DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 39 - Únor 2007

Předchozí průběh letu

1096. solu (2007-02-01) se rover opět nepatrně přesunul k objektu, který má být cílem vědeckého výzkumu nástroji na robotické ruce. Po zaparkování byla nová poloha zdokumentována snímky navigační kamery. Tatáž kamera skenovala oblohu, kde pátrala po oblačnosti. Orientační snímky oblohy pořizovala i panoramatická kamera

1097. solu použil Spirit infračervený spektrometr Mini-TES a shromažďoval data o tepelném vyzařování z půdního vzorku "Tyrone" a z kamene "Korolev". Pomocí mechanické ruky přiložil na světlé pískové pole "Mount Darwin" rentgenový spektrometr a zahájil sběr dat. Místo "Tyrone" bylo rovněž snímkováno panoramatickou kamerou.

1098. solu pokračovalo studium "Tyrone" infračerveným spektrometrem a v místě "Mount Darwin" analýza půdy rentgenovým spektrometrem APXS.

1099. solu došlo k výměně nástrojů na konci robotické ruky a vzorek "Mount Darwin" snímkovala kamera spojená s mikroskopem. Infračervený spektrometr skenoval cíl "Russkaya" a panoramatická kamera pokračovala ve fotografování plochy "Tyrone".

1100. solu studoval vzorek "Mount Darwin" poslední kontaktní přístroj, Mössbauerův spektrometr. Spektrometr Mini-TES opakoval měření emisí z půdního pole "Tyrone". Panoramatická kamera pozorovala zvlněný tvar v prachu nazvaný "Hermite" a vzdálené dunové pole "El Dorado".

1101. solu dokumentoval mikroskop oblázek ve stopě roveru, který dostal jméno "Punta Arenas". Panoramatická kamera snímkovala "Tyrone". Infračervený spektrometr se zaměřil na vzdálený vrcholek kopce "McCool Hill". Kamera PanCam rovněž dokumentovala cíle "Mount Darwin" a "Punta Arenas".

Kopec "McCool Hill" byl snímkován 1102. solu panoramatickou kamerou. Pak se Spirit otočil, aby mohl zahájit jízdu (pozpátku) směrem ke kruhovému útvaru "Home Plate". Na základě snímků slunce byla provedena revize momentální polohy vozítka.
Celková překonaná vzdálenost k tomuto dni činila 6926.42 m.

1103. solu (2007-02-08) dostal Spirit za úkol pořídit snímky "Tyrone Vista", což měl být celkový obraz narušeného pole "Tyrone" a okolního terénu, a popojet směrem ke kameni "Montalva". Cílem bylo se vzdálit asi o 8 m.
Dálkový průzkum "Tyrone" ze vzdálenosti asi 10 m byl tím ukončen. Jelikož se rover pohybuje jen těžko s pěti funkčními koly, usoudili geologové, že ho nebude třeba posílat blíž k "Tyrone" a provádět kontaktní měření půdy a okolního terénu. Místo toho se Spirit vydal k plošince "Home Plate", s tím, že cestou prozkoumá geologický výchoz "Montalva".
Na jižní polokouli Marsu, kde operují obě vozítka MER, nastalo astronomické jaro. Při pravidelných měřeních stavu ovzduší bylo zjištěno, že stupeň zaprášení atmosféry, reprezentovaný hodnotou tau je asi 0.55. Technici teď doufají, že, podobně jako ve stejném roční období před marťanským rokem, zaúčinkují čerstvé větry a odfouknou vrstvu prachu usazenou na panelech slunečních baterií. Vyšší příděl energie by už rover potřeboval jako sůl.

1104. solu (2007-02-10) došlo k teplému restartu palubního počítače a rover přešel následně do bezpečnostního módu. Veškeré činnosti plánované na víkend byly zrušeny a Spirit očekával instrukce ze Země. Stejná anomálie potkala rover již potřetí (dvojče Opportunity ji zažilo zatím dvakrát). Příčiny a podmínky, kdy k restartu dochází, jsou již dobře prozkoumané.

1105. a 1106. solu zůstal Spirit v bezpečnostním módu.

1107. solu byly vyslány z řídícího střediska příslušné instrukce a rover obnovil normální činnost. Úkolem dne byl přesun k obnažené skále "Bellingshausen", která se nachází na cestě k "Home Plate". Technici se již naučili perfektně manévrovat s vozítkem, které se pohybuje jen s pěti fungujícími koly, a zaparkovali před cílem s centimetrovou přesností.

