DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 33 - Srpen 2006

Předchozí průběh letu

917. solu pátrala navigační kamera po oblačnosti.

918. a 919. solu bylo dokončováno panorama "McMurdo" některými snímky na okrajích mozaiky. Panorama je v podstatě hotové, současné práce mají za cíl pouze doplnit některá nepokrytá místa.

920. solu se uskutečnilo měření šumu v CCD prvcích (senzory převádějící dopadající světlo na elektrický proud) kamery spojené s mikroskopem. Jednalo se o další proceduru tzv. "photon transfer observation", které probíhaly postupně na všech kamerách.
Rover pořídil celkem 20 párů obrázků při různých expozičních dobách. Změřením šumu se získá jistá křivka popisující pravděpodobný objem parazitních signálů v závislosti na délce expozice.

921. solu (2006-08-05) měl Spirit panoramatickou kamerou snímkovat půdní vzorek nazvaný "Tyrone".
Efektivita přeměny slunečního světla na elektrický proud se nadále pohybuje v hodnotách asi 280 Wh za jeden sol. Rover přesto zůstává v dobrém stavu a pokračuje ve vědeckém průzkumu Marsu.

922. solu prováděl Spirit měření opacity atmosféry (zjišťování hodnota tau) panoramatickou kamerou a studoval tepelné vyzařování oblohy a terénu infračerveným spektrometrem. Panoramatická kamera pořídila doplňkové záběry ve sloupci 24A panoramatu "McMurdo".

Takřka totožný program byl připraven i na sol číslo 923. I když je panorama "McMurdo" prakticky hotové, je potřeba ještě vyplnit některé škvíry v mozaice záběrů.
Tohoto dne (2006-08-08) absolvoval Spirit nejkratší zimní den - již podruhé za dobu svého pobytu na Marsu. Na jižní polokouli planety nastal zimní slunovrat. Teoreticky tohoto dne rover měl překonávat nejnepříznivější světelné podmínky, kdy je slunce za celý rok v nejmenší výšce nad obzorem a kdy solární panely vyrábějí nejméně elektrické energie. Té je nyní k dispozici asi 280 Wh na jeden sol.

924. solu byla opět měřena hodnota tau panoramatickou kamerou a zjišťovány emise oblohy a půdy spektrometrem Mini-TES. Panoramatická kamera fotografovala dunové pole "El Dorado" (mozaika 2x1 snímek). Rover obrazově dokumentoval jemné terénní vlny kamerami HazCam. Zadní kamera HazCam pořídila snímky za svého směru. Panoramatická kamera získala po ránu další výplňové obrázky do panoramatu "McMurdo".

925. solu bylo znovu měřeno tau a infračervené emise a kompletováno panorama. Měření opacity se opakovalo při západu slunce, což mělo posloužit ke stanovení výšky zaprášení atmosféry.

Měření tau, studium infračervených emisí a snímkování doplňkových ploch panoramatu "McMurdo" bylo na programu i 926. solu.

Obvyklý program, který se opakuje prakticky každý den, byl 927. solu rozšířen o rozbor složení cílové plošky "Halley Brunt Offset 2" - což je vzorek obsahující jak kámen, tak písek - pomocí rentgenového spektrometru. Panoramatická kamera snímkovala ranní oblohu.

Na sol 928 (2006-08-13) byl přichystán obvyklý program - měření opacity atmosféry, tepelného vyzařování atmosféry a terénu a další snímky na vyplnění škvír v panoramatu "McMurdo".

929. solu studoval Spirit cíl nazvaný "Halley Brunt" panoramatickou kamerou a mikroskopem.

930. solu bylo na programu vyhodnocování hodnoty tau (opacity atmosféry) a s tím související přítomnosti prachu ve větších výškách. Atmosférická měření se opakují pravidelně vždy ve stejnou denní hodinu.

Panoramatická kamera snímkovala 931. solu cíl pojmenovaný "Korolev" a pořídila další doplňkové záběry do panoramatu okolí. Do úplného pokrytí krajiny snímky kompletního panoramatu už zbývá jen několik obrázků vyplňujících škvíry v mozaice. Ve slangu techniků se těmto dodatečným snímkům říká "grout" (vycpávka, zálivka). Tohoto dne byl získán obrázek "McMurdo grout 10".

