DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 41 - Duben 2006

Předchozí průběh letu

1153. solu se rover otočil na jihovýchod a zacouval asi 4 m do míst, kde měl cíl "Elizabeth Mahon" v dosahu přístrojů na robotické ruce. Navigační kamera pořídila snímky z nové pozice a v noci se uskutečnilo spojení s družicí 2001 Mars Odyssey.
Celková překonaná vzdálenost vzrostla k tomuto dni na 7077.10 m.

1154. solu panoramatická kamera orientačně snímkovala oblohu a rentgenový spektrometr měřil obsah argonu v atmosféře.

1155. solu byla rozložena mechanická ruka a na "Elizabeth Mahon" byl přiložen Mössbauerův spektrometr, který přes noc shromažďoval data o složení kamene. Panoramatická kamera pořídila mozaiku snímků terénu ve směru další jízdy. I tentokrát bylo využito nočního komunikačního okna s retranslační družicí Mars Odyssey k předání naměřených dat na Zemi.

Mössbauerův spektrometr pokračoval v analýze kamene "Elizabeth Mahon" i 1156. solu. Panoramatická kamera za pomoci kompletního souboru barevných filtrů zhotovila portrét cíle pojmenovaného "Madeline English 2". Na stejné místo se zaměřil infračervený spektrometr, který dále pokračoval v pozorování v dalších bodech "Betty Hill" a "Madeline English 3".
V případě "Elizabeth Mahon" se jedná o shluk světlých úlomků a valounů na okraji "Home Plate". "Madeline English" je obnažené podloží s povrchem pokrytým dolíčky.

1157. solu vyměnil Spirit nástroje a povrch kamene "Elizabeth Mahon" si prohlédl kamerou s mikroskopem. Na místo byl pak přiložen rentgenový spektrometr a prováděl analýzu, která se protáhla až přes noc. V noci se uskutečnilo také rádiové spojení se sondou Mars Odyssey. Spirit skenoval navigační kamerou oblohu, kde hledal oblačnost a panoramatická kamera zhotovila barevný obraz místa v terénu, kde byla pozorována bílá zemina.

1158. solu (2007-04-06) bylo v plánu přes noc shromažďovat data Mössbauerovým spektrometrem, panoramatická kamera měla zhotovit snímky "Madeline English" a spektrometr Mini-TES byl naprogramován, aby zjistil tepelné vlastnosti cílů "Noreen Arnold", "Carol Habben" a "Phyllis Wise".

Během 1159. solu studoval Spirit Mössbauerovým spektrometrem skalisko "Elizabeth Mahon". Panoramatická kamera fotografovala cíl "Tars Tarkas" a infračervený spektrometr sledoval kámen "Johanna Hargraves".
Výzkum skaliska "Elizabeth Mahon" na okraji "Home Plate" byl prakticky dokončen a Spirit byl převelen k dalšímu stanovišti, čímž měl být další zajímavý geologický útvar "Madeline English".

Dříve než vyrazil na novou cestu, zdokumentoval rover 1160. solu objekt "Elizabeth Mahon" snímky panoramatické kamery přes všech 13 barevných filtrů. Navigační kamera zhotovila rovněž svoji mozaiku obrázků terénu.

1161. solu zkoumala panoramatická kamera shluk kamenů a fotografovala slunce vysoko nad obzorem. Mössbauerův spektrometr shromažďoval data z cíle "Muriel Coben" a z kamene "Elise Harney". Rentgenový spektrometr měřil obsah argonu v atmosféře.

1162. solu (2007-04-10) popojel Spirit ke skalisku "Madeline English". Navigační kamera dokumentovala situaci na mozaice obrazů terénu.
Cesta k "Madeline English" zahrnuje řadu poměrně náročných kroků, vyplývajících jednak z charakteru terénu a jednak z technického stavu vozítka. Hlavní úsek musí rover překonat již zavedenou jízdou pozpátku, na kterou navigátoři přešli poté, co se definitivně zablokovalo přední pravé kolo. Spirit se pak musí otočit, znovu couvnout a zajet mezi dva rozměrné kameny sousedící s hlavním cílem a otočit se prakticky na místě kolem nefunkčního kola a nakonec bokem popojet do konečné polohy. Boční posun ve stylu lezoucího kraba (technici proto tomuto pohybu dali název crabbing) se uskutečňuje natáčením dvou zadních kol proti blokovanému pravému přednímu kolu a využitím odporu, který toto kolo klade.
Dnešního dne byla dokončena první etapa cesty, která skončila zaparkováním mezi dvěma velkými kameny, zbytek přesunu se měl uskutečnit až 1164. solu.
Celková překonaná vzdálenost se k tomuto dni zvětšila na 7092.29 m.

