oblohy s redukovaným rozlišením.

1357. solu fotografovala navigační kamera terén nacházející se ve stínu vozítka. Panoramatická kamera barevně zdokumentovala zeminu s otisknutými stopami kol. Rentgenový spektrometr pokračoval dalších šest hodin v analýze hornin a kamera PanCam orientačně fotografovala oblohu.

1358. solu vyfotografoval mikroskop povrch magnetu a proběhla další etapa diagnostiky brusky RAT. Panoramatická kamera snímkovala palubu a sledovala situaci na obzoru.
K problémům, které přesluhujícího robota postihly, se přidaly potíže i s infračerveným spektrometrem. U obou MERů se jedná pravděpodobně o zaprášené zrcátko, kterým se směrují paprsky z objektivu dovnitř kamerového stožáru, v jehož patě je instalován vlastní derektor infračerveného záření. Prach může ulpívat případně i na vnitřním povrchu trubky. Prozatím bylo rozhodnuto vyřadit Mini-TES na Opportunity z provozu a u Spiritu provádět je měření atmosféry jednou týdně, případně pokud se vyskytnou objekty vědeckého zkoumání nejvyšší důležitosti. Odborníci se zatím pokusí vymyslet způsob, jak se prachu zbavit.

1359. solu se rover zatočil na místo, odkud by se zlepšily podmínky rádiového spojení a zrychlenou procedurou ověřil přesnost měření polohy v terénu. Po zaujetí koncové pozice zhotovily navigační a panoramatická kamera tzv. "post-drive" snímky, jejichž účelem je zafixovat polohu vozítka po skončeném přesunu. Dalšího ráno podnikla panoramatická kamera systematickou prohlídku terénu.
Stav virtuálního počítadla ujeté vzdálenosti ukazoval k dnešnímu dni 7339.70 m.

1360. solu byla rozložena robotická ruka do pracovní polohy a uskutečnila se další diagnostická zkouška brusky RAT. Mikroskop pak snímal detail půdního vzorku "Pumpkin Pie" a na totéž místo byl pak umístěn spektrometr APXS. Přes kompletní sadu 13 barevných filtrů dokumentovala panoramatická kamera jiné půdní políčko nazvané neoficiálně "Candy Corn". Data z "Pumpkin Pie" byla kompletní následujícího rána. Rover navíc stihnul prohlédnout oblačnost navigační kamerou, prozkoumat horizont panoramatickou kamerou a zhotovit několik okének do filmu dokumentujícího chování prachových čertíků.
Zkoušky RAT provedené v minulých dnech měly objasnit příčiny závady na zařízení, k níž došlo 1341. solu (2007-10-11). Podobný problém zaznamenal i druhý rover Opportunity 2007-01-01. Mezitím ale technici našli novou proceduru, jak s vrtačkou zacházet. Vrtání a broušení se sice protáhne na dva dny, ale zařízení zůstává v použitelném stavu.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články