DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Opportunity - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 35 - Listopad 2006

Předchozí průběh letu

985. solu (2006-11-01) pořizovala panoramatická kamera snímky do panoramatu "Cape Verde".

986. solu pokračovalo snímkování panoramatu a Mössbauerův spektrometr sbíral data z cíle "Cha".

987. solu se podařilo předat část dat shromážděných za dobu sluneční konjunkce a následně uvolnit paměť.

988. solu pokračovalo studium objektu "Cha" Mössbauerovým spektrometrem. Ke slovu přišel i infračervený spektrometr a byla odvysílána další data shromážděná za dobu sluneční konjunkce v paměti flash.

989. a 990. solu Mössbauerův spektrometr stále sbíral data z objektu "Cha" a infračervený spektrometr pozoroval blíže nespecifikované cíle.

991. solu bylo dokončeno snímkování panoramatu "Cape Verde".

992. solu (2006-11-08) popojel rover směrem k místu "Cape St. Mary" a přitom testoval funkci vizuálního sledování cíle VTT [=Visual Target Tracking]. Jedná se o novou technologii, při níž se kamera zaměří na jistý objekt a během pohybu se snaží zjišťovat, jak se mění vzájemná poloha. První zkouška dopadla dobře, v další etapě má následovat jízda až ke zvolenému cíli.
K dnešnímu dni činila celková překonaná vzdálenost 9432 m.

993. solu Opportunity pořizovala snímky kráteru panoramatickou kamerou.

994. solu pokračovalo vozítko v cestě k "Cape St. Mary". Zdolalo přitom asi 33 m.

995. solu (2006-11-11) fotografovala panoramatická kamera kráter "Victoria" z nového stanoviště.

996. solu se před začátkem komunikačního okna s družicí Mars Odyssey uskutečnilo měření hodnoty tau (průzračnost atmosféry). Další podobné měření proběhlo při západu slunce. Protože byla palubní paměť Opportunity momentálně zaplněna velkým množstvím dat, po několik solů byla vědecká činnost zredukována, aby byla možnost naměřené údaje z paměti flash odvysílat na Zemi.

997. a 998. solu byla dvakrát denně měřena opacita (tau) atmosféry.

999. solu se uskutečnilo další měření hodnoty tau a pak rover vyrazil směrem k útesu "Cape St. Mary". Z tohoto místa bude Opportunity fotografovat vrstvy hornin v severní části útesu "Cape Verde". Tak bude zmíněný výběřek zdokumentován z obou stran. Uprostřed přesunu dlouhého 7.5 m se vozítko zastavilo a panoramatická kamera zhotovola snímky do série stereoskopického zobrazení kráteru. Po dokončení cesty se pořizovaly orientační snímky navigační kamerou. Během komunikační seance se sondou Mars Odyssey dokončil infračervený spektrometr Mini-TES průzkum prostoru před roverem.
Rover během popojíždění kolem kráteru zhotovuje přibližně každých 10 m panoramatické snímky. Stereoskopické zobrazení kráteru na obrázcích s velkými odstupy by mělo posloužit k vypracování detailní trojrozměrné mapy svahů a dna.

Jubilejní 1000. sol 2006-11-16 pořizovala zrána panoramatická kamera orientační snímky oblohy. Spektrometr Mini-TES měřil tepelné emise z oblohy a terénu. Panoramatická kamera dodala další snímky pro určení hodnoty tau a pak fotografovala Slunce. Po tisícovce dnů putování po Marsu měl rover na svém kontě již 9473 m překonané vzdálenosti.

Ráno 1001. solu pátraly kamery Opportunity po oblačnosti a pak sledovaly usazování prachu na slunečních panelech. Infračervený spektrometr měřil emise oblohy a terénu a panoramatická kamera snímkovala terén před vozítkem. Během dne se uskutečnilo několikeré zjišťování opacity atmosféry (tau).

1002. sol zahájila Opportunity krátkým přesunem na okraj "Cape St. Mary", z něhož měla být vyfotografována severovýchodní stěna útesu "Cape Verde". Jízda měřila pouze 1.04 m a po zaparkování se uskutečnilo dálkové pozorování mysu.

Během solů číslo 1003 a 1004 probíhalo necílené dálkové pozorování.

Výzkumná činnost solů 1005 a 1006 byla věnována snímkování mozaiky útesu "Cape Verde" a dalším necíleným pozorováním. Tyto dva soly se Opportunity podílela rovněž na pokusech získat kontrolu nad družicí Mars Global Surveyor (MGS), která už dva týdny nekomunikovala se Zemí. Z řídícího střediska byl naslepo vyslán povel, aby se MGS spojil s roverem prostřednictvím vlnového pásma UHF. Pokus byl opakován po oba dny, žádaný výsledek se ale nedostavil. Opportunity nezaznamenala žádný signál.

Soly 1007 a 1008 byly opět věnovány snímkování náhodných cílů a necílenému dálkovému pozorování.

V průběhu solu číslo 1009 popojel rover 43.7 m od "Cape St. Mary" směrem k stanovišti "Bottomless Bay". Toto místo je vzdáleno asi 100 m a měl by z něho být dobrý výhled po okolí.

Další dva soly (1010 a 1011) se vozítko opět zotavovalo a provádělo necílené dálkové pozorování.

1012. solu Opportunity přejela o dalších 14.5 m k "Bottomless Bay".

Na programu 1013. solu bylo dálkové pozorování a koordinovaná měření s družicí Mars Reconnaissance Orbiter.

Dalších 22 m překonala Opportunity 1014. solu. Tím zdolala již asi 80 m z celkové vzdálenosti 100 m k "Bottomless Bay" Během přesunu byl testován nový jízdní software označený "D-star". Jedná se o systém, poskytující roveru vyšší úroveň autonomie. Zaručuje vyšší spolehlivost při rozpoznávání překážek v jízdě, tím odpadá nutnost často zasahovat ze Země do pohybu a dá se dosáhnout delších denních úseků.
Na závěr dne měl rover za sebou celkem 9555 m překonané vzdálenosti na Marsu.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2007-02-25.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články