1163. solu se Spirit pokoušel ulovit obrázky prachových vírů za pomoci nového počítačového programu WATCH. Panoramatická kamera fotografovala "Madeline English" ve všech dostupných vlnových pásmech. Infračervený spektrometr pozoroval obnaženou horninu na místě "Phyllis Wise 2". Kámen "Phyllis Wise" následně barevně zdokumentovala i kamera PanCam.

1164. solu (2007-04-12) uskutečnil rover druhý pokus zaujmout přesnou pozici u kamene "Madeline English". Po zaparkování pořídil snímky navigační kamerou.

1165. solu začal den snímkováním objektu "Carol Habben" panoramatickou kamerou, která později stačila zdokumentovat ještě jiný cíl, nazvaný "Elise Harney".

1166. solu se v ranních hodinách pokoušela kamera vozítka zachytit prachové víry a následně proběhl třetí krátký přesun do pozice vedle "Madeline English". Navigační kamera po zastavení zachytila současnou situaci v terénu.
Dnešní změnou polohy se konečně dostal rover do požadovaného místa, ze kterého se bude nějakou dobu věnovat studiu "Madeline English". Obnažený výchoz horniny zaujal geology nápadnými úlomky nacházejícími se uvnitř struktury kamene. Je to na první pohled zcela jiný typ materiálu než ostatní kameny v okolí. Pokud by se skutečně prokázalo, že se jedná o jinou horninu, podpořilo by to jednu z hypotéz, podle níž se vlastně jedná o zástupce nejspodnějších stratigrafických vrstev v oblasti.
Výsledky analýz kamene "Elizabeth Mahon" (zkoumaného dříve) mezitím ukázaly, že obsahuje nezvyklé množství křemíku - byla zaznamenána zatím největší úroveň ze všech zkoumaných hornin. Obsah křemíku se v horninách obvykle zvyšuje za přítomnosti vody v kapalné fázi.

Brzy ráno 1167. solu fotografovala panoramatická kamera kámen "Elise Harney" a pak další objekt "Carol Haben". Pomocí miniaturního infračerveného spektrometru byly prozkoumány cíle "Senaida Wirth", "Charlene Barnett" a "Alice Haylett".
Tyto a ještě jiné objekty v okolí "Home Plate" dostaly pojmenování po bývalých slavných hráčkách americké profesionální basebalové ligy.

1168. solu ráno se nejprve uskutečnilo fotografování prachových vírů a pak rover rozložil robotickou ruku a pomocí mikroskopu zkoumal částečně obnaženou plochu "Belles" nacházející se na skalisku "Madeline English". Infračervený spektrometr Mini-TES pozoroval objekt "Clara Zaph" a nakonec bylo místo "Belles" analyzováno rentgenovým spektrometrem APXS.

Na programu 1169. solu bylo snímkování oblačnosti navigační kamerou a rozbor plochy "Belles" Mössbauerovým spektrometrem. Rover pak fotografoval plošinu "Home Plate" panoramatickou kamerou.
Inventura překonané vzdálenosti k dnešnímu dni vykázala celkem 7093 m.

1170. solu pořizovala panoramatická kamera snímky oblohy a další snímky měly zachytit případné prachové víry. Následně Spirit znovu nastartoval Mössbauerův spektrometr a pokračoval ve studiu cíle "Belles". Panoramatická kamera začal shromažďovat obrázky do velké mozaiky plošiny "Home Plate". Mozaika již dostala pojmenování Ballpark Panorama.

1171. solu (2007-04-19) skenovala navigační kamera oblohu a pátrala po mracích. Mikroskop si prohlížel další místa na "Madeline English", která obdržela pracovní názvy "Peaches" a "BlueSox". Dále došlo na půdní vzorek "Everett", vyznačující se světlou barvou. Rover pokračoval v kompletaci snímků panoramatu Ballpark a chystal se na výzkumy dalšího dne, které si tentokrát vzaly za cíl bílý materiál ve stopách po kolech vozítka.

