DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Opportunity - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 26 - Únor 2006

Předchozí průběh letu

720. sol (2006-02-01) byl věnován necílenému dálkovému pozorování.

Po objasnění závady na manipulátoru se technici 721. solu rozhodli podniknout další pokus o mikroskopické snímkování útvaru "Overgaard". Po dokončení rozsáhlé mozaiky detailních snímků je v plánu přemístit se k následujícímu útvaru "Roosevelt" a tam opět nasadit nástroje na robotické ruce.
Opportunity měla ke konci solu za sebou 6505 m jízdy na Marsu.

723. solu skončilo sestavování mozaiky mikroskopických snímků na kameni "Overgaard".

724. solu byla robotická ruka složena do polohy, kdy se nástrojová hlava nacházela nad přední částí roveru. Opportunity se pokusila krátce popojet k objektu "Roosevelt". Pohyb byl ale předčasně přerušen kvůli překročení mezí namáhání závěsu.

Roosevelt - 1729x700x16M (103 kB) Plánovaný přesun k cíli "Roosevelt" se podařil až 725. solu.

726. solu byla opět mechanická ruka rozložena a na cílové plošce "Rough Rider" provedl krátké měření nejprve rentgenový a pak Mössbauerův spektrometr.

727. solu prováděla kamera MI [=Microscopic Imager] detailní snímkování mozaiky povrchu objektu "Roosevelt".

728. solu (2006-02-09) pokračovalo snímání spektra Mössbauerovým přístrojem na cílové plošce "Rough Rider". Panoramatická kamera pořizovala snímky s vysokým rozlišením okolních geologických výchozů.
Celková překonaná vzdálenost k dnešnímu dni činila 6509.8 m.

Mössbauerův spektrometr byl nasazen na stejném místě i 729. solu. Kromě toho se Opportunity zabývala fotografováním vybraných cílů v okolí.

730. solu bylo měřeni Mössbauerovým přístrojem na cílové plošce "Rough Rider" definitivně dokončeno. Rover uskutečnil sérii atmosférických pozorování. Na noc byl rentgenový spektrometr APXS přiložen na cíl "Fala".

731. solu Opportunity složila robotickou ruku a přemístila se na krátkou vzdálenost k objektu "Bellemont" a zde opět manipulátor rozložila. Skládání a rozkládání ramene a jízda byly zkusmo provedeny stejným způsobem, s jakým se počítá pro delší přesuny.

732. solu byl kámen "Bellemont" prohlédnut kamerou vybavenou mikroskopem. Na jeho povrchu byly vytipovány čtyři cíle. Opportunity získala snímky ze tří z nich ("Vicos", "Tara" a "Chaco"). Další práci přerušil zablokovaný servopohon v ramenním kloubu natáčející ruku ve vodorovném směru.

733. solu pokračovalo mikroskopické snímkování od bodu, kdy byla práce minulého dne přerušena. Mikroskop se přesunul ke čtvrtému cíli "Verdun". Jako poslední měly být zhotoveny dva snímky na místě "Chaco". Stejná závada v servopohonu otáčejícím rukou ale znovu operaci přerušila.

734. solu bylo naplánováno složení robotického ramene a přejezd do oblasti označené "Zane Grey", nacházející se asi 36 m daleko. Zůstalo ale jen u plánů, protože se ruka nedokázala správně poskládat. Pohyb se zadrhnul těsně před dosažením konečné pozice. Rover tedy zůstal stát na stejném místě.

Na 735. sol (2006-02-17) uskutečnili technici diagnostické testy robotické ruky. Motorek v ramenním kloubu prováděl krátké pohyby při nastaveném odporu vinutí 75 Ω. Pokud by došlo k nějakému problému během natáčení, měla být závada odkvitována a odpor by se zvětšil nejprve na 80 a pak na 85 Ω. Tohoto opatření ale nebylo zapotřebí. Ruka poslušně vykonala všechny požadované úkony s původním nastavením 75 Ω. Kromě zkoušek manipulátoru bylo v plánu dálkové pozorování.
Celková překonaná vzdálenost k dnešnímu dni obnášela 6518.87 m.

