DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 21 - Srpen 2005

Předchozí průběh letu

562. solu Spirit dokončil měřené Mössbauerovým spektrometrem na cílové plošce "Gentil Matrice". Poté krátce popojel k blízkému kameni "Hausmann".

Kámen "Hausmann" byl 563. solu zdokumentován sérií záběrů mikroskopem. Pak bylo v úmyslu přejet k dalšímu skalisku, které obdrželo pojmenování "Assemblée", ale na tuto operaci se už nedostával čas. Protože se zvyšovala teplota vnitřní teplota vozítka, bylo zapotřebí přerušit činnost a dopřát Spiritu menší přestávku. Jízda byla proto pro dnešek vyškrtnuta z programu.

564. solu se měl Spirit přesunout ke kameni "Assemblée". Příslušné instrukce se ale nepodařilo odvysílat na Mars. Závada měla příčinu v pozemním segmentu sítě DSN, u níž se vyskytly potíže s nízkoziskovou vysílací anténou. Naštěstí pro tyto případy měl rover připraven náhradní program, který zahrnoval atmosférická pozorování pomocí panoramatické kamery.

565. solu (2005-08-05) měl zopakovat nezdařený program solu 564. Všechny povely byly na Mars pro jistotu odvysílány dvakrát. Ještě před zahájením činnosti ukázala malá inventura, že Spirit má za sebou už 4689 m překonané vzdálenosti. Rover se nacházel asi 100 m od vrcholku kopce a dlouhodobý plán nadále počítal s tím, že se vozítko na nejvyšší bod časem dostane. Uvedený záměr skutečně vyšel a 565. solu Spirit se po zdokumentování výbrusu na kameni, který byl proveden nástrojem RAT, přemístil 2.35 m k další skále, pojmenované "Assemblée".

Vedle dálkového průzkumu prováděného 566. solu bylo na cílové plošce "Gruyere" na kameni "Assemblée" uskutečněno snímkování kamerou MI [=Microscopic Imager] a měření rentgenovým spektrometrem.

567. solu pokračoval průzkum na kameni "Assemblée" Mössbauerovým spektrometrem, který byl v činnosti 23 h a 5 min. Vybrané cíle v okolí byly podrobeny dálkovému pozorování, jehož součástí bylo i měření infračerveným spektrometrem na čtyřech objektech a snímkování panoramatickou kamerou.

Snímání dat Mössbauerovým spektrometrem na kameni "Assemblée" bylo ve stejné délce zopakováno i 568. solu. Panoramatická kamera dokončila snímkování čtyř okolních objektů za pomoci 13 barevných filtrů a podařilo se jí zachytit sérii snímků prachového víru.

Měření pomocí Mössbauerova spektrometru bylo hlavní náplní i dalších solů číslo 569 a 570. Současně se provádělo dálkové pozorování okolí vozítka.

571. solu (2005-08-11) použil Spirit rentgenový spektrometr a mikroskop na jiných dvou cílových ploškách na kameni "Assemblée". Tím byl průzkum kamene prakticky u konce a tým techniků začal připravovat další cestu k vrcholku kopce, ke kterému stále zbývá asi 100 m. K současnému datu měl rover za sebou celkem 4691 m.

572. solu prováděl Spirit dálkový průzkum vybraných cílů, snímkování panoramatickou kamerou přes 13 barevných filtrů a měření infračerveným spektrometrem Mini-TES.

573. solu se podařilo zdolat vzdálenost 33.5 m. Jízdou pozpátku postupoval rover směrem k vrcholku kopce. Spirit dále pořídil mozaiku obrázků panoramatickou kamerou.

574. solu se uskutečnilo necílené dálkové pozorování včetně sledování prachových vírů panoramatickou a navigační kamerou. Panoramatická kamera fotografovala Mars v době před západem slunce a ve stejných chvílích probíhalo spektroskopické měření přístrojem Mini-TES.

Další necílená dálková pozorování a pátrání po prachových vírech pokračovalo i 575. solu. Panoramatická kamera dále pořídila snímky zaprášení permanentních magnetů. V činnosti byl rovněž infračervený spektrometr.

576. solu se Spirit přesunul o dalších 18.5 m. Opět přitom couval proti svahu. Po zastavení probíhalo snímkování navigační kamerou a měření infračerveným spektrometrem Mini-TES.

577. solu navigační kamera vozítka pátrala po prašných vírech. Další dálková pozorování se uskutečnila pomocí panoramatické kamery a infračerveného spektrometru.

