DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 29 - Duben 2006

Předchozí průběh letu

Zatímco plánovači na Zemi vybírali vyhovující trasu, pokračovalo 798. solu na Marsu dálkové pozorování. Spirit snímkoval vlastní stopy v písku miniaturním infračerveným spektrometrem a panoramatickou kamerou s využitím kompletní sady 13 barevných filtrů.

799. solu vyrazil rover znovu do boje s terénem. Inženýři si dali záležet a tentokrát byl pokus o vyjetí ze zrádného místa úspěšný. Spirit popojel 5.8 m a konečně se dostal na pevnější povrch.

Po pozitivním výsledku z minulého dne nabíjelo vozítko jubilejního 800. solu svoje akumulátory a věnovalo se pozorování atmosféry.

801. solu bylo v plánu odeslat na Mars další instrukce na příští přesun. Doba spojení přes družici 2001 Mars Odyssey byla ale kratší než bylo potřeba. Ze 16 jízdních sekvencí dorazilo do palubní paměti roveru jen 10. S neúplnou sadou povelů zůstal Spirit stát na místě a čekal na další příkazy.

802. solu (2006-04-07) popojel rover o 8.2 m a prokluzování činilo jenom 11%. Na závěr dne měl Spirit na svém kontě celkem 6853.98 m jízdy na rudé planetě.
Původní cíl cesty, tak jak si to technici představovali před tím, než došlo k závadě na podvozku, ležel na severním svahu "McCool Hill" mezi skalisky "Oberth" a "Korolev". Cesta ale byla znemožněna neprůchodným "pískovištěm". Jelikož už rover s příchodem zimy pociťuje nedostatek elektrické energie, řídící tým se rozhodl zamířit k náhradní lokalitě v oblasti nazvané "Low Ridge" nebo také "Low Ridge Haven", nacházející se asi 20 m od stanoviště ze solu číslo 802. Rovněž toto místo má terén skloněný k severu.

Plán na 803. sol předpokládal jízdu směrem k "Low Ridge Haven". Na závěr přesunu měly být zhotoveny obvyklé navigační snímky, na jejichž základě by se určila trasa pro bezpečné přiblížení. Spirit skuteně popojel přibližně o 9 m a dostal se na dosah zlomu v severním svahu.

804. sol byl určen k obnovení zásoby energie v akumulátorech, monitorování prachu a pozorování oblačnosti.

Většinu víkendového 805. solu se rover usilovně přesunoval dále na severní svah. Po překonání vzdálenosti něco přes 10 m se zastavil na slušně osvětleném místě a zaujal polohu s náklonem 10.8° ke slunci pohybujícím se již nízko nad severním obzorem.

806. solu bylo nutno po předchozích přesunech opět dobít akumulátory. Zatímco panely slunečních baterií lapaly blahodárné paprsky, panoramatická kamera se rozhlížela po krajině.

Místo dosažené v minulých dnech, poté co se nepodařilo dosáhnout původního cíle, by se mohlo stát vhodným zimovištěm. Náklon terénu se okamžitě projevil na výkonu fotovoltaických článků, u nichž se zvýšila denní produkce energie o 50 až 60 Wh. Toto množství samo o sobě stačí k pohodlnému dálkovému pozorování v délce jedné hodiny. Teď ale bylo nutno nejprve provést důkladný průzkum terénu v nejbližším okolí. Především bylo zapotřebí stanovit naprosto přesně polohu zaměřením na Slunce. To se děje ostatně pravidelně po několika týdnech, aby se opticky ověřily údaje získávané jinými způsoby. Rover rovněž za použití navigační a panoramatické kamery pokračoval v pořizování detailních snímků okolí.
Všechny nápadné, nepříliš vzdálené objekty obdržely pojmenování vztahující se nějakým způsobem k výzkumu Antaktidy. Na neoficiální mapě se tak mj. objevila jména polárních stanic a průzkumníků.

