DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Opportunity - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 15 - Březen 2005

Předchozí průběh letu

392. solu se řídící tým rozhodl, že provede na místě průzkum kamenného cíle pojmenovaného "Normandy". Na kámen byl přiložen Mössbauerův spektrometr a vykonal tříhodinový sběr dat. Následně byly prohozeny přístroje a proběhlo velice krátké desetiminutové měření spektrometrem APXS. Vědecký tým potřeboval alespoň krátké informativní měření před odesláním dalšího programu během následné komunikační seance. Jednalo se o to, zda bude následovat vrtání kamene. Po změření rentgenového spektra byl uložen rover k odpočinku, probudil se kolem 04:00 místního času a zahájil sběr dat rentgenovým spektrometrem, který trval asi 6 h.

393. solu bylo měření přepojeno na Mössbauerův spektrometr a zahájil se velmi dlouhý 12hodinový odečet dat. Po měření stihl rover ještě krátký spánek.

Plány na 394. a 395. sol, které byly odvysílány 2005-03-03 nařizovaly roveru složit robotickou ruku a vzdálit se od kráteru. Z tohoto místa se mělo opět uskutečnit dálkové pozorování. Po potvrzení, že se tyto operace uskutečnily, se měl rover obrátit a pokračovat v cestě ke kráteru "Vostok".

396. a 397. sol byly naplánovány jako jeden dlouhý přesun jižním směrem. Prvního dne se mělo zdolat 130 m kombinovanou jízdou naslepo a za použití autonomního navigačního systému. Druhého dne mělo následovat dalších 60 m autonomní jízdy. Nicméně kvůli poněkud nevhodně naplánovanému kontrolnímu bodu (správné souřadnice ale příliš malý rádius) prvního dne Opportunity popojela v původním směru dále něž bylo potřeba. Časová kontrola zareagovala a jízdu přerušila a druhý sol zakázala pokračovat v pohybu. Situace byla rychle rozebrána a příčina chyby odhalena. Bylo rozhodnuto v jízdě pokračovat hned následujícího dne. Kromě toho se v předchozím období objevilo několik závad v práci infračerveného spektrometru. Nepodařilo se vykonat několik povelů, a proto byl 396. solu odvysílán příkaz, který měl zabránit dalšímu používání spektrometru, dokud nebudou zjištěny příčiny chybné funkce.

398. sol (2005-03-07) byl opět věnován jízdě. Opportunity zdolala 95 m kombinací pevně zadané trasy a autonomní navigace.

Kráter Vostok - 3000x379x256 (132 kB) Po dalším přesunu o 35 m dosáhl rover 399. solu okraje kráteru "Vostok". Kráter je velice starým útvarem a je kompletně zavátý pískem.

Shodou okolností skončila jízda v místě, odkud mohla robotická ruka dosáhnout na vhodné cíle. Proto 400. solu zahájila kamera s mikroskopem prohlídku půdního vzorku "Laika" a kamene "Gagarin". Pak byl na "Gagarina" přiložen rentgenový spektrometr k pozdějšímu měření. Rover pořídil panoramatický snímek kráteru a nadlouho se uložil k odpočinku, který skončil odpoledne kvůli rádiové relaci. Zároveň začal spektrometr APXS sbírat informace. Opportunity byla opět probuzena před půlnocí, ukončila sběr dat ze spektrometru a po zbytek noci přešla do módu hlubokého spánku, který skončil až ráno.

V plánu 401. solu měl být okartáčován povrch kamene "Gagarin" a následně měl být zdokumentován mikroskopem. Večer bylo v plánu měření rentgenového spektra na očištěném povrchu a krátký hluboký spánek.

402. sol, který skončil 2005-03-11, proběhlo dvouhodinové vrtání kamene "Gagarin" a následně ranní měření rentgenovým spektrometrem na opracovaném místě.

403. solu použil rover kameru s mikroskopem a pořídil snímky kamene "Gagarin". Poté nasadil do vývrtu Mössbauerův spektrometr. Noční hodiny překonal, aniž byl uveden do hlubokého spánku.

