DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 16 - Březen 2005

Předchozí průběh letu

Pohled z Larry's Lookout - 3000x537x16M (192 kB) 412. a 413. solu pokračovalo panoramatické snímkování. Kromě toho se uskutečnilo pozorování infračerveným spektrometrem Mini-TES.

414. solu se rover maličko přesunul, aby se dostal do dosahu ruky kámen "Watchtower".

415. solu, který skončil 2005-03-04, očistil kartáč na brusce RAT od prachu malou plochu na kameni "Watchtower" a pak rover zahájil na tomto místě noční odečítání spektra rentgenovým spektrometrem. Aktuální údaj na virtuálním tachometru ukazuje k dnešnímu dni 4161 m překonané vzdálenosti.

416. solu byl Spirit probuzen kolem 04:00 místního času a zahájil sběr dat rentgenovým spektrometrem. Zároveň byla příležitost navázat spojení s družicí 2001 Mars Odyssey prolétající nad obzorem. Později se rover pokoušel vrtačkou vyhloubit díru do kamene "Watchtower". Po tříhodinovém úsilí vznikla jamka 7 mm hluboká. Do díry byl vložen rentgenový spektrometr a byl připraven k nočnímu měření.

417. solu (2005-03-06) byl vývrt v kameni prozkoumán kamerou s mikroskopem. Spirit vykonal celou řadu dálkových pozorování a do otvoru přiložil Mössbauerův spektrometr, ktreý měl být v činnosti po západu slunce.

Měření Mössbauerovým spektrometrem pokračovalo i 418. