DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Opportunity - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 27 - Březen 2006

Předchozí průběh letu

Sol 747 (2006-03-01) začal couváním asi o 0.75 m, přičemž se rover otočil asi o 10°, aby se vyhnul kamenu ležícímu v cestě. Jakmile byl kámen mimo trasu vyrazila Opportunity 5.6 m dopředu a při tom kontrolovala hodnotu prokluzu kol. Jízda byla zakončena dalšími 11.5 m dolů po svahu. Celý přesun se uskutečnil podle předem přesně stanoveného scénáře tzv. jízdou naslepo. Před cestou a po ní byla samozřejmě rozložena robotická ruka a zdokuemntováno okolí. Rover na konci dne dosáhl stanoviště asi 5 m vzdáleného od výchozu "Payson".

748. solu fotografovala panoramatická kamera vybavená třinácti barevnými filtry útvar "Payson", především místa "Wilderness Track" a "Maverick Queen". Na stejné plochy byl poté zaměřen i infračervený spektrometr. Během dne se uskutečnilo vysílání získaných dat na Zemi prostřednictvím družice 2001 Mars Odyssey.

Payson - 1024x1024x16M (151 kB) 749. sol měl být prvním ze dvojice dnů věnovaných cílenému pozorování skaliska "Payson". Opportunity zůstávala ve vzdálenosti 5 m od výchozu a panoramatická kamera postupně snímkovala místa "Code of the West", "Deer Stalker", "Twin Sombreros", "Thunder Mountain" a "Fugitive Trail". Vozítko zůstalo vzhůru až do přeletu družice Mars Odyssey a mezitím infračervený spektrometr měřil tepelné vyzařování chladnoucích kamenů. Na noc byl opět navozen stav hlubokého spánku.
Ke dni 2006-03-03 (sol 749) měl rover za sebou 6616.97 m jízdy.

Na sol 750 bylo stanoveno další snímkování výchozu "Payson" panoramatickou kamerou do doby než vysokozisková anténa navázala spojení se Zemí. Ranní slunce vytvářelo pro fotografování lepší světelné podmínky. Na noc měl zůstat rover aktivní, protože na noční hodiny připadal průlet retranslační družice a byla možnost předat větší množství dat.

751. solu přejela Opportunity malý hrbek, v polovině jízdy se zastavila a pořídila sérii snímků panoramatickou kamerou a pak pokračovala dalšími 8 m podél terénní brázdy. Takovéto terénní útvary přezdívají navigátoři podle charakteristického tvaru "half-pipe". Stejný název se používá v anglicky mluvících zemích pro speciální U-rampu, na které se konají soutěže snowboardistů.

752. solu se uskutečnilo necílené dálkové pozorování, které zahrnovalo sledování stavu atmosféry a systematické studium terénu ve směru dalšího postupu navigační kamerou. Do vědeckých měření se zapojil i infračervený spektrometr Mini-TES. Pod systematickým studiem se rozumí soustavné pozorování různých objektů nacházejících se přímo před roverem.

753. solu se nejprve uskutečnilo fotografování blízkého kusu kamene panoramatickou kamerou. Pak Opportunity popojela 4 m, zdokumentovala výchoz geologického podloží a pak se přesunula o dalších 11 m z první části "half-pipe" ke druhému úseku. Cesta vedla nadále jižním směrem podél geologického výchozu "Payson". Pro způsob provozu roveru v těchto dnech se vžilo označení "scoot and shoot", nebo-li volně přeloženo "uháněj a foť". Na konečném stanovišti přišla řada na povinné ověření polohy pomocí snímků z kamer.

754. solu Opportunity opět systematicky prohlédla panoramatickou kamerou a infračerveným spektrometrem terén před sebou. Zkrátka nepřišlo ani pozorování atmosféry. V nejbližší době se má rozhodnout, jestli bude rover pokračovat způsobem "scoot and shoot" v blízkosti skalnatých útvaru u kráteru "Erebus" nebo jestli "Erebus" opustí a zamíří k velkému kráteru "Victoria" na jihu.

755. solu se rover přesunul dalších 19 m až na okraj "half-pipe" a nová poloha byla obrazově zdokumentována (tzv. post-drive imaging). Na základě snímků byla vyhodnocena možnost dalšího postupu.

V plánu 756. solu (2006-03-07) bylo pozorování atmosféry, přičemž měl být učiněn pokus zachytit oblačnost.
Stav virtuálního počitadla překonané vzdálenosti ukazoval k tomuto dni 6645.57 m.

