DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Opportunity - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 37 - Leden 2007

Předchozí průběh letu

1045. solu (2007-01-01) zhotovila Opportunity obrázky vrtací hlavy na konci mechanické ruky a mikroskop zdokumentoval strukturu povrchu kamene "Santa Catarina". Analýzu kamene pak prováděl rentgenový spektrometr APXS.
Během rutinního fotografování bylo zaznamenáno zablokování motoru pohánějícího vrtačku RAT. Bylo proto rozhodnuto uskutečnit ověřovací zkoušky v následujících dnech (sol 1047 a 1049)

1046. solu se rover zaměřil na zkoumání blízkých kamenných desek "Joacaba", "Tubarao" a "Igreja". Na jmenované cíle se zaměřila panoramatická kamera a infračervený spektrometr. Pokračoval sběr dat rentgenovým spektrometrem z kamene "Santa Catarina".

1047. solu se uskutečnila diagnostika vrtačky RAT [=Rock Abrasion Tool]. Tentokrát nebyl detekován žádný problém. Analýzu složení kamene "Santa Catarina" zahájil Mössbauerův spektrometr. Panoramatická kamera postupně zhotovila přes 13 barevných filtrů snímky kamenů "Florianopolis" a "Xancer". Na stejné cíle se zaměřil i infračervený spektrometr. Rover pak společně s družicí 2001 Mars Odyssey provedl zkoušku spojení v pásmu UHF za podmínek, při jakých bude komunikovat budoucí přistávací aparát Phoenix.
"Santa Catarina" je pravděpodobně meteorit nebo kámen vyvržený z hlubin kráteru "Victoria". Vědci se proto rozhodli provést analýzu obsahu železa v balvanu, k čemuž se hodí především Mössbauerův spektrometr. Není vyloučeno, že i další valouny v okolí by mohly mít podobné složení. Teprve na základě výsledků orientačních měření se rozhodne, zda se přistoupí k detailním analýzám, nebo bude rover pokračovat v cestě kolem kráteru.

1048. solu (2007-01-04) měla pokračovat analýza "Santa Catariny" Mössbauerovým spektrometrem. Panoramatická kamera a infračervený spektrometr měly zkoumat zkoumaly kamenné dlaždice "Videra" a "Chapeco".
Časně ráno ale přešel rover do bezpečnostního módu, který měl zabránit havárii způsobené chybou v řazení sekvencí. Veškeré aktivity byly tudíž zrušeny. Nejednalo se ale o kritický problém a technici doufali, že se podaří plně obnovit činnost hned příštího dne.

1049. solu pokračovaly diagnostické testy vrtačky RAT [=Rock Abrasion Tool]. Mössbauerův spektrometr studoval objekt "Santa Catarina" a panoramatická kamera pořizovala barevné snímky kamenů "Ibirama" a "Xaxim". Infračervený spektrometr zkoumal namodralý kámen "Igreja".
Zkouška vrtačky RAT ukázala, že pravděpodobně selhal převodník čidla, které hlásí okamžik dotyku nástroje s povrchem horniny. Technici tedy budou muset vymyslet nový postup nasazení vrtačky. Nicméně doufají, že během několika týdnů bude zařízení opět použitelné.

1050. solu pořizovala panoramatická kamera s využitím všech 13 barevných filtrů obrázky kamenů "Lajes" a "Pelotas". První objekt pak zkoumala infračerveným spektrometrem a fotografovala navigační kamerou. Na objektu "Santa Catarina" stále pokračovala analýza Mössbauerovým spektrometrem.

1051. solu snímkovala panoramatická kamera terén v místech, kam se měl rover v dalších dnech vydat. Spektrometr Mini-TES měřil infračervené emise z kamene "Mafra" a Mössbauerův spektrometr shromažďoval další data ze "Santa Catariny".

1052. solu se kamera PanCam soustředila na barevné snímkování objektu "Mafra" a dalšího balvanu "Peixe". Infračervený spektrometr skenoval oblohu a terén a pokračoval rozbor složení "Santa Catariny" Mössbauerovým spektrometrem.