736. solu byl uskutečněn druhý pokus o vyslání instrukcí rádiovou linkou v pásmu X. Rover měl obdržet příkaz na přesun k objektu "Zane Grey". Vysílání směrem na Mars se nepodařilo vinou závady na pozemním segmentu DSN, stejným komunikačním kanálem se ale podařilo získat data v opačném směru.

737. solu obdržela Opportunity instrukce pro druhý den společného třídenního programu. Vozítko se věnovalo atmosférickým výzkumům a měřilo jasnost astronomických objektů.

738. solu pokračovala dálková atmosférická a fotometrická měření.

Třetího dne (sol 739) byla dálková pozorování ukončena.

740. solu započal plánovaný přesun k cíli "Zane Grey". Robotická ruka byla složena a rozkládána s odporem motorku ramenního kloubu nastaveným na 80 Ω. Cesta skončila předčasně po 0.21 m. Příčinou bylo dosažení maximálního povoleného proudu v motorku pravého prostředního kola. Ostatní kola fungovala bez potíží. Blokování dalšího pohybu, pokud se zvýší odběr proudu v pohonu kol, bylo zařazeno do ochranných sekvencí po překonání krizové situace, při níž rover zapadl na dlouhou dobu do "Purgatory Dune".

741. solu popojela Opportunity 34.5 m směrem ke geologickému výchozu "Payson". Před tím ale musely být limity odběru proudu v náhonech kol nastaveny na původní hodnotu. Proud na začátku cesty vystoupil mírně nad normální hodnotu, ale v průběhu jízdy se brzy vrátil na nominální stav. Rover se v těchto chvílích pohyboval po západním okraji kráteru "Erebus".

Plán na 742. sol předpokládal přesun o 40 m do blízkosti útvaru "Payson". Zde, ve vzdálenosti 20 m, měl být terén přes nadcházející víkend fotograficky zdokumentován.
Ke dni 2006-02-24 (sol 742) měl rover na svém kontě 6553.93 m jízdy na Marsu.

O průběhu solu číslo 743 nebyla podána oficiální informace.

Payson - 3000x1105x16M (325 kB) 744. solu prováděla Opportunity dálkové pozorování vybraných cílů na geologickém výchozu "Payson". Nejprve se zaměřila panoramatická kamera na místo nazvané "Dude Ranger". Později rover měřil infračerveným spektrometrem tepelné vyzařování z cílů "Mysterious Rider" a "Rainbow Trail".

Sol 745 začal sledováním atmosféry panoramatickou kamerou a infračerveným spektrometrem. Opportunity rovněž snímkovala panoramatickou kamerou vlastní permanentní magnety. Po odeslání dat na Zemi složil rover robotickou ruku a popojel o 10.18 m. Jakmile se zastavil, složil ruku a pomocí navigační a panoramatické kamery zdokumentoval nové stanoviště. Na noc bylo vozítko převedeno do módu hlubokého spánku.
Řídící tým se rozhodl, že další přesuny roveru se budou dít na relativně krátkou vzdálenost a po každé jízdě bude okamžitě rozložena ruka. Tím by se měl částečně šetřit problematický servopohon, který vykoná kritickou operaci před tím, než se podchladí za kruté marťanské noci. Pohyb je nutno provádět v relativně krátkých úsecích rovněž proto, že přelety retranslační družice dovolují plánovat postup jen obden.

746. solu se uskutečnila dálková necílená pozorování včetně snímkování útvaru "Payson" kamerou PanCam a dalších objektů v okolí. Spektrometr Mini-TES měřil telené emise jednak z oblohy a jednak z povrchu planety.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2007-02-25.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články