Po probuzení příštího dne (sol 404) bylo zahájeno měření Mössbaurovým spektrometrem, které se protáhlo až k půlnoci. Přes den se uskutečnilo několik dálkových pozorování. Od půlnoci byly systémy uvedeny do módu krátkého hlubokého spánku.

Ráno 405. solu pokračovalo měření Mössbauerovým spektrometrem na kameni "Gagarin". Během dne se prováděly zkoušky infračerveného spektrometru Mini-TES [=Miniature Thermal Emission Spectrometer]. Smyslem bylo přijít na kloub závadě, která se nedávno objevila. Data předávaná přístrojem nepřicházela na Zemi kompletní. Problém se zdá být vážný, proto středisko prozatím měření přístrojem ukončilo a budou podniknuty další diagnostické testy.
Vozítko se pak vzdálilo od kráteru "Vostok" a pokračovalo dalších 100 m jižním směrem ke kráterům neoficiálně pojmenovaným "Viking" a "Voyager". Po dlouhém dni byl na noc vyvolán mód hlubokého spánku.

406. solu zůstalo za roverem dalších 100 m terénu naplánovaných pozemským řídícím střediskem. Pak přešlo řízení na autonomní navigační systém a takovýmto způsobem se podařilo zdolat dalších 83 m. Tím byl překonán denní vzdálenostní rekord, který nyní činil 183 m.

407. sol byl dalším cestovním dnem. Po úvodních 100 m předběžně stanovených ze Země pokračoval rover dalších 60 m samostatně. Virtuální tachometr ukazoval ke konci dne (2005-03-16) 3856 m.

Cestou na jih 408. solu se podařilo opět překonat denní vzdálenostní rekord. Tentokrát zdolal rover 190 m. Na cestě se podařilo vyfotografovat malý kráter "James Caird". Byl pojmenován po mecenáši, který financoval expedici Endurance polárního badatele Ernesta Shackletona. Opportunity vyfotografovala objekt a snímky z povrchu byly pak porovnávány s obrázky z oběžné dráhy. Takovýmto způsobem se upřesňuje poloha roveru na Marsu.

Po dlouhých jízdách došlo konečně 409. solu na odpočinek. Od solu 405, kdy se Opportunity vydala na čtyřdenní cestu, zůstalo za její zádí přibližně 630 m planiny Meridiani. Den byl věnován fotografování, dobíjení baterií a vysílání zaznamenaných dat z paměti.

Po odpočinku minulého dne vyrazil rover 410. solu na další cestu. S čerstvě regenerovanými silami překonal 220 m (nový denní rekord!). Polovina z této vzdálenosti byla pod kontrolou autonomního navigačního systému.

411. sol byl opět věnován odpočinku.

Mapa cesty - 884x700x16M (47 kB) V průběhu solů 412 až 414 pokračoval postup jižním směrem. Každého dne byla zdolána úctyhodná vzdálenost. 412. solu činila 183 m, 413. solu 175 m a konečně 414. solu opět 183 m. Znamená to, že za deset posledních dní (sol 405 až 414) urazil 1394 m, což je skoro 30% vzdálenosti překonané za celou dobu pobytu na Marsu. Na svém kontě měl rover k dnešnímu dni 4806 m.

Po intenzívní jízdě k jihu došlo 415. solu (2005-03-25) konečně na standardní vědecké měření. Rover se dostal do oblasti zvlněného terénu a vědci se rozhodli zjistit složení pískových dun. S průzkumem se začalo na úpatí přesypu, na cílové ploše pojmenované "Mobarak", která své jméno dostala na počest perského Nového roku. Tento den a další dva následující použila Opportunity k analýzám všechny nástroje na robotické ruce.

418. solu vyjela Opportunity na hřeben duny perfektní jízdou dlouhou 7 m. Zde opět rozložila mechanickou ruku a zahájila průzkum půdy.

Na současném místě dostal rover příležitost prozkoumat další zajímavé terénní plošky. Rover této možnosti využil a během solů 419 a 420 byla rozboru podrobena půda v místech pojmenovaných "Narooz" a "Mayberooz".

421. solu (2005-03-31) složila Opportunity robotickou ruku IDS [=Instrument Deployment Device] a popojela 71.2 m ke kráteru "Viking".

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2007-02-25.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články