DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Opportunity - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 21 - Září 2005

Předchozí průběh letu

571. solu (2005-09-01) podnikla Opportunity další jízdu naslepo do vzdálenosti 11.8 m, která vedla přes skalnatý ostrůvek a malý pískový hřeben.

Pro soly 572 a 573 byla připraveno pozorování pomocí panoramatické a navigační kamery. Rover měl již za sebou celkem 5755 m jízdy. Do denních plánů bylo začleněno další opatření, které by mělo zmenšit riziko případného dalšího výpadku počítače, eventuelně usnadnit obnovení funkčnosti, pokud by přesto k restartu opět došlo. Po ranní rádiové relaci je rover vypojen, aby se zafixovala poloha vysokoziskové antény. Předpokládá se, že se tím zabrání poruše komunikace v pásmu X, pokud by se vyskytla stejná nehoda. Vědecká činnost je pak zahájena teprve po 15 min po probuzení.

Počínaje solem číslo 574 byla činnost roveru naplánována současně na tři víkendové dny. První dva soly (574 a 575) se provádělo nenáročné snímkování panoramatickou a navigační kamerou.

576. sol byl posledním dnem společného třídenního plánu. Jelikož se Opportunity nacházela v období tzv. omezených solů (restricted sols), kdy kvůli načasování spojení s družicí 2001 Mars Odyssey nelze včas vyhodnotit akce provedené roverem hned následujícího dne, byl plán rozdělen na dvě části. Povely k jízdě byly uloženy separátně, aby je bylo možno v případě nějakých anomálií vyjmout z programu. Jelikož ale k žádným problémům nedošlo, vozítko se opět vydalo na cestu. Popojelo přibližně 12 m navigováno pomocí vizuální kontroly trasy (visual odometry). Jednalo o první použití této metody od chvíle chyby počítače, k níž došlo 563. solu. Trasa vedla východním směrem k tzv. "dálnici na Erebus" (Erebus Highway).

577. solu (2005-09-07) pokračovalo období omezených solů. Rover prováděl necílená měření infračerveným spektrometrem a snímkování panoramatickou a navigační kamerou. Všechny operace skončily bez problémů.
Vozítko stačilo k tomuto dni překonat 5767.11 m.

Soly 578 a 579 byly pojaty z hlediska plánování jako jeden celek. Úkolem bylo prvního dne popojet 15 m pomocí vizuální navigace. Na druhý den bylo přichystáno necílené dálkové pozorování. Řídící tým nedále ponechával aktivní dodatečná bezpečnostní omezení, instalovaná do programu po nečekaném restartu počítače před dvěma týdny. Rover se záměrně po ranním spojení na chvíli vypíná, aby zůstala zafixována poloha antény, před použitím spektrometru Mini-TES chvíli "odpočívá" a po probuzení zůstává nějakou dobu v klidu, aby se computer dokázal nabootovat a nebyl současně zatěžován jinou činností.

Chování roveru v posledních dnech přesvědčilo řídící tým, že závada 563. solu byla výjimečnou záležitostí a že se Opportunity nachází v dobrém stavu. Na vyšetřování příčiny anomálie se nicméně pokračovalo. Technici na základě znovu nabyté důvěry ke schopnostem roveru využívali každé příležitosti k postupu směrem ke kráteru "Erebus".
O víkendových solech 580 a 581 pokročila cesta o 26.3 m, přičemž před vyjetím a po zastavení se uskutečnila pozorování okolí.

582. solu postoupila Opportunity o dalších 30 m. Tím se dostala na tzv. "Erebus Highway", což je oblast pokrytá četnými výchozy geologického podloží, směřující na jih ke kráteru.
Celková překonaná vzdálenost na Marsu činila v tuto chvíli 5874.32 m.

I když vše nasvědčovalo tomu, že jízda předchozího dne proběhla podle plánu, neobdržel řídící tým 583. solu chybou v pozemním segmentu prostřednictvím stanic DSN data, která by situaci na Marsu potvrzovala.

