DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Opportunity - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 41 - Květen 2007

Předchozí průběh letu

1162. solu pořizovala panoramatická kamera barevnou mozaiku snímků trasy, na níž byl zkoušen program D-star. Rovar pak složil manipulátor a odjel přibližně 74 m směrem k mysu "Cape of Good Hope". Opportunity pak znovu rozložila ruku do pracovní polohy a navigační a panoramatickou kamerou zhotovila další záběry terénu. V noci byla opět příležitost vyměnit data se Zemí prostřednictvím sondy Mars Odyssey.

1163. solu fotografovala navigační kamera stopy kol v písku. Rover pak opět složil ruku a přesunul se o dalších 97 m k "Cape of Good Hope". Po zaparkování následovala obvyklá přehlídka nového okolí panoramatickou a navigační kamerou. Navigační kamera navíc sledovala oblačnost.
Za uplynulý týden urazil rover obdivuhodných 224 m a celková překonaná vzdálenost a Marsu dosáhla 10736.12 m.

1164. solu Opportunity složila mechanickou ruku a popojela přibližně 15 m na mys "Cape of Good Hope". Před koncem jízdy a po zastavení pořídila několik snímků kamerami HazCam a nakonec opět robotickou ruku rozložila. Na závěr pracovního dne zhotovila navigační kamera mozaiku 3x1 snímek mysu a další záběry okolního terénu.

Sol číslo 1165 začal fotografováním oblohy navigační kamerou. Byla pořízena sekvence snímků s odstupem 2 min, což vytvořilo zrychlený film, na němž byla naděje zachytit vývoj oblačnosti. Přehlídku oblohy zakončila v poledních hodinách panoramatická kamera. Večer byl rover uložen do stavu hlubokého spánku.

Po probuzení 1166. solu byla obnovena prohlídka oblohy panoramatickou kamerou. Tentýž přístroj pak pořizoval záběry mysu "Cape St. Vincent" Mikroskop si prohlížel nový cíl, nazvaný "Viva la Rata" dříve než se přistoupí k plánovanému čištění povrchu vrtačkou RAT. Rover prováděl zkoušku přiblížení vrtačky k "Viva la Rata" a navigační kamera hledala oblačnost.
Opportunity se pomalu vrací podél okraje kráteru k výchozímu bodu u "Duck Bay" Prozatím důkladně zkoumá stěny obří terénní mísy, především se snaží zdokumentovat vrstvy hornin nacházející se u dna.
Kámen "Viva la Rata" byl použit mj. k vyzkoušení nové programové procedury, pomocí níž se přikládají nástroje na zkoumaný objekt. Programová změna byla vynucena selháním jednoho čidla v robotické ruce. Nová procedura byla vytvořena tak, aby fungovala i když chybí očekávané signály z tohoto čidla. Test dnešního solu proběhl úspěšně.

Ráno 1167. solu monitorovala Opportunity množství prachu na kamerovém stožáru a panoramatická kamera pořizovala orientační snímky oblohy. Panoramatická kamera se pak věnovala fotografování "Cape St. Vincent" s vysokým rozlišením a navigační kamera se pokoušela zachytit oblaka.
Produkce elektrické energie se po dalším setkání s postupujícím větrným vírem pronikavě zlepšila. Špičkový proud z fotovoltaických článků se zvýšil přibližně o 4 A a na této úrovni zůstal po celý následující týden. Dosáhl tak úrovně, která byla běžná těsně po přistání na Marsu. Stejné produkce bylo dosaženo naposledy 2004-02-10, tedy 18. dne pobytu na planetě!

1168. solu Opportunity dokončila ranní přehlídku obzoru panoramatickou kamerou a vrtačka čistila povrch kamene "Viva la Rata". Obroušený povrch byl zkontrolován mikroskopem a analyzován rentgenovým spektrometrem. Rover pak studoval cíl "Rodrigues" infračerveným spektrometrem a panoramatická kamera snímkovala terém před přídí. Navigační kamera pokračovala v lovu na oblaka.

1169. solu snímkovala opět panoramatická kamera oblohu. U infračerveného spektrometru se uskutečnilo ověření změn v přesnosti údajů, ke kterým dochází v průběhu času. Roveru se nepodařilo složit manipulátor, jak bylo naplánováno, protože se opět objevila závada na kloubu číslo 1. Následkem toho se ani neuskutečnila zamýšlená úprava momentální polohy k cíli "Madrid". Opportunity pokračovala snímkováním "Viva la Rata" panoramatickou kamerou a zhotovila další snímky navigační kamerou. Navigační kamera znovu hledala oblačnost.