Pro sol 578 (2005-08-18) připravil řídící tým další 20metrovou jízdu směrem k vrcholku 1 (Summit 1). Po skončeném přesunu 576. solu se už dalo bezpečně určit, který ze dvou vrcholků kopce "Husband Hill" je vyšší. Ukázalo se, že oproti původním odhadům je vrcholek označovaný jako Summit 1 položený o něco výše. Cesta k druhému vrcholku se zdála být obtížná, a proto rover pokračoval k bodu Summit 1, který se momentálně nacházel asi 70 m daleko.
Na konci dne měl Spirit na svém kontě již 4742 m jízdy v rudé krajině Marsu. Postup v uplynulém týdnu byl obdivuhodný, uváží-li se i to, že měnit polohu bylo možné vždy jen obden. Důvodem bylo, že komunikační seance s družicí Mars Odyssey vycházely pozdě na odpoledne a nebylo možno odvysílat důležité informace o konečné poloze roveru a stavu systémů. Bez těchto údajů se muselo čekat až na další příležitost následujícího solu.
Situace v zásobování elektřinou byla v těchto dnech neočekávaně dobrá. Sluneční baterie byly schopny vyprodukovat denně 875 až 900 Wh. Spirit trvale využíval možností komunikace v ranních a večerních hodinách v pásmu UHF přes družici 2001 Mars Odyssey, což umožňovalo vyměňovat větší objem dat.

579. a 580. solu prováděl Spirit dálková pozorování. V tomto období končila série omezených solů (restricted sols), které se vyznačují tím, že v nich prolétá spojovací družice 2001 Mars Odyssey nad stanovištěm roveru příliš pozdě večer místního času. Rover již není schopen předat důležité informace o své poloze a stavu systémů a další příležitost nastává až příštího dne. Pozemský tým musí proto čekat do následujícího solu a teprve pak může učinit rozhodnutí o dalším postupu.

581. solu vyrazil Spirit znovu k vrcholku kopce "Husband Hill", kterého tohoto dne skutečně dosáhl. Návrší je poměrně ploché a jízda po něm nečiní zvláštní potíže.

Tennessee Valley - 1499x700x16M (151 kB) Na vrcholku kopce se rover nezdržel dlouho a hned 582. solu se přesunul přibližně o 20 m dále, do místa, které plánovači vybrali za vhodné stanoviště pro pořízení úplného barevného panoramatu krajiny. Jedná se o časově náročnou činnost, na níž je zapotřebí asi 12 h práce (asi 4 soly), a proto bylo jasné, že vozítko na jednom místě zůstane delší dobu.

583. solu se rover natočil tak, aby si zlepšil podmínky ke komunikací s družicí Mars Odyssey. Zahájil snímkování krajiny panoramatickou kamerou.

584. solu (2005-08-24) pokračovalo pořizování snímků do mozaiky úplného panoramatu. Kromě toho položil Spirit na neporušenou půdu Mössbauerův spektrometr a zahájil dlouhý sběr dat.
Celková překonaná vzdálenost na Marsu činila k tomuto dni 4827 m.

Vědecký tým využil krátké přestávky, kdy stál Spirit a fotografoval okolí, a sestavil seznam hlavních úkolů, které se od roveru očekávaly na návrší "Husband Hill". V seznamu na předním místě figurovalo například vyhodnocení terénu doliny mezi kopci a případný průzkum cesty, kterou by se mohlo vozítko spustit dolů, dále fotografická dokumentace terénního útvaru nazvaného "Cumberland Ridge". Samozřejmě se do plánu dostalo rutinní pozorování atmosféry, geologické rozbory a fotografování okolí.
585. solu (2005-08-25) se provádělo dálkové pozorování, pokračovaly rozbory půdy Mössbauerovým spektrometrem a kamery fotografovaly malé měsíčky Phobos a Deimos. Měsíce Marsu byly zachyceny dokonce dvakrát.

586. sol se programem nelišil příliš od předchozího dne. Konkrétně to znamenalo dálkové měření, sběr dat Mössbauerovým spektrometrem a fotografování horní paluby vozítka. Pomocí série snímků byl získán jakýsi "vlastní portrét".

587. solu byl Mössbauerův spektrometr nahrazen v pracovní pozici rentgenovým spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer].

Manipulace s robotickou rukou pokračovaly i 588. solu. Mikroskopický zobrazovač MI [=Microscopic Imager] fotografoval půdní vzorek a opět se provádělo měření rentgenovým spektrometrem.

589. solu rover nejprve ukončil měření spektra hornin spektrometrem APXS a pak složil mechanickou ruku. Vzápětí mírně couvnul, aby vyfotografoval místo, kde v předchozích dnech operovala robotická ruka. Nakonec popojel jihovýchodním směrem. V průběhu solu překonal celkovou vzdálenost 21 m.

590. solu pokračoval přesun jihovýchodním směrem, během něhož vozítko ujelo dalších 14.23 m.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články