Další barevné záběry byly získány 1053. solu a zachycují kameny "Videira" a "Chapeco". Objekt "Videira" a terén v pozadí byl proměřen infračerveným spektrometrem. Mössbauerův spektrometr pokračoval v dlouhodobé analýza kamene "Santa Catarina".

1054. solu monitorovala Opportunity usazování prachu na kamerovém stožáru. Panoramatická kamera pozorovala slunce, nacházející se nízko nad obzorem. Oblohu a terén zkoumal spektrometr Mini-TES.

1055. solu předpokládal plán, že rover mírně zacouvá a panoramatická kamera zdokumentuje "Santa Catarinu". Pak se měla Opportunity obrátit k severovýchodu a popojet směrem k zálivu "Bay of Toil". Navigační kamera měla pořídit stereoskopické záběry a panoramatická kamera měla zhotovit mozaiku snímků, na jejichž základě by se dal naplánovat další postup k okraji kráteru "Victoria".
Po dlouhodobém zkoumání kamene "Santa Catarina" dospěli vědci k přesvědčení, že se jedná pravděpodobně o meteorit. Okolní balvany se na základě sledování kamerami a inračerveným spektrometrem zdají být podobného složení.

Na sol číslo 1056 (2007-01-12) bylo přichystáno pozorování oblohy panoramatickou kamerou.

1057. solu použil rover svého rentgenového spektroskopu ke změření obsahu argonu v atmosféře. Infračervený spektrometr pak pozoroval povrchové cíle "Pacific", "Pacifico" a "Straight".

1058. solu přejížděla Opportunity přes "Cabo Anonimo", útes na severozápadním okraji kráteru "Victoria".

1059. solu byla zahájena série dálkových pozorování.

1060. solu pořídila Opportunity nejprve první polovinu stereoskopických záběrů zálivu "Bay of Toil" panoramatickou kamerou. Navigační tým se rozhodl uskutečnit stereoskopický průzkum nadějným míst kráteru snímkováním na tzv. "dlouhé základně", tzn. ze stanovišť vzdálených od sebe několik metrů. Tak by se mělo dosáhnout podrobnějších údajů než pouhým fotografováním z jednoho místa - i když oběma objektivy kamery. Po zaznamenání obrázků z prvního stanoviště popojela Opportunity asi dva metry a přichystala se ke snímkování stejného prostoru, které bylo plánováno následujícího dne.

1061. solu proběhlo fotografování druhé série snímků prostoru "Bay of Toil" panoramatickou kamerou.
Celková překonaná vzdálenost k tomuto dni činila 9840 m.

1062. solu (2007-01-18) zhotovovala Opportunity panoramatické snímky obnažené skály, pojmenované "Guam" na planině vedle okraje kráteru. Kamera dále fotografovala balvany "Gallego", "Vasco" a "Gomes" podél okraje. Infračervený spektrometr sbíral data z objektu "Galego" a z půdy vedle něho a z kamene "Vasco". Technici instruovali rover, aby se příštího rána pokusil vyfotografovat kometu McNaugt.

1063. solu měřila Opportunity obsah atmosférického argonu pomocí rentgenového spektrometru a portrétovala kráter "Victoria" panoramatickou kamerou. Pomocí infračerveného spektrometru měřila tepelné emise z cílových objektů "Gomes", "Gomes Background" (terén kolem cíle "Gomes"), "Santandres", "Deseado", "Narrows" "Sardines" a "Trabajo".

1064. solu popojel rover o 4.21 m kolem "Bay of Toil" směrem k mysu "Cape Desire". Během jízdy se uskutečnila dvě zkušební měření, při nichž se zkoušela metoda určování momentální polohy na základě sledování stop kol v pískovém terénu. Test měl dvě fáze - nejprve bylo při jízdě vlečeno pravé přední kolo na vzdálenost asi 5 cm a pak následovala normální jízda 55 cm na všech šesti kolech. Ve druhé fázi popojel rover normálním způsobem 60 cm, pak byla obě přední kola natočena o 23° a tímto způsobem se vozítko přesunulo dalších 5 cm.
Zkoušky nové metody optické navigace mají v budoucnu usnadnit pohyb a hlavně zajistit stálou znalost polohy vozítka v písečném terénu, který je relativně plochý a bez výrazných orientačních bodů (pomineme-li sráz kráteru). Rover se zkouší orientovat podle řad značek, které si sám vytváří zhruba po 80 cm ve vlastních stopách.

