DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Opportunity - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 12 - Prosinec 2004

Předchozí průběh letu

O průběhu solů 303 až 305 nebyly získány podrobnější informace.

Sol 306 byl druhým dnem, kdy se rover věnoval kameni přezdívanému "Paikea" přístroji na robotické ruce. Předchozího dne byl povrch očištěn kartáčem na vrtacím nástavci. 306. solu byla ploška nejprve prozkoumána mikroskopem a pak byl během dvou hodin obroušen povrch do větší hloubky. Vyvrtaná prohlubeň musela být nejprve zdokumentována panoramatickou kamerou, kamerou HazCam a opět mikroskopem. Pak byl na čerstvě obnažené místo přiložen rentgenový spektrometr.

307. solu byl rover probuzen ve 04:45 místního času kvůli rádiové seanci s družicí 2001 Mars Odyssey a poté zahájil rentgenový spektrometr sběr dat, který trval až do dopoledne. Sol 307 pokračoval dále snímkováním, dalším vrtáním a nočním měřením přístrojem APXS, tentokrát na cíli "Wharenhui". Mezi 13:30 a 14:00 místního času se uskutečnilo koordinované měření se sondou Mars Global Surveyor prostřednictvím infračerveného spektrometru a panoramatické kamery.

Pozdě ráno 308. solu se do měření cíle "Wharenhui" pustil Mössbauerův spektrometr. Jeho zkoumání trvalo takřka bez přerušení další dva dny. Aby měl přístroj dostatek energie, byly obětovány možnosti rádiového spojení v ranních hodinách solů 309 a 310.
Protože vrtací práce 307. solu nebyla tak úspěšná, musel se přehodnotit program na další období. Bylo nutno počkat na přenos některých dat během solu 310, proto rover využil čas a pokračoval ve snímkování mikroskopem, umístil na kámen rentgenový spektrometr a vykonal některá dálková pozorování.

Sol 311 byl věnován opětovnému prohloubení jamky do kamene "Wharenhui". Cílem bylo dostat se o další 3 až 4 mm do horniny. Práce se podařila, výsledek zachytila kamera s mikroskopem a na místo byl přiložen rentgenový spektrometr. Sběr dat nebyl nicméně zahájen, čekalo se až na skončenou rádiovou relaci s 2001 Mars Odyssey v 01:20 místního času 312. solu.
Ke konci 311. solu překonalo vozítko celkem 1766.07 m.

Plán na 312. sol předpokládal dokončení měření rentgenovým spektrometrem, třičtvrtěhodinové pozorování panoramatickou kamerou a navigační kamerou a pokračování v jízdě k okraji kráteru. Před vozítkem byl úkol překonat 12 m. Ve skutečnosti se pohyb uskutečnil ve dvou úsecích. Nejprve rover popojel 7 m a pak dalších 6 m přímo do kopce. Cesta proběhla perfektně a skončila asi 5 m od okraje kráteru.

313. solu byl program omezen, protože Země ještě neměla k dispozici výsledky předchozí jízdy. Znamenalo to, že se neuskutečnil žádný další přesun a robotická ruka zůstala v klidové poloze. Místo toho Opportunity prováděla dvouhodinové pozorování panoramatickou kamerou a infračerveným spektrometrem. Krátce po poledni byl rover vypojen. Oživen byl jenom navečer a další den ráno kvůli rádiovému spojení s družicí Mars Odyssey.

314. solu pokračovalo dálkové pozorování kamerou a infračerveným spektrometrem. Tato činnost zabrala 2.5 hodiny. Před půlnocí se uskutečnilo další měření infračerveným spektrometrem Mini-TES. Protože byl na další den naplánován výjezd z kráteru, byl kvůli dostatečné zásobě elektrické energie zrušen rádiový přenos ráno 315. solu a vozítko bylo uvedeno do módu hlubokého spánku.

315. sol byl velkým dnem pro rover Opportunity. Po 181 dnech pobytu uvnitř kráteru opustilo vozítko terénní jámu a vyjelo na okolní rovinu. Stačilo k tomu 7 m jízdy vzhůru svahem. Vše proběhlo podle plánu a rover stojící již na planině tak ukončil detailní a dlouhodobý průzkum kráteru "Endurance".

316. sol byl věnován opět dálkovým pozorováním. Rover se jim věnoval dvě hodiny a poté se uložil ke spánku. Jakmile Opportunity opustila kráter, nemůže už využívat sklonu stěn k lepšímu nastavení panelů slunečních baterií ke Slunci. Okamžitě se to projevilo na poklesu výkonu fotovoltaických článků. Zatímco v kráteru byl výkon baterií kolem 840 Wh, na planině činí jenom 730 Wh. Rover stál v současné chvíli na mírném svahu, který se skláněl k jihu pod úhlem 5°.

