DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 37 - Prosinec 2006

Předchozí průběh letu

1035. solu Spirit studoval tentýž kámen, ale tentokrát mimo cílovou plošku, známou jako "King George Island". Srovnávací měření s původním místem uskutečnil mikroskop MI [=Microscopic Imager] a rentgenový spektrometr.

1036. solu byl fotografován půdní vzorek "Tyrone". Snímky pořídila panoramatická kamera za použití kompletní sady 13 barevných filtrů. Objekty "Korolev" a "Esperanza" byly opětovně podrobeny pozorování infračerveným spektrometrem.
Inventura překonané vzdálenosti před zahájením rozsáhlejších přesunů vykázala stav 6877.63 m.

1037. solu Spirit složil robotickou ruku a zahájil přesun směrem k stanovišti "Esperanza".

1038. solu (2006-12-04) zkoumal rover nové možnosti automatického polohování robotické ruky.

1039. solu popojel Spirit další 1 m a následně zdokumentoval novou situaci kamerami HazCam a navigační kamerou. Další snímky pořídil prostřednictvím panoramatické kamery s velmi vysokým rozlišením. Nakonec uskutečnila navigační kamera přehlídku oblohy, kde pátrala po oblačnosti.
Celková překonaná vzdálenost na Marsu tím dosáhla 6880.86 m.

1040. solu provedl infračervený spektrometr skanování oblohy, terénu a kamenného cíle "Esperanza". Panoramatická kamera prohlížela oblohu a horizont.

1041. solu se rover otočil směrem ke kameni "Esperanza" a přesunul se o další 1,5 m. Po zastavení zhotovovala kamera identifikace překážek HazCam podrobné obrázky terénu v bezprostřední blízkosti a navigační kamera pořídila kompletní 360° panorama okolí. NavCam pak vyhlížela oblačnost a PanCam fotografovala dunové pole "El Dorado" a oblohu.

1042. solu (2006-12-08) se pustila panoramatická kamera do zhotovování barevných snímků prostoru, který byl podrobně studován v zimním období. Tutéž oblast podrobně zkoumal infračervený spektrometr Mini-TES.

Po krátké jízdě, kterou Spirit uskutečnil 1041. solu (2006-12-07) a ještě dříve, než mohla na Zemi dorazit data o výsledcích přesunu, přešla nečekaně spojovací družice 2001 Mars Odyssey do bezpečnostního módu. Všechny funkce, kromě životně důležitých, byly vypojeny a počítač čekal na pokyny z řídícího střediska. Příčinou byla pravděpodobně silná sluneční erupce. Technici neměli tudíž v ruce údaje o aktuální poloze a stavu roveru, a proto následujících osm dnů pokračoval marsovský robot jen v nezávažném necíleném dálkovém pozorování.
Teprve údaje, které dorazily k Zemi během 1046. solu přímou cestou, potvrdily, že je Spirit v pořádku. Následujícího dne obnovila družice Mars Odyssey normální funkce systémů a znovu začala přenášet data z vozítek na Marsu ve vlnovém pásmu UHF.

1043. solu (2006-12-09) zkoumal Spirit stopy kol pomocí infračerveného spektrometru Mini-TES a pořizoval panoramatickou kamerou snímky oblohy, které měly posloužit ke stanovení stupně zaprášení atmosféry (měření opacity).

1044. solu si rover prohlížel zimní stanoviště přístrojem Mini-TES a panoramatickou kamerou.

1045. solu pořizovala panoramatická kamera orientační snímky oblohy a navigační kamera se pokoušela zachytit mraky. Spirit prohlédl vlastní kamerový stožár a zkoumal ukládání prachu na této konstrukci. Po delší odmlce byla k Zemi odeslána první vědecká data ze solu číslo 1040.

1046. solu Spirit opět infračerveným spektrometrem kontroloval místo, kde prožil dlouhou zimu. Panoramatická kamera studovala prach usazený na kamerovém stožáru. Infračervený spektrometr měřil tepelné emise z oblohy a povrchu terénu.

1047. solu shromažďoval Spirit infračerveným spektrometrem data z půdního vzorku "Tyrone" a pokračoval v kompletaci snímků do panoramatu zimního přístavu.

1048. solu pořizovala panoramatická kamera orientační obrázky oblohy a navigační kamera fotografovala oblačnost. Proběhlo další měření opacity atmosféry a Mini-TES měřil emise oblohy a terénu a věrohodnost výsledků ověřoval kalibračním terči.

1049. solu dokumentovala navigační kamera okolí jako podklad pro situování měření z infračerveného spektrometru. Rover znovu monitoroval množství prachu v ovzduší panoramatickou kamerou. Panoramatická kamera se poté zaměřila na terén před vozítkem.

Plán na 1050. sol (2006-12-16) počítal s přehlídkou oblačnosti navigační kamerou a stejná kamera měla za úkol číhat na prachové víry. Dále dostal robot pokyny na pozorování zaprášení stožáru a měření oblohy a terénu infračerveným spektrometrem.

1051. solu se Spirit otočil čelem ke geologickému výchozu "Esperanza", pořídil snímky kamerami HazCam a úplné panorama kamerou PanCam. Navigační kamera skenovala oblohu a pátrala po oblačnosti. Rover zjišťoval stupeň zaprášení atmosféry, měřil vyzařování z oblohy a terénu a dokončil studium jednotlivých kamenných zrn pomocí panoramatické kamery.

1052. solu uskutečnil Spirit 2. etapu zkoušek nového softwaru, který má sloužit ke sledování prachových vírů. Navigační kamera fotografovala oblohu, kde se pokoušela zachytit oblačnost.
Pomocí nového programu označovaného jako "pozorování prachových čertíků" bylo zhotoveno šest snímků. Neodzkoušena zůstala část programu, která má víry detekovat. Pokračování zkoušek je naplánováno na 1058. sol.