Ráno 757. solu spočívala Opportunity na začátku druhé brázdy průřezu U, nacházející se poblíž geologického výchozu "Payson" u okraje kráteru "Erebus". Druhé údolíčko se vyznačovalo větším množstvím kamenných úlomků a vzácnějším výskytem hezky odkrytého kamenného podloží než tomu bylo v předešlém žlebu. Jižní konec navíc blokovala prachová duna. Řídící se rozhodl popojet několik metrů dovnitř brázdy a tam pořídit obrázky geologického útvaru. Nejprve ale panoramatická kamera vyfotografovala cíl pojmenovaný "Tukan". Pak se rover přesunul přibližně o 20 m, pořídil povinné navigační snímky na závěr jízdy a panoramatická kamera zhotovila mozaiku obrázků cíle "Hokan". Na stejné místo se zaměřil i miniaturní infračervený spektrometr. Následujícího rána přišla řada na druhou část panoramatu "Hokan".

758. solu se rover vydal prakticky stejnou cestou zpátky. Trasa měřila 17 m a v polovině jízdy se vozítko na chvíli zastavilo a panoramatická kamera zhotovila malé panorama cíle "Yavapai". Závěr tohoto solu znamenal pro rover konec všech plánovaných výzkumů u kráteru "Erebus" a Oportunity byla připravena na další cestu k jihu.

759. sol měl klidný průběh. Rover dobíjel akumulátorové baterie a krátce pozoroval oblohu a oblačnost. Pro robota v oblasti Meridiani nastalo další období "omezených solů", při nichž načasování průletů retranslační družice umožňuje popojíždět jen každý druhý den.

760. solu se Opportunity po dlouhé době strávené u kráteru "Erebus" opět vydala do neznámých končin. Cesta dlouhá 33.5 m vedla na jih nejprve přes pole z kamenných dlaždic a pak do údolí mezi dvěma dunami.
Celková překonaná vzdálenost činila k tomuto dni 6735.31 m.

761. solu bylo na programu pozorování atmosféry a okolního terénu. Do výzkumu se zapojila panoramatická kamera a spektrometr Mini-TES.

Sol 762 zahájila Opportunity na místě nacházejícím se na začátku dlouhé a ploché brázdy. Příhodný terén umožnil zdolat cestu dlouhou 53 m. Jižní směr se pochopitelně neměnil.

763. solu (2006-03-17) rover odpočíval a prováděl atmosférická pozorování a sledování oblačnosti.

Na programu 764. solu byla dálková pozorování, mezi nimiž bylo fotografování objektů "Red River Station" a "Kingsfisher" panoramatickou kamerou. Cíle "Rush Springs" a "Red River Station" byly cílem měření tepelných emisí infračerveným spektrometrem Mini-TES. Podařilo se rovněž v různou denní dobu získat sérii obrázků trojice mraků, které byly sestaveny do jakéhosi filmu. Pokračoval i další výzkum vlastností atmosféry.

765. solu popojel rover dalších 48.5 m směrem ke kráteru "Victoria". Trasa vedla nejprve přes malou terénní vlnu, pak po svahu dolů. Ke konci cesty přejelo vozítko kamennou plochu výchozu geologického podloží.

766. solu pokračovala cesta další etapou o délce 34.6 m. Nejdříve probíhala jízda terénní úžlabinou a poté rover překonal několik malých hřebínků.

Přesun v délce přibližně 44 m byl hlavní náplní 767. solu. Předtím, než se započalo s cestováním, panoramatická kamera pořídila snímky blízkého kamenitého ostrůvku. Jízda pak probíhala mírně zvlněnou krajinou. Jelikož se podél trasy nenacházelo žádné další skalisko, řídící tým zařadil do programu četnější zkoušky prokluzování kol.

768. solu zkomplikovala práci Opportunity závada na retranslační družici 2001 Mars Odyssey těsně před tím, než došlo k plánovanému spojení v pásmu UHF. Družice přešla do bezpečnostního módu a řídící tým tudíž nemohl obdržet žádné informace o stavu a postupu roveru z minulého období. Na tento sol se plánovala rovněž 70minutová rádiová relace přímo mezi roverem a Zemí. Mars je v současné době daleko od Země a ani při nasazení paraboly o průměru 34 m sítě DSN se nepodařilo předat více než 6 Mbit dat. I tato skromné množství stačilo ke zjištění, že veškeré aktivity solu 767 včetně jízdy skončily úspěšně.
Revize překonané vzdálenosti ukázala, že Opportunity od přistání zdolala už 6908 m a jen za poslední týden popojela skoro o 180 m.

769. solu se Mars Odyssey stále ještě nacházela v bezpečnostním módu. Spojení jejím prostřednictvím bylo tudíž nadále nemožné. Řídící středisko proto naplánovalo pro Opportunity jenom dvě krátká měření opacity atmosféry, která zabírají malý objem dat. Malé nároky na spotřebu energie přes den byly pravděpodobně jedním z důvodů, proč rover nepřešel na noc do tzv. hlubokého spánku.

770. sol (2006-03-24) měl být prvním dnem, kdy se podaří obnovit retranslační služby družice 2001 Mars Odyssey. V plánu bylo proto opakování měření opacity atmosféry a pozorování terénu spektrometrem Mini-TES. Na noc byl rover převeden do módu hlubokého spánku.

O průběhu solů číslo 771 až 777 nebyly získány podrobné informace.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2007-02-25.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články