1172. solu se konalo snímkování místa "Everett" mikroskopem. Panoramatická kamera pokračovala v kompletaci mozaiky panoramatu Ballpark. Dokončeny byly sloupce číslo 8 a 9. Infračervený spektrometr pozoroval objekt "Charlene Barnett". Nakonec se přistoupilo k analýze cíle "Everett" rentgenovým spektrometrem.

1173. solu studoval Spirit "Everett" Mössbauerovým spektrometrem. Panoramatická kamera zhotovila záběry do 10. a 11. sloupce panoramatu Ballpark.
Světlé zabarvení půdy v místě "Everet" mohlo, podle názoru odborníků, pocházet od síry, tak jak se to už prokázalo dříve u vzhledově podobného materiálu. K překvapení se ale síry našlo poměrně málo. Naopak byla zjištěna hojnost sirníků železa a hořčíku. Takové složení se často vyskytuje u vulkanických hornin. "Everett" se tedy dost liší od ostatních vzorků půdy kolem "Home Plate".

Ráno 1174. solu se navigační kamera rozhlížela po nebi a snažila se ulovit obrázky oblačnosti. Rover pak obnovil měření Mössbauerovým spektrometrem na ploše "Everett". Kamera PanCam stihla pořídit snímky posledního 12. sloupce panoramatu Ballpark a infračervený spektrometr pozoroval cíl "Fern Battaglia".

1175. solu fotografoval Spirit panoramatickou kamerou oblohu a rozbitý povrch kamene. Navigační kamera zhotovila sérii snímků, na nichž se očekávaly obrázky pohybujících se prachových vírů. Rover pak složil manipulátor a lehce zacouval asi o 0.6 m, aby se dostal na dosah dalšího zajímavého místa, pojmenovaného "Slide". Snímky z navigační kamery zafixovaly aktuální pozici a panoramatická kamera prozkoumala terén před přídí.
"Slide" je další světlý vzorek, který se projevil jako ještě chudší verze místa "Everett".

Další pokus o natočení filmu o prachových vírech navigační kamerou se uskutečnil hned následujícího 1176. solu. Panoramatická kamera fotografovala oblohu a po rozložení robotické ruky si mikroskop prohlédnul plochu "Slide". Totéž místo pak lehce opracovala bruska RAT a očištěný povrch byl opětovně prozkoumán mikroskopem. Rover pak prováděl rozbor složení kamene rentgenovým spektrometrem. Miniaturní infračervený spektrometr studoval cíl "Dorothy Wind".

1177. solu snímkovala panoramatická kamera místo "Everett", navigační kamera lovila prachové víry a plocha "Slide" byla zkoumána Mössbauerovým spektrometrem.
Celková překonaná vzdálenost činila k tomuto dni 7095 m.

Ráno 1178. solu (2007-04-27) snímkovala panoramatická kamera dunové pole "El Dorado", sesuvy půdy na svazích "Husband Hill" (nazvané "Headscarp") a situaci na obzoru. Pokračovalo studium cíle "Slide" Mössbauerovým spektrometrem. Panoramatická kamera pak dokumentovala puchýřovitý čedičový kámen "Dorothy Wind" a infračervený spektrometr měřil tepelné emise z cíle "Joyce Ricketts". Nakonec byly vykonány přípravy na zítřejší snímkování mikroskopem a analýzu rentgenovým spektrometrem na dalším cíli "Good Question".

1179. solu zhotovovala panoramatická kamera snímky cílů "Gooli" a "Joyce Ricketts". Objekt "Gooli" a "Yolande Schick" byly studovány infračerveným spektrometrem. Kámen "Good Question" byl analyzován rentgenovým spektrometrem.

1180. solu prohlížela panoramatická kamera situaci na obzoru. Navigační kamera lovila záběry prachových vírů. Kamera PanCam pak fotografovala "Good Question". Pozornost se soustředila rovněž na další cíl, pojmenovaný "Joan Sindelar".

1181. solu snímkovala panoramatická kamera znovu cíl "Everett" a Mössbauerův spektrometr uskutečnil rozbory kamene "Good Question". Další cíl "Yolanda Schick" byl dokumentován panoramatickou kamerou.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články