1108. solu fotografovala panoramatická kamera skalisko "Bellingshausen" a navigační kamera pořizovala sérii snímků oblohy, na níž pátrala po oblačnosti.
Měření tau (reprezentující stupeň zaprášení atmosféry) udávají v posledních dnech hodnotu 0.6. Sluneční články jsou schopny vyprodukovat přibližně 312 Wh/sol.

1109. solu se rover otočil a přesunul se ke kameni "Fabian". Z nového stanoviště prováděla navigační kamera snímkování okolního terénu. Obrázky pořizovala i panoramatická kamera.
Celková překonaná vzdálenost na Marsu činila k tomuto dni 6965 m.

1110. solu byl v plánu tzv. "rover tai-chi", což je procedura zahrnující snímkování kontaktního prstence Mössbauerova spektrometru předními kamerami identifikace překážek HazCam před tím, než bude nástroj přiložen na zkoumaný cíl. Panoramatická kamera snímkovala výchoz "Bellingshausen".
Během předchozího studia cílů pojmenovaných "Mount Darwin" a "Puenta Arenas" (objekty nacházející se v půdě načechrané koly vozítka) byla zaznamenána jistá chyba v přesném umísťování nástrojů na robotické ruce. Na sol číslo 1110 byly proto přichystány některé diagnostické testy. Na řídícím týmu nicméně zůstalo rozhodování, jestli se uskuteční původně plánovaný detailní průzkum kamene "Bellingshausen", nebo se bude už 1114. solu pokračovat v jízdě k plošině "Home Plate".

1111. sol byl určen k měření tepelných emisí cílů "Amhor", "Bantoom", "Dusor", "Ghasta" a "Gooli" infračerveným spektrometrem Mini-TES.

1112. solu (2007-02-18) bylo v plánu další měření infračerveným spektrometrem, tentokrát na objektech "Horz", "Hastor" a "Invak".

1113. solu fotografovaly panoramatické kamery hrbolatý kámen "Fabien" a další cíle "Kadabra" a "Kaol" v plném barevném spektru, přičemž byla použita kompletní sada 13 barevných filtrů.
Následujícího týdne upustili technici od operací s robotickou rukou, protože byly v plánu diagnostické testy, které měly prozkoumat pravděpodobné chyby v poloze, objevující se během přibližování hlavy s nástroji ke zkoumanému cíli.

1114. solu rover opatrně zacouval, otočil se a popojel o 8.61 m směrem k plošině "Home Plate". Pak pátral po prachových vírech. Používal k tomu speciální programové vybavení WATCH.
Celková překonaná vzdálenost se k tomuto dni zvýšila na 6969.03 m.

1115. solu pokračovalo snímkování okolí v rámci sledování prachových vírů a fotografování oblohy, na níž navigační kamery hledaly oblačnost.
Tyto dvě činnosti se víceméně rutinně provádějí každého dne. Dále k běžným činnostem nadále náleží měření infračervených emisí a fotografování oblohy panoramatickou kamerou, kdy se vyhodnocuje stupeň zaprášení atmosféry.

Dalších 8 m k plošině "Home Plate" překonal Spirit 1116. solu. Po zaparkování zkontrolovaly kamery terén v západním a severním směru a infračervený spektrometr pozoroval půdní vzorek "Kabal".

1117. solu (2007-02-23) studovala panoramatická kamera terén před přídí v maximálním možném rozsahu spekter.

1118. solu se Spirit zabýval fotografováním kamenných výchozů "Dorothy Kamenshek" a "Olive Little" panoramatickou kamerou. Kamera pořizovala dále záběry plošiny "Home Plate". Infračervený spektrometr měřil tepelné vlastnosti útvaru "Olive Little" a cílů "Kamtol" a "Korvas".

1119. solu popojel rover o 7.94 m směrem k "Home Plate". Po zastavení pořídila navigační kamera snímky okolí a pak se pokoušela zachytit prachové víry. Kromě toho se uskutečnilo měření atmosférického prachu.

1120. solu pátral Spirit po oblačnosti, přičemž se postupovalo podle nové počítačové sekvence WATCH.

1121. solu získala panoramatická kamera další snímky "Home Plate" a pak se rover přesunul o 14.24 m. Na závěr jízdy bylo nutno pořídit navigační snímky kamerou NavCam. Denní program doplnilo pozorování obzoru panoramatickou kamerou a pátrání po oblacích programem WATCH.

1122. solu proběhlo měření obsahu argonu v atmosféře rentgenovým spektroskopem. Dalším úkolem bylo monitorování atmosférického prachu.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články