DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 9 - Srpen 2004

Předchozí průběh letu

Několik posledních solů se Spirit snažil dosáhnout výchoz geologického podloží "Clovis" nacházející se poblíž hřebene "West Spur" výběžků kopců "Columbia Hills". Snaha byla komplikována nerovným a strmým terénem, na němž docházelo k častému podklouzávání.
205. solu 2004-08-01 se rover pokoušel dosáhnout "Clovis" výjezdem z písčité prohlubně. Bohužel sklon terénu byl větší než 20°, klouzání se projevovalo v nebývalé míře a místo účinné jízdy Spirit jenom "tancoval" kolem skaliska. Jízda byla nakonec kvůli překročení časového limitu ukončena.

Rovněž 206. solu se rover marně pokoušel dosáhnout skaliska "Clovis". Počítalo se s prokluzováním až 50%, ale ani to nestačilo, aby se vozítko dostalo na požadované místo. V jednom místě dokonce sjel rover více než dokázal vystoupat (proklouznutí 125%), když chvilkově ztratil bezpečný kontakt se zeminou.
Odpoledne došlo k problému časování v interním softwaru, kdy dva přístroje obdržely příkazy takřka současně. Závada prozatím brání používání infračerveného spektrometru a kamerového stožáru.

Sol 207 byl věnován rekonvalescenci. Zatímco byly na Zemi analyzovány softwarové problémy z minulého dne, bylo rozhodnuto prozatím nepoužívat stožár s panoramatickými, navigačními kamerami a infračerveným spektrometrem a současně i oba spektrometry na robotické ruce. Komunikace s roverem naštěstí nebyla touto závadou ovlivněna.

208. solu 2004-08-04 se zrána uskutečnil komunikační experiment, při němž byla data z roveru přenášena pomocí evropského satelitu Mars Express. Po rozboru softwarové závady bylo konstatováno, že kamerový stožár je možno nadále bez problémů používat. Technici Spiritu vydali povel, aby se pokusil dosáhnout skalisko "Clovis" jinou trasou, která vedla po svahu s menším sklonem. Po 7.5 m jízdy se vše konečně zdařilo a rover zaujal požadovanou polohu u kamene. Zde má v dalších dnech provádět intenzívní výzkum.

209. solu došlo k neočekávanému rebootu letového softwaru. Incident ale neznamenal ohrožení vozítka. Jedná se o známou závadu, na jejímž odstranění se intenzivně pracuje.

210. solu Spirit popojel vzhůru po strmém terénu, aby dosáhl nejvýhodnějšího místa pro manipulaci s přístroji na robotické ruce.

Mezi soly 211 a 216 rover uskutečnil měření pomocí rentgenového spektrometru na místě "Plano", nacházejícím se na kamenném podloží "Clovis". Toto místo bylo nejprve očištěno kartáčem a pak během 2.5 hodinové práce odvrtáno nástrojem RAT [=Rock Abrasion Tool]. Díra o hloubce 8.9 mm představuje nový rekord Spiritu. Rover postupně pořizoval jednotlivé snímky úplného barevného panoramatu. Tato činnost pokračovala ostatně i další dny.

217. solu byl umělý vývrt snímkován mikroskopickou kamerou a pak zrána opět prozkoumán rentgenovým spektrometrem APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer].

Spektrum Clovise  - 720x540x16M (28 kB) 218. solu byl do otvoru vložen Mössbauerův spektrometr a zahájil sběr dat, který měl trvat 48 hodin. Tato doba je výrazně delší, než bývají běžná pozorování. Záměrem je získat podstatně detailnější údaje o skalisku, které bylo bezpochyby mnohem více přetvořené, než dosud zkoumané balvany. Spirit zůstává zaparkovaný u skaliska "Clovis", které se nachází na vrcholku výběžku "Columbia Hills" asi 9 m nad okolní planinou a asi 55 m nad místem přistání, vzdáleném nyní asi 3 km. Je stále ve výborném stavu.