1170. solu (2007-05-08) pokračovalo navigační snímkování kamerou NavCam. Robotická ruka byla podrobena diagnostickým zkouškám a pak byla složena do přepravní polohy. Panoramatická kamera snímkovala "Madrid" a poté byla ruka opět rozložena. Následovalo další snímkování panoramatickou a navigační kamerou. Rover skenoval oblohu, na níž hledal oblaka a panoramatická kamera zkoumala shluk kamenů.
Celková překonaná vzdálenost činila k tomuto dni 10784.94 m.

1171. solu fotografovala panoramatická kamera útvary "Madrid" a "Guadarrama". Následně složila manipulátor a vyrazila na cestu k valounu "Pedriza". Plánovaná jízda ale skončila předčasně po překonání pouhých 0.86 m, když levé prostřední kolo zavadilo o kámen. Rover rozložil mechanickou ruku a zhotovil snímky navigační kamerou. Následovalo měření obsahu argonu v atmosféře, které provedl rentgenový spektrometr. Opportunity ještě dále skenovala oblohu navigační kamerou, na níž hledala oblaka.

Ráno 1172. solu byla na programu přehlídka situace na obzoru panoramatickou kamerou. Tatáž kamera pak snímkovala cíle "Cercedilla", "Fuenfria" a "Guadarrama". Infračervený spektrometr měřil tepelné emise z objektů "Cercedilla", "Navacerrda" a kontrolně i z kalibračního terče. "Guadarrama" byl opakovaně fotografována kamerou PanCam a navigační kamera se pokusila zachytit oblačnost. Spektrometr Mini-TES několikrát v průběhu dne a noci sledoval stejný vzorek půdy, na němž se měřila tepelná setrvačnost. Toto měření změn teploty v delším časovém období se uskutečnilo na části tmavého terénního pruhu, vystupujícího na severní straně kráteru.

Sol číslo 1173 byl zahájen dalším měřením tepelných vlastností marsovské půdy. Opportunity pak složila ruku do přepravní polohy a dokončila plánovaný přesun, který byl před dvěma dny předčasně ukončen. Následně opět manipulátor rozložila a pomocí navigační kamery zdokumentovala terén před přídí a vzadu. Během západu slunce bylo měřeno zaprášení atmosféry a navigační kamera opět pořádala hon na oblaka.

Sol číslo 1174 věnovala Opportunity detailnímu proměření oblohy, terénu a vlastního kamerového stožáru infračerveným spektrometrem. Dále se zjišťovalo množství prachu v atmosféře a navigační kamera pokračovala ve fotografování oblačnosti.

1175. sol byl ráno zahájen snímkováním oblohy panoramatickou kamerou. Rover složil manipulátor a mírně zacouval k objektu "Cercedilla" a opět robotickou ruku rozložil. Nová poloha byla zafixována snímky z navigační kamery. Infračervený spektrometr pak postupně měřil tepelné vlastnosti cílů "Cardosillas", "Quintanar", vlastního kalibračního terče a objektů "Machontas" a "Hierro". Situaci na obloze při slunci nízko nad obzorem zachytila na orientačních snímcích panoramatická kamera.

1176. solu pátrala zrána navigační kamera po oblačnosti a mikroskop na robotické ruce pořizoval stereoskopické snímky na místě "Penota" nacházející se na útvaru "Cercedilla". Na cíl "Penota" byl následně přiložen rentgenový spektrometr APXS. Mezitím sledoval infračervený spektrometr objekt "Hierro" a navigační kamera dokončovala přehlídku okolí. Snímky měly posloužit jako podkladový materiál pro další sérii infračervených spekter. Infračervený spektrometr poté studoval cíle "Matabueyes", "Morcuera" a "Somosierra". Pak konečně přišla řada na zahájení sběru dat z "Penoty" rentgenovým spektrometrem.

1177. solu (2007-05-17) byl nejprve monitorován prach usazený na kamerovém stožáru. Bruska RAT pak provedla operaci "vyhledej a očisti" a navigační kamera pokračovala v prohlídce okolí. Panoramatická kamera snímkovala objekty "Mataueyes", "Morcuera", "Carpetanos", "Somosierra" a "Pedriza". Následujícího rána měl program pokračovat orientačním snímkování oblohy panoramatickou kamerou.
Celková překonaná vzdálenost na Marsu činila k tomuto dni 10791 m.

O průběhu solů číslo 1178 až 1193 nevydala NASA obvyklé informace.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2007-02-25.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články