1053. solu pořizoval mikroskop detailní snímky kamene "Palma". Proběhla 2. etapa zkoušek autonomního přiblížení robotické ruky k cíli a umístění nástrojů na požadované místo. Panoramatická kamera sledovala prach v atmosféře a infračervený spektrometr měřil tepelné emise z půdy a oblohy. Navigační kamera pátrala po mracích a monitorovala zaprášení kamerového stožáru.
Autonomní sekvence ovládání robotické ruky zahrnovala přiložení Mössbauerova spektrometru, otočení hlavy s přístroji do pracovní pozice mikroskopu a zavěšení mikroskopu ve vzdálenosti 10 cm nad povrchem cíle a nakonec přetočení hlavy a umístění rentgenového spektrometru na zkoumanou plochu. Rover obdržel instrukce na opakování stejného pokusu na jiném cíli, který má proběhnout na Štědrý den.

1054. solu skenoval infračervený spektrometr oblohu a terén a rovněž sbíral data z půdního vzorku "Melchior". Rover pokračoval v měření opacity atmosféry a panoramatická kamera pořizovala snímky oblohy.
Měření překonané vzdálenosti ukázalo k tomuto dni celkovou ujetou dráhu 6886.80 m.

Protože se rover nenacházel 1055. solu ve správné vzdálenosti od cíle, tak aby se mohla uskutečnit druhá zkouška automatických manipulací s nástroji na robotické ruce, Spirit přiložil opět na stejné místo rentgenový spektrometr a šest hodin prováděl ostré měření. Spektrometr Mini-TES se rutinně zaměřil na oblohu a terén a navíc na cíl označený "Druzhnaya". Kamera pořídila několik políček do filmu zachycujícího prachové víry.

Plán na 1056. sol počítal s analýzou kamene "Palma" Mössbaurovým spektrometrem, měřením prachu ze snímků panoramatické kamery a s kontrolou dlouhodobých změn v infračerveném spektrometru. Spektrometr měl také měřit emise povrchu a oblohy při různém sklonu objektivu přístroje. Panoramatická kamera měla zhotovit stereoskopické snímky kamene "Orcadas".

1057. solu (2006-12-23) bylo na programu dalších 3.5 hodiny analýz kamene "Palma" Mössbauerovým spektrometrem. Panoramatická kamera dostala za úkol zhotovit snímky oblohy, na jejichž základě by se dalo posoudit zaprášení ovzduší. Znovu byl v plánu pokus o zjištění změn v přesnosti měření infračerveného spektrometru. Spektrometr pak měřil emise z oblohy a terénu, opakovaně prováděl kalibraci na zkušebním terči a studoval kámen "Gueslaga".

1058. solu uskutečnil Spirit analýzu cílové plošky "Palma" nacházející se na kameni "Esperanza". Rozbor prováděl Mössbauerův spektrometr a přístroj sbíral data po dobu 4 h 42 min. Palubní počítač dále odzkoušel 2. etapu programu určeného ke sledování prachových vírů a infračervený spektrometr pozoroval cíl "Boudouin".

1059. solu pokračovala analýza cíle "Palma" dalšími 3 h 48 min měření Mössbauerovým spektrometrem. Infračervený spektrometr skenoval výchozy geologického podloží známé pod jménem "Gurruchaga" a "Oberth". Kamera pořizovala snímky s vysokým rozlišením na kameni "Molodezhnaya".

Další 4 h 47 min trvalo měření Mössbauerovým spektrometrem na stejném cíli 1060. solu. Panoramatické kamera pozorovala situaci na horizontu.

1061. solu pracoval Mössbauerův přístroj další 3.5 h na cíli "Palma". Tím bylo dosaženo celkové doby 25 h, po něž spektrometr sbíral data z jednoho místa. Infračervený spektrometr Mini-TES pak měřil tepelné vyzařování z kamenného cíle "Scott Base" a panoramatická kamera pořizovala barevné záběry půdního vzorku "Tyrone".
V okolí Spiritu se v minulých dnech rozpoutala lokální prachová bouře. Zvířený prach zakryl částečně slunce na obloze, což se okamžitě projevilo snížením výkonu slunečních baterií. 1061. solu byl dokonce zaznamenána nejmenší denní produkce energie - pouhých 267 Wh. Řídící tým se proto rozhodl přerušit výzkum na momentálním stanovišti a přejet na svah, kde by byly lepší světelné podmínky. Vyhlédnuté místo zároveň leží na cestě k dalšímu cíli, kterým má být vrstevnatý výchoz pojmenovaný "Troll".

Na sol číslo 1062 (2006-12-28) připravil řídící tým přesun vozítka asi o 4 m na místo s mírným svahem, tak aby se panely solárních baterií naklonily do výhodnějšího směru ke slunci, které se nachází stále ještě nízko nad severním obzorem a navíc je jeho světlo ztlumené atmosférickým prachem.
Stav překonané vzdálenosti činil k dnešnímu dni 6891.34 m.

1063. solu monitoroval Spirit na novém stanovišti, které leželo na svahu skloněném k severu, prach v ovzduší a panoramatickou kamerou fotografoval místo "Desolacion", na němž se křížily stopy kol. Panoramatická kamera dále pozorovala obzor a sledovala usazování prachu na kamerovém stožáru.

1064. solu se vědecký program omezil na běžné sledování prachu v ovzduší a měření tepelných emisí z atmosféry a terénu infračerveným spektrometrem.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články