Koncem srpna 2004 se tiskové zprávy o misi Spirit přicházející z JPL stávaly stále úspornější. V mnoha případech byly události odbyty krátkou informací, která zahrnovala události několika dnů.

Na okraji Columbia Hills  - 3200x683x256 (156 kB) Během solů 219 až 223 Spirit ukončil vědecká pozorování na výchozu geologického podloží "Clovis". Poté vyrazil na další cestu vzhůru do kopců. Zima postupovala a teploty stále klesaly. Elektrická energie se stala hlavním technickým problémem. Ačkoliv měl rover k dispozici na jeden sol asi 300 až 400 Wh energie, pokračoval v cestě. Dosud dokázal vystoupat více než 13 m nad místo "Hank's Hollow" na úpatí "Columbia Hills" a nalézal se dokonce již 37 m nad místem přistání.

224. solu měli technici starosti o osud Spiritu. Množství energie v akumulátorech silně pokleslo a Spirit byl vypnut, aby zásoby elektřiny obnovil.

Příští 225. sol už byl věnován zvýšené aktivitě. Spirit se probudil v 11:20 místního času a zůstal vzhůru bez odpočinutí až do odpolední rádiové seance s družicí 2001 Mars Odyssey. Rover rozložil robotickou ruku a kartáčem na brusce RAT očistil sedm kruhových políček na kameni "Clovis". Po první pětici se bruska zvedla a kamera vyfotografovala kruhy připomínající Olympijskou symboliku právě probíhajících her v Athénách.
Po skončeném čištění se uskutečnilo půlhodinové snímání údajů rentgenovým spektrometrem, pak se konečných sedm kruhů prohlédlo mikroskopem a nakonec byla mechanická ruka složena a rover couvnul asi 1 m od skaliska "Clovis". Ale den pro Spirit ještě neskončil. Rover zdokumentoval terén z nového místa navigační kamerou, během rádiového spojení s retranslační družicí uskutečnil pozorování infračerveným spektrometrem a před nočním odpočinkem ještě stačil pořizovat snímky panoramatickou kamerou. Na sklonku dne měl na pomyslném tachometru zaznamenáno 3605 m jízdy na Marsu.

Po přejezdu k dalšímu cíli "Ebenezer", vzdálenému od objektu "Clovis" asi 8 m, se Spirit počínaje solem 226 několik dní věnoval intenzivní vědecké práci. Na novém místě se vozítko nachází na svahu o sklonu asi 21° a ve výborné zeměpisné orientaci, takže dostává přibližně o 10% více elektrické energie než dříve. Z vyvýšeného místa je rovněž velkolepý výhled na planinu Gusev.

230. solu byl kámen "Ebenezer" očištěn kartáčem a přes noc byl na stejné místo přiložen rentgenový spektrometr.

231. solu 2004-08-27 byla na dříve očištěné místo nasazena vrtačka a dvě hodiny hloubila do kamene díru.

232. solu byl v umělém vývrtu kamene "Ebenezer" dokončen noční sběr dat rentgenovým spektrometrem. Tento cíl byl mezitím pojmenován "Cratchit 2". Stejné místo bylo následně zdokumentováno mikroskopovým zobrazovačem. Poté byl k vývrtu přiložen Mössbauerův spektrometr a bylo zahájeno dlouhodobé měření trvající následující 2 soly.

Po dokončení měření Mössbauerovým spektrometrem, se Spirit 234. solu věnoval ještě 90 minut dálkovému průzkumu okolí.

235. solu byl Mössbauerův spektrometr vyměněn za mikroskopový zobrazovač, který pořídil několik snímků. Poté byl 30 minut v činnosti rentgenový spektrometr a po dokončení tohoto výzkumu byla robotická ruka složena, aby mohl být vývrt příštího solu zdokumentován panoramatickou kamerou.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články