808. solu byly objektem zkoumání kameny "Marabio" a "Orcadas". Zaměřil se na ně infračervený spektrometr a panoramatická kamera pak zdokumentovala další kamenný cíl "Maitry".

Po dlouhé době - od solu 772 před více než měsícem, kdy se rover pohyboval na "Home Plate" - rozložil Spirit 809. solu robotickou ruku. Mikroskop MI prohlížel cíl nazvaný "Halley" a v noci se uskutečnilo měření rentgenovým spektrometrem APXS. Panoramatická kamera pořídila fotografie objektů "Troll" a "Mirny".

Víkendové soly číslo 810 a 811 měly být věnovány pokračujícím výzkumu cíle "Halley", přičemž na řadu měl přijít i Mössbauerův spektrometr, a cílenému dálkovému pozorování, včetně snímkování objektů "Orcadas" a "Marabio" panoramatickou kamerou.
Ke dni 2006-04-14 (sol 811) činila překonaná vzdálenost na Marsu 6876.18 m.

812. solu prováděl Spirit cílená pozorování infračerveným spektrometrem Mini-TES a pomocí mikroskopu zkoumal neporušenou zeminu.

Sledování vybraných cílů bylo na programu i 813. solu. Tentokrát se rozhlížela po krajině panoramatická kamera.

814. solu bylo zahájeno snímkování okolí s vysokým rozlišením. Tato operace je rozvržena na několik týdnů a jejím výsledkem by mělo být úplné 360° barevné panorama, které už teď obdrželo označení "McMurdo pan". Snímkování nelze uspíšit, protože, i když se roveru podařilo dosáhnout svahu nakloněného ke slunci, systémy zápasí s nedostatkem elektrické energie a kromě fotografování je zapotřebí provádět i výzkum jiného druhu. Tohoto solu bylo např. rentgenovým spektrometrem studováno políčko terénu pojmenované "Mawson".

815. solu se uskutečnilo další cílené fotografování panoramatickou kamerou a měření infračerveným spektrometrem.

Jelikož neměl rover na 816. sol žádné speciální povely, pokračoval v pořizování snímků panoramatickou kamerou podle dříve předaného základního plánu.

Plán na soly 814 až 819 (2006-04-212006-04-23) stanovil pokračovat v kompletaci panoramatu "McMurdo pan", dokončit noční průzkum půdního vzorku "Mawson" Mössbauerovým spektrometrem a provádět cílená dálková pozorování.

820. solu se Spirit věnoval pořizování panoramatu "McMurdo pan". V plánu bylo získat snímky do čtvrtého sloupce mozaiky z celkových 27 sloupc;. Práce pokračuje pomalu, protože je limitována množstvím dostupné elektrické energie a možností přenosu dat. Předpokládá se, že se úplné panorama podaří dokončit za šest týdnů. Kromě snímkování se uskutečnilo pozorování povrchu infračerveným spektrometrem.

821. solu byly získány další obrázky čtvrtého sloupce panoramatu. Podobně jako minulého dne se provádělo měření tepelného vyzařování povrchu spektrometrem Mini-TES.

822. solu byl zahájen výzkum půdního vzorku "Progress". Nejprve byl neporušený povrch země prohlédnut mikroskopem a poté byl na místo přiložen rentgenový spektrometr. Na programu bylo snímkování sloupce číslo 5 panoramatu a pozorování infračerveným spektrometrem.

Naprosto stejný program uvedla NASA i pro sol číslo 823 a 824, tzn. mikroskopické snímkování půdního vzorku "Progress", sběr spektroskopických dat přístrojem APXS, fotografování 5. sloupce panoramatu a měření infračervených emisí.

V plánu pro soly 825 až 827 (2006-04-292006-05-01) byl rozbor cíle "Progress" Mössbauerovým spektrometrem a pořizování snímků sloupce 6 a 7 panoramatu "McMurdo pan".

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články