932. solu (2006-08-17) se opakovalo měření opacity pomocí snímků z panoramatické kamery a infračervený spektrometr sledoval oblohu a terén. Spektrometr Mini-TES pak rovněž měřil tepelné vlastnosti objektu "Vernadsky".
Současná denní produkce elektřiny ve fotovoltaických článcích zůstává stále na hodnotě kolem 280 Wh. Spirit již dlouhou dobu zůstává zaparkován na stejném místě a tudíž se délka překonané vzdálenosti 6876.18 m nemění.

933. solu byly získány snímky čedičového kopce pojmenovaného "Dome Fuji" s vysokým rozlišením pomocí panoramatické kamery. Spirit monitoroval nánosy prachu na sestavě kamerového stožáru. Dále se prováděl obvyklý výzkum opacity atmosféry a měření tepelných emisí oblohy a terénu infračerveným spektrometrem Mini-TES.

934. solu pořídil rover další doplňkové záběry do panoramatu "McMurdo". Následovalo běžné měření opacity atmosféry a infračervených emisí oblohy a povrchu Marsu.

935. solu se zaměřila panoramatická kamera na kamenný cíl "Prat". Jako dodatek k přehlídce obzoru a oblohy panoramatickou kamerou a infračerveným spektrometrem byla zjišťována intenzita slunečního světla.

936. solu sledoval spektrometr Mini-TES kámen "Wasa". Rover pokračoval v pravidelném denním pozorování oblohy a povrchu panoramatickou kamerou a infračerveným spektrometrem.

937. solu bylo na programu pozorování mikroskopem terénní vlny "Palmer". Na pískovém poli "Rothera" byly sledovány změny vzhledu, vyvolané účinkem větru. Zkrátka nepřišly ani dlouhodobé záznamy stavu atmosféry a povrchu, které zachytila panoramatická kamera a infračervený spektrometr.

938. solu pořídil Spirit snímky s vysokým rozlišením pravděpodobného meteoritu nazvaného "Vernadsky". Obrázky zhotovila panoramatická kamera. Pozorování oblohy a terénu pokračovala v nezměněném tempu.

Podrobné fotografie z panoramatické kamery, zachycující cíl "Scott Base" byly - kromě běžného pozorování atmosféry a povrchu - hlavním vědeckým výsledkem činnosti 939. solu.

Plán 940. solu předpokládal snímkování horní paluby vozítka panoramatickou kamerou a proměření kamenného cíle "Law-Racovita" infračerveným spektrometrem. Následovat mělo monitorování oblohy a terénu panoramatickou kamerou a infračerveným spektrometrem.

Obdobný program byl přichystán i na 941. sol. Panoramatická kamera fotografovala horní palubu a společně se spektrometrem Mini-TES sledovala stav ovzduší a tepelné emise z povrchu terénu.

Během solu číslo 942 (2006-08-27) se opakovala vědecká měření z předchozího dne a navíc se prováděl prvkový rozbor kamene "Halley Brunt" rentgenovým spektrometrem.
Produkce elektrické energie z fotovoltaických článků zůstává stále stabilní a činí asi 280 Wh za jeden den.
Jelikož ani tohoto týdne nezměnil rover stanoviště, zůstal stav tachometru na hodnotě 6876.18 m.

943. solu pořizoval Spirit snímky oblohy navigační kamerou. Byla skanována atmosféra a zjišťována její opacita (propustnost pro sluneční paprsky), která závisí na stupni znečištění vznášejícím se prachem. Proběhlo rovněž pravidelné standardní měření tepelných emisí z povrchu terénu a z atmosféry.

944. solu se pořizovaly mikroskopické snímky půdního vzorku "Halley Brunt". Opakovalo se měření opacity atmosféry a studium tepelného vyzařovaní terénu a oblohy infračerveným spektrometrem.
Během večerního průletu retranslační družice 2001 Mars Odyssey došlo k resetu palubního počítače a rover přešel do autonomního nouzového módu. Robot v okamžiku závady přijímal sekvenci povelů na další dva dny. Následně bylo zrušeno provádění hlavního denního programu.

945. solu zůstal Spirit v bezpečnostním módu. Jako příčina potíží bylo identifikováno přetížení centrální jednotky řídícího počítače, který vykonával současně několik úkolů.

946. solu se rover nacházel stále ještě v nouzovém režimu. Technici odvysílali k Marsu upravený denní program spolu s plánem činnosti na další den.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články