DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 17 - Duben 2005

Předchozí průběh letu

442. solu se podařilo popojet o 12.6 m k vrcholu kopce. Na začátku jízdy musel rover sice zápasit s prokluzováním, které dosáhlo 42.7%, ale poslední 3 m se zmenšilo na 14.6%. Průměrný stupeň klouzání za den činil 17.6%.

443. solu (2005-04-01) se Spirit věnoval 4 h cílenému dálkovému pozorování. Ke slovu se dostala panoramatická kamera PanCam i miniaturní infračervený spektrometr Mini-TES.

Na 444. sol byl plánován dlouhý přesun záludným terénem. Navržena byla klikatá trasa, která měla usnadnit jízdu. Vozítku se podařilo překonat přibližně 8.8 m.

V odpoledních hodinách 445. solu se uskutečnilo dálkové pozorování, jehož součástí byla zkouška jasnosti snímků z navigační kamery při slábnoucím slunečním světle. Smyslem je stanovit nejpozdější dobu před západem slunce, kdy má ještě smysl pořizovat obrázky, které by byly použitelné pro další plánování jízdy. Jednalo se již o druhý takový test.

Dne 2005-04-02 přešla družice 2001 Mars Odyssey do bezpečnostního módu. Jedná se o stav, který se z bezpečnostních důvodů automaticky spouští, jakmile dojde na palubě k neočekávanému problému. Družice nepodniká žádné operace a čeká na přímý povel ze Země. Jelikož přes tuto družici probíhá hlavní komunikační linka mezi pozemním střediskem a rovery MER, nemohly být na Mars předány podrobné instrukce pro další činnost. V případě Spiritu to znamenalo, že nebyly vyhodnoceny výsledky ze solů 444 a 445, a proto byl sol 446 věnován jen jednoduchému dálkovému pozorování.

Ani 447. solu se nepodařilo uvést retranslaci přes 2001 Mars Odyssey do normálního stavu. Družice se stále nacházela v bezpečnostním módu. Přímým spojením mezi Zemí a Spiritem se podařilo vyměnit jen omezený počet dat a tudíž byl i tento den věnován dálkovému pozorování.

Družice 2001 Mars Odyssey byla znovu aktivována 2005-04-07, během 448. solu pobytu Spiritu na Marsu. Spirit se nicméně i nadále věnoval dálkovým pozorováním včetně snímkování okolí panoramatickou a navigační kamerou. Na Zemi konečně dorazily výsledky posledního přesunu a tým začal plánovat další postup na příští dny. Příčina anomálie na družici nebyla zatím stanovena a stále se hledá.

449. solu (2005-04-08) se Spirit pokusil překonat strmý svah "Columbia Hills" pokrytý množstvím kamenů. Během dne došlo neočekávaně k rebootování palubního počítače a rover přešel do bezpečnostního módu, ve kterém očekával povely z řídícího střediska na Zemi.

Závada ze 449. solu měla další následky i na průběh solu 450. V okamžiku restartu počítače ztratil totiž rover informaci o aktuální poloze vysokoziskové směrové antény. V důsledku špatného zaměření se nepodařilo navázat spojení s pozemním týmem a den byl pro Spirit ztracený.

Aby se podařilo zvládnout nepříjemnou situaci, řídící středisko uvedlo rover 451. solu záměrně do bezpečnostního módu, ve kterém byly udržovány jen některé životně důležité funkce. Z počítače byla dálkově vymazána informace o chybě v zaměření antény a Spirit byl ponechán v autonomním módu. Do takového módu přechází rover, pokud nemůže plnit příkazy ze Země ale zároveň se chová tak, aby udržel svoji funkčnost.

452. solu se stále Spirit nacházel v autonomním módu. Neprováděl žádné příkazy, odpočíval a staral se sám o sebe.

453. solu se vrátil rover ke smysluplné činnosti. Před další plánovanou jízdou musel pořídit snímky momentálního okolí. Sol byl proto věnován fotografování.

Pohled na Methuselah a Larry's Lookout -  1280x690x16M (113 kB) 454. solu se uskutečnil další pokus o jízdu do kopce. Neprobíhala bohužel příliš úspěšně. Spirit na terénu mírně prokluzoval. Technici a vědci se proto rozhodli pro další dny změnit taktiku výstupu.

455. solu se řídící tým usnesl, že se pokoušel již dost dlouho o jízdu do kopce z tohoto místa a že je nejvyšší čas změnit trasu. Místo aby se prodíral nahoru, raději mírně sestoupí a přejede napříč svahem. Tím se dostane na místo, kde se sklon terénu jeví poněkud příznivěji.

456. solu (2005-04-15) se uskutečnila krátká jízda kupředu k místu, kde se mělo uskutečnit nakypření půdy pomocí kol. Vzorek půdy měl být poté prozkoumán přístroji na robotické ruce.

V průběhu víkendu, který připadnul na soly 457, 458 a 459 použil Spirit postupně celou sadu přístrojů na mechanické ruce a prozkoumal zeminu, do níž 456. solu vyhloubil koly mělkou brázdu.

460. solu byl pomocí mikroskopu MI [=Microscopic Imager] zdokumentován příkop, kterému se rover věnoval v předchozích dnech. Pak Spirit popojel k části výchozu geologického podloží, který se nacházel poblíž. Vědecký tým předpokládá, že se jedná o značně starý geologický útvar a proto dostal biblické pojmenování "Methuselah {=Metuzalém}".

461. solu se podařilo pomocí panoramatické kamery zachytit prachový vír pohybující se těsně vedle vozítka.

462. solu (2005-04-22) popojel rover přibližně 3.8 m na místo, na kterém měl zůstat zaparkovaný přes víkend. Mimo to se uskutečnilo dálkové pozorování.

463. solu pokračovalo krátké dálkové pozorování. Vědecká činnost byla omezená, protože se šetřilo místo v paměti flash pro víkendové aktivity.

Soumrak v kráteru Gusev - 912x700x16M (43 kB) 464. až 466. solu probíhalo intenzívní snímkování útvaru "Methuselah". Panoramatická kamera pořídila řadu záběrů, které budou sestaveny do mozaiky. Snímky pořizoval i miniaturní infračervený spektrometr. Dále se uskutečnilo pozorování atmosféry.

467. solu popojel Spirit dalších 4.75 m ke kameni "Keystone", což je část výchozu geologického podloží "Methuselah". Infračervený spektrometr pořídil informativní snímky cíle pojmenovaného "Abigail".

"Abigail" a další cílový objekt "Priscilla" byly zkoumány panoramatickou kamerou a infračerveným spektrometrem i během 468. solu.

469. solu se na kámen "Keystone" zaměřila kamera s mikroskopem a poté zde probíhalo měření rentgenovým spektrometrem, které se protáhlo přes celou noc.

470. solu (2005-04-30) byla dokončena mozaika mikroskopických snímků kamene "Keystone". Kámen byl očištěn kartáčem na vrtacím zařízení a opět se přes noc provádělo měření rentgenovým spektrometrem APXS.
K tomuto dni měl Spirit za sebou 4310.68 m jízdy po povrchu Marsu.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články