584. solu se uskutečnilo dálkové pozorování, které zahrnovalo systematický průzkum terénu ve směru další jízdy pomocí panoramatické kamery a infračerveného spektrometru. V plánu bylo opakované vysílání dat získaných po skončené předchozí jízdě, ale ani tentokrát se akce nezdařila kvůli chybě v řazení sekvencí.

Na 585. sol (2005-09-15) byl přichystán třetí pokus odvysílat snímky z místa, kde skončila poslední jízda. Kromě toho mělo pokračovat dálkové pozorování.

586. a 587. solu pokračoval nenáročný program dálkového pozorování okolí.

Na další cestu se rover vydal až 588. solu. Pod azimutem 208° popojel o 20 m.

Erebus v dohledu - 1546x700x16M (173 kB) Rovněž další dny pokračovala cesta k jihu. 589. solu nechala Opportunity za sebou 22 m a o den později (sol 590) dokonce 35 m.

591. solu (2005-09-22) zakončilo vozítko intenzivní postup posledními 17.5 m jízdy a přichystalo se k operacím s robotickou rukou přes víkendové dny. Na pořízených snímcích byl už vidět vnitřek kráteru "Erebus". Plán pro následující dny předpokládal, že se Opportunity ještě více přiblíží k okraji kráteru a v první řadě důkladně obrazově zdokumentuje jeho vzhled. Robotická ruka by se ale nejdříve měla věnovat průzkumu tmavé oblasti na výstupu geologického podloží, které se nachází na cestě k okraji kráteru. Na konci dne činila překonaná vzdálenost na Marsu 5933.69 m.

Jízdou dlouhou 1.75 m se rover během 592. solu přiblížil k cíli "Deception", nacházejícímu se na útvaru "South Shetland".

593. solu byla rozložena robotická ruka a cílová plocha byla očištěna pomocí brusky RAT. Kamera vybavená mikroskopem MI pořídila stereoskopické snímky obroušeného místa a pak byl na "Deception" přiložen rentgenový spektrometr APXS.

Přístroje na robotické ruce byly v plné permanenci i 594. solu. Měření rentgenovým spektrometrem byla vystřídána sběrem dat pomocí Mössbauerova spektrometru.

Podobný průběh jako předchozí den měl i sol číslo 595. Na jiné cílové plošce se vystřídal nejprve spektrometr APXS a pak Mössbauerův spektrometr, který pokračoval v měření i následujícího dne.

Situace na Marsu se zdramatizovala 596. solu. Během večerní rádiové seance přes prolétající družicí 2001 Mars Odyssey došlo k restartu palubního počítače vozítka (teplý reset) a rover se přepnul do bezpečnostního módu. Příležitost ke spojení přes retranslační družici byla ztracena a rovněž tak nebyl využit ani další průlet, k němuž došlo v ranních hodinách příštího dne, neboť bezpečnostní mód vyvolal stav hlubokého spánku.

597. solu byly na Mars odeslány povely v reálném čase a byla odečtena telemetrie popisující stav systémů roveru. Opportunity hlásila, že je v pořádku a řídící tým opět obnovil kontrolu nad vozítkem. Do počítače byla nahrána zjednodušená sekvence povelů a rover byl pro tento den ponechán v klidu.

598. sol probíhaly kroky pro postupné zprovoznění vozítka a testovány byly všechny subsystémy. Prozatím všechno vypadalo dobře a byla naděje, že se příštího týdne podaří obnovit normální činnost. Rover by měl pokračovat v postupu kolem kráteru "Erebus" západním směrem.

Pro soly číslo 599 (2005-09-30) a 600 (2005-10-01) přichystalo řídící středisko dálkový průzkum, který zahrnoval mj. koordinované pozorování panoramatickou kamerou a infračerveným spektrometrem. Navigační kamera dokončila úplné 360° panorama.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2007-02-25.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články