DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Opportunity - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 42 - Červen 2007

Předchozí průběh letu

1194. solu měřila Opportunity prašnost v ovzduší, reprezentovanou hodnotou opacity tau a pak infračervený spektrometr pozoroval emise z oblohy a terénu. Rover pak složil manipulátor do přepravní polohy a uskutečnil zkoušku nového jízdního softwaru VTT [=Visual Target Tracking]. První etapa testu představovala odjeyd od zvoleného cíle ("Paloma") asi o 6.8 m. Následovalo fotografování vlastních stop a pak byla zahájena druhá a třetí etapa, při níž se vozítko přibližovalo k cíli. Tentokrát ale byl postup souběžně konfrontován s dalšími programy na řízení pohybu v terénu. Nejprve byl zapojen program Visodom a poté Autonav. Rover popojel přibližně dalších 30 m a na závěr znovu rozložil robotickou ruku. Navigační kamera zdokumentovala novou polohu a panoramatická kamera fotografovala terén ve směru dalšího plánovaného postupu. Ještě před tím, než došlo na pravidelnou rádiovou relaci s prolétající družicí 2001 Mars Odyssey, stihla Opportunity opět změřit hodnotu opacity atmosféry. Během výměny rádiových informací probíhalo paralelně měření tepelných emisí infračerveným spektrometrem.

Ráno 1195. solu Opportunity orientačně snímkovala oblohu panoramatickou kamerou. Následovalo měření opacity atmosféry a průzkum oblohy a terénu infračerveným spektrometrem.

1196. solu zahájil rover ranní program snímkováním horizontu panoramatickou kamerou. Rutinně byl zjištěn stav zaprášení a úroveň tepelných emisí ovzduší. Opportunity pak složila mechanickou ruku, popojela a opět připravila manipulátor k použití. Nová pozice v terénu byla zafixována na fotografiích z navigační a panoramatické kamery. Panoramatická kamera byla v činnosti i těsně před tím, než nastala chvíle rádiové relace se sondou Mars Odyssey. Během průletu retranslační družice infračervený spektrometr Mini-TES pozoroval terén a oblohu.

1197. solu zrána monitorovala Opportunity prach v atmosféře a pak se uskutečnilo několik pravidelných prověrek infračerveného spektrometru. Opportunity měřila hodnotu tau a infračervený spektrometr pozoroval oblohu. Panoramatická kamera pořizovala barevné snímky terénu před přídí. Spektrometr Mini-TES rovněž změřil emise z půdy v popředí a znovu sledoval situaci na obloze. Kolem poledne místního času fotografovala panoramatická kamera oblohu.
Celková překonaná vzdálenost dosáhla k dnešnímu dni 11108 m.

1198. solu byl denní program zahájen opět měřením opacity a kalibrací infračerveného spektrometru. Rover pak složil mechanickou ruku, popojel a pořídil snímky kamerami HazCam. Následně rozložil manipulátor a pořídil dokumentaci terénu navigační a panoramatickou kamerou. Během pravidelné rádiové relace s družicí Mars Odyssey Opportunity provedla rutinní prověrku infračerveného spektrometru.

1199. solu (2007-06-08) prováděla Opportunity pozorování terénu a oblohy infračerveným spektrometrem. Panoramatická kamera pořizovala snímky oblohy kvůli stanovení opacity. Infračervený spektrometr přidal další sérii měření tepelných emisí oblohy a terénu v sedmi bodech. Panoramatická kamera rovněž uskutečnila systematickou přehlídku terénu v nejbližším okolí, při níž použila kompletní sadu 13 barevných filtrů.

1200. solu popojela Opportunity asi 60 m a na závěr uskutečnila pátou a poslední zkoušku manévrování způsobem "D-star". Po zastavení byly zhotoveny navigační snímky okolí a panoramatická kamera fotografovala oblohu kvůli stanovení stupně zaprášení atmosféry.

Krátce po rozbřesku 1201. solu zahájila Opportunity vědecký program přehlídkou oblohy panoramatickou kamerou. Rover pak popojel dalších 12.36 m pod dohledem řídícího softwaru autonav. Po zaparkování byla situace zdokumentována snímky z panoramatické a navigační kamery. Po skončení rádiové relace s družicí 2001 Mars Odyssey prováděl rentgenový spektrometr měření argonu v atmosféře.

Ráno 1202. solu bylo věnováno orientačnímu snímkování oblohy panoramatickou kamerou. Rover pak odjel 41.56 m směrem k mysu "Cape Verde", bleskově ověřil aktuální polohu a pokračoval ve zhotovování obvyklých snímků, které je nutno udělat na závěr každé jízdy.

1203. solu zahájila den navigační kamera, která dokumentovala terén ve zpětném směru. Infračervený spektrometr studoval tepelné vlastnosti terénu a atmosféry. Navigační kamera se pak věnovala hledání oblačnosti. Oblohu snímkovala i panoramatická kamera. Rover pokračoval v přesunu terénem dalšími 66.23 m na stanoviště poblíž "Cape Verde". Situaci na novém místě na závěr dne podchytily navigační a panoramatická kamera i kamery identifikace překážek HazCam.

Po východu slunce 1204. solu zahájila panoramatická kamera barevné snímkování terénu před vozítkem. Spektrometr Mini-TES uskutečnil obvyklé měření oblohy a terénu. Rover se přemístil 7.84 m na první stanoviště, odkud se bude pořizovat stereoskopický obraz střední části zálivu "Duck Bay". Po zaparkování pořídila Opportunity snímky okolí kamerami PanCam, NavCam a HazCam.
Robotická ruka, která dostala na závěr jízdy pokyn k rozložení do pracovní pozice, nedokončila plánovaný pohyb kvůli tomu, že byly překročeny nastavené limity změny polohy. Řídící tým se rozhodl prozkoumat letový software krok po kroku, zda se někde neskrývá přehlédnutá závada.
Celková překonaná vzdálenost se k tomuto dni zvýšila na 11369.33 m. Za poslední týden dokázal rover zdolat 196.44 m.

1205. solu prováděl infračervený spektrometr měření tepelných emisí z oblohy a terénu. Panoramatická kamera pozorovala situaci na obzoru. Rover pořizoval rovněž obrázky kamerami identifikace překážek a panoramatická kamera dokončovala sérii snímků stereoskopického portrétu "Duck Bay", kterou zahájila minulého dne.

O průběhu solů číslo 1206 až 1219 se na obvyklém místě na internetových stránkách NASA neobjevily žádné informace.
Stanoviště Opportunity bylo zasaženo rozsáhlou prachovou bouří. Zvířený prach zastínil slunce a způsobil, že denní výroba elektrické energie poklesla na nejnižší úroveň od začátku mise. Úměrně k limitovaným možnostem fotovoltaických článků byl omezen i denní program roveru. Z rutinních činností zůstalo prakticky jen denní snímkování oblohy panoramatickou kamerou, čím se pravidelně zjišťuje stav znečištění atmosféry prachovými částicemi. Kvalita průzračnosti ovzduší je udávána velikostí opacity (hodnota tau), přičemž čím vyšší tau, tím více částic pohlcujících záření se nachází v atmosféře. Dále se uskutečňovalo ranní spojení se Zemí přes vysokoziskovou anténu a večer byla na programu rádiová relace s družicí 2001 Mars Odyssey v pásmu UHF.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2007-02-25.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články