1065. solu bylo na programu snímkování terénu před přídí vozítka panoramatickou kamerou přes kompletní sadu 13 barevných filtrů. Do stejné oblasti se pak zaměřil infračervený spektrometr. Kamery pak monitorovaly usazený prach na stožáru a kamera PanCam fotografovala oblohu při západu slunce.

1066. solu se Opportunity vzdálila o 25.38 m od okraje kráteru, aby pokračovala ve zkouškách nových metod určování polohy vizuální cestou. Celkem proběhlo pět testů, přičemž každý obsahoval 5 cm jízdy, při které se "vyrobila značka" ve stopách neobvyklou polohou kol. Všechny pokusy se uskutečnily při jízdě pozpátku. Při prvním prohrábla terén obě přední kola, ve druhém jen pravé kolo. Ve třetím pokusu si technici zahráli na "opilého námořníka" a pohybovali vozítkem v malých obloučcích. Ve čtvrtém pokusu se po jisté době otáčel rover o 10° na místě. Pátý test kombinoval všechny čtyři předchozí.

1067. solu popojela Opportunity 40.43 m směrem k okraji mysu "Cape Desire". Panoramatická kamera fotografovala "Guam", kamenný výchoz se zalomeným tvarem.

1068. zacouvala Opportunity 7.8 m k výběžku mysu "Cape Desire".
Celková překonaná vzdálenost dosáhla k tomuto dni 9918 m.

1069. solu (2007-01-25) byl v plánu přesun na krátkou vzdálenost asi 7 m, na místo vzdálené přibližně 2.5 m od levého okraje srázu "Cape Desire". Z tohoto místa mělo probíhat fotografování vedlejší zátoky "Bahia Blanca", nacházející se dále na sever. Dalším úkolem roveru bylo pozorovat horizont panoramatickou kamerou a dokončit krok číslo 4 zkoušek autonomního umísťování nástrojů na zvolený cíl. Jednalo se o první pokus, při němž mělo být dosaženo automatického dotyku s cílem. Během zkoušky měla situaci pozorovat kamera HazCam. Přitom měla být ruka opět oddálena, přiložen Mössbauerův spektrometr a pak pořízeny snímky mikroskopem.

1070. solu fotografovala panoramatická kamera přes kompletní sadu barevných filtrů cíl "Ceuta". Kamera PanCam rovněž zdokumentovala objekt, který byl snímkován mikroskopem minulý týden v průběhu zkoušek nového programu na autonomní manévrování s robotickou rukou. Další obrázky z panoramatické kamery zapadaly do série stereoskopických záběrů kráteru pořizovaných ve větších odstupech. Infračervený spektrometr proměřil tepelné emise z objektu "Ceuta". Po skončené rádiové relaci s družicí Mars Odyssey uskutečnila Opportunity analýzu atmosférického argonu pomocí rentgenového spektrometru.

1071. solu popojela Opportunity 2.19 m dále od "Cape Desire". Snímkování po skončení přesunu zahrnovalo také obrázky předních a zadních kamer identifikace překážek HazCam a kompletní 360° panorama navigační kamerou.
Celková překonaná vzdálenost se dnešního dne zvětšila na 9927.11 m.

1072. solu snímkovala panoramatická kamera permanentní magnety na palubě a infračervený spektrometr měřil v sedmi bodech tepelné vyzařování oblohy a terénu.

1073. solu se uskutečnilo další stereoskopické snímkování mysu "Cabo Corrientes".

1074. solu použil rover panoramatickou kameru a zhotovil mozaiku záběrů útesu "Cabo Anonimo" (na západě) Spektrometr Mini-TES pak provedl vertikální skenování "Cabo Corrientes" (na východě). Toto měření probíhalo v době rádiové relace s družicí Mars Odyssey a nahradilo obvyklé pozorování oblohy a terénu. Dále byl monitorován usazený prach na kamerovém stožáru.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2007-02-25.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články