317. solu se rover vydal ke stopám, které zanechal v prachu Marsu před sestupem do kráteru. Couvnul o pět metrů, rychle vyfotografoval okolí a pokračoval dalších 10 m, čímž se dostaly staré stopy do dosahu nástrojů na mechanické ruce.

318. sol byl dalším dne dálkového pozorování. Opportunity fotografovala asi 200 m vzdálené zbytky tepelného štítu a miniaturní infračervený spektrometr pozoroval stopy kol na povrchu.

Po zastavení se nové a staré stopy nacházely vedle sebe před roverem. 319. solu (2004-12-17) Opportunity pořídila mozaiku mikroskopických snímků obou typů stop. Následovala další asi 40metrová jízda směrem k tepelnému štítu, o němž bylo rozhodnuto, že se podrobí průzkumu v dalších dnech.

320. solu dokončila Opportunity různá pozorování, v nichž významné místo hrál i optický průzkum trasy směřující ke zbytkům tepelného štítu. Přes noc byla uloženo k hlubokému spánku.

Soly 321 až 323 byly kvůli pozemskému víkendu zkombinovány dohromady. Prvního dne si rover prohlédl přední okraj vlastního slunečního panelu mikroskopovým zobrazovačem MI [=Microscopic Imager]. Smyslem bylo posoudit intenzitu usazování prachu na vozidle. Pak Opportunity vyrazila na cestu dlouhou téměř 60 m směrem k tepelnému štítu, na jejímž konci následovalo povinné snímkování okolí, které mělo za cíl upřesnit aktuální polohu a posloužit k dalšímu plánování trasy. Protože se očekávalo noční rádiové spojení s retranslační družicí 2001 Mars Odyssey, nebyl vyvolán na noc mód hlubokého spánku.
322. solu se aktivity omezily na několik dálkových pozorování, po nichž byl rover uložen do hlubokého spánku.
Podobný průběh měl i následující sol číslo 323.

Sol 324 znamenal pro vozítko další dlouhou jízdu. Podařilo se překonat skoro 90 m. Na konci cesty zbývalo ke štítu už méně než 30 m. Jednalo se o nejdelší dráhu, kterou rover překonal aniž by používal autonavigační program. Umožnilo to dřívější důkladné prozkoumání terénu kamerami Opportunity, které potvrdily, že trasa je plochá a bez jakýchkoliv nebezpečných objektů. Zapojený byl jen nejjednodušší ochranný software, který byl schopen zastavit pohyb, pokud by se na trati vyskytla nečekaná překážka nebo by se vozítko nebezpečně naklonilo. Po tomto dni měl rover za sebou již celkem 1998 m jízdy na Marsu.

Technici se rozhodli občas popojíždět s vozítkem pozpátku, aby zlepšili promazávání motorů kol. 325. solu proto Opportunity couváním urazila 27 m a dorazila na lokalitu "West Point". Z tohoto místa snímkovala plochu, na níž jsou rozesety trosky tepelného štítu.

326. solu pokračovalo snímkování zbytků tepelného štítu.

Během víkendu, který připadl na soly 327 až 329, byl na kalibrační plošku na palubě roveru přiložen Mössbauerův spektrometr a provádělo se další pravidelné seřízení přístroje. Kromě toho probíhalo běžné atmosférické pozorování a snímkování prostoru s rozptýlenými troskami štítu.

Trosky tepelného štítu - 2405x700x16M (138 kB) 330. solu ještě jednou Opportunity fotografovala trosky štítu, pak popojela 15 m na lokalitu "South Point" a odtud snímala štít pod jiným úhlem.

331. solu popojel rover asi 10 m směrem k ploché části zbytku štítu. Tepelný štít se rozlomil po dopadu na dvě části. Plochá deska je menším dílem nalezených trosek.

332. solu (2004-12-30) se rover konečně přiblížil ploché trosce na dosah a připravil se na detailní zkoumání v dalších dnech. Po tomto dni měla Opportunity najeto již 2051 m.

333. sol byl věnován měření opacity oblohy a takřka tři hodiny byly využity pro dálkové pozorování. Opacita atmosféry (pohlcování světla procházejícího atmosférou) kulminovala během solu 321, kdy bylo dosaženo hodnoty 1.25. V průběhu solu 333 už bylo naměřeno jen 0.97 a průhlednost ovzduší se dále zlepšovala. Výkon generovaný slunečními články adekvátně k tomu stoupal. Z hodnoty 546 Wh ze solu 321 bylo během solu 333 dosaženo již 630 Wh.

Soly 334 až 336 byly naplánovány jako třídenní aktivita. Sol 334, který zaznamenal rover posledního dne roku 2004, se 90 min dálkově pozorovalo okolí. Následovala inspekce úlomků tepelného štítu mikroskopem MI a pak byl na magnet umístěný na jednom ze slunečních panelů přiložen rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer].

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2007-02-25.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články