DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 30 - Květen 2006

Předchozí průběh letu

828. solu pokračoval Spirit v dálkových výzkumech a dokončil snímky do 8. sloupce panoramatu.

829. solu se provádělo již třetí den měření Mössbauerovým spektrometrem na cílové ploše zeminy "Progress". Tím bylo dosaženo už 69 hodin celkové doby sběru dat.

830. solu (2006-05-04) bylo zahájeno postupné odstraňování zeminy a následně byly odkryté vrstvy pozorovány mikroskopem. Vědci tento experiment nazývají "zimní analýza půdy" a jedná se o operaci o několika krocích, při němž se provedl rozbor Mössbauerovým spektrometrem, který se pak odsunul překlopením robotické ruky v zápěstí, aby se vylepšily podmínky na výměnu nástrojů. Pak se Mössbauer znovu dotkne půdy, aby se stanovila přesná poloha a následně se do pracovní polohy natočí bruska RAT. Pomocí brusky se odstraní slabá vrstvička (asi 1 mm) půdy. Během práce brusky je proces sledován pravým objektivem kamery HazCam (kamera na identifikaci překážet v jízdě). Po skončení je čerstvě odhalený povrch prohlédnut mikroskopem a také panoramatickou kamerou přes 13 barevných filtrů. Postup se opakuje a bruska se pomalu dostává do větších hloubek pod povrch.
Na oběžné dráze kolem Marsu operuje již několik týdnů nová družice Mars Reconnaissance Orbiter. V současné době se nachází ve stádiu aerobrakingu. Provoz další sondy poněkud omezuje vozítka na Marsu z hlediska přímého rádiového spojení v pásmu X. Z těchto důvodů začala tohoto dne retranslační družice 2001 Mars Odyssey přenášet komunikaci mezi Spiritem a Zemí v pásmu UHF.

831. solu bylo na programu dálkové pozorování, pořizování snímků 9. sloupce panoramatu "McMurdo pan" a osmnáctihodinová analýza cíle "Progress" rentgenovým spektrometrem.

832. sol byl věnován mikroskopickým snímkům dalšího cíle nazvaného "Halley".

833. solu pokračovalo standardní dálkové pozorování, panoramatická kamera shroměžďovala záběry do 10. sloupce "McMurdo pan" a rentgenový spektrometr provedl druhé osmnáctihodinové měření na cíli "Progress".

Plán 834. solu (2006-05-08) předpokládal dálkový výzkum a zahájení soustavného sledování změn vlastností povrchu půdy obnažené koly vozítka. Předpokládá se, že se mu bude rover věnovat dalších pět měsíců zimního období.

835. solu prováděl Spirit analýzu půdního vzorku "Halley" pomocí Mössbauerova spektrometru. Panoramatická kamera sejmula sérii snímků 11. sloupce úplného 360° panoramatu "McMurdo pan".

Na pořadu 836. solu bylo dálkové pozorování.

837. a 838. solu pokračoval sběr vědeckých dat Mössbauerovým spektrometrem na cílové plošce "Halley".

Rozvrh solů číslo 839 až 841 (2006-05-132006-05-15) předpokládal, že se robotická ruka znovu vrátí k půdnímu vzorku "Progress", kde nedávno rover odstranil tenkou horní vrstvičku zeminy. Další fáze detailní zimní analýzy půdy bude věnována třídennímu měření Mössbauerovým spektrometrem na odbroušeném povrchu. Plány dálkového pozorování počítají jen s občasným monitorováním prostředí. Při takto nenáročném programu je šance přenést na Zemi naměřená data, která se v palubní paměti nahromadila za několik týdnů. Jak už bylo dříve uvedeno, komunikace teď probíhá v pásmu UHF přes družici 2001 Mars Odyssey.

842. solu se uskutečnila zkouška přesnosti zaměření nástrojové hlavice robotické ruky, při níž se mj. dotkl Mössbauerův spektrometr povrchu terénu, mikroskop pořídil matici 2x2 snímků a bruska se umístila těsně nad půdu. Test splnil všechna očekávání. Spirit dále vykonal dálkové pozorování dvou objektů, pojmenovaných "Allan Hills" a "Dome Fuji" infračerveným spektrometrem Mini-TES.

843. sol patřil kompletování 12. sloupce panoramatu "McMurdo pan" a infračervený spektrometr studoval atmosféru.

844. byly získány snímky sloupce 13 pro "McMurdo pan". Spektrometr Mini-TES pozoroval vzdálené objekty "VonNeumeyer" a "d'Urvile".

Pro 845. sol bylo přichystáno odbroušení druhé vrstvičky půdního vzorku "Progress". Vrtačka RAT tak odkryla další 1 mm z místa, které bude dlouhodobě sledováno.

Na sol číslo 846 (2006-05-21) bylo naplánováno dobíjení baterií a vysílání získaných dat během nočního přeletu retranslační družice 2001 Mars Odyssey.

847. solu pokračovalo snímkování panoramatu "McMurdo pan" sérií snímků 14. sloupce. Rentgenový spektrometr měřil složení zeminy obnažené po odstranění druhé vrstvičky o tloušťce 6 mm na místě pojmenovaném "Progress". Nová vrstva nese označení "Progress 2".

Rovery na Marsu jsou nuceny se dělit o čas spojení v pásmu X přes družici 2001 Mars Odyssey s novou sondou Mars Reconnaissance Orbiter, která krouží od března kolem Marsu a momentálně snižuje dráhu řízeným bržděním o atmosféru (aerobraking). Například v tomto týdnu mohl Spirit využít jen pět ze sedmi možných průletů družice nad obzorem. Řídícímu středisku nezbývá než vysílat povely přes méně výkonný kanál UHF.
Pro soly 849 až 851 se nepodařilo odvysílat nové povely pro další práci roveru, proto pokračoval Spirit v činnosti podle základního programu, který obdržel už 848. solu. Jeho hlavní náplní bylo postupné vysílání naměřených dat na Zemi a dobíjení elektrických akumulátorů.

Plán 852. solu počítal s přemístěním Mössbauerova spektrometru na cíl "Progress 2" a zahájením nočního sběru dat. Spektrometr by měl být v činnosti 49.5 h rozdělených na tři dny.

853. solu mělo být na dobu 3.5 h obnoveno měření Mössbauerovým spektrometrem. Poté panoramatická kamera měla pořídit další tři záběry do sloupce číslo 15 úplného panoramatu a miniaturní infračervený spektrometr sledovat vybrané objekty.

Na sol 854 (2006-05-29) bylo přichystáno noční studium cíle "Progress 2" Mössbauerovým spektrometrem.

Na sol číslo 855 byla připravena kontrola polohy vozítka. Jedná se o proceduru, která se provádí vždy po několika týdnech a kterou se opravuje chyba ve znalosti vzájemné polohy roveru a slunce. Slunce totiž s postupem ročních dob mění svoji výšku nad obzorem. Počítač sice používá algoritmus, kterým tuto změnu neustále počítá, ale výpočet není zcela přesný a čas od času se musí konfrontovat se skutečností. Dnešním zaměřením se podařilo opravit odchylku čítající 1.97°. Následně pořídil Spirit úplné 360° panorama navigační kamerou a snímky terénu před roverem z pohledu přední kamery HazCam. Během průletu spojovací družice Mars Odyssey prováděl dálkové pozorování infračerveným spektrometrem.

856. solu se podařilo zhotovit snímky do 16. sloupce panoramatu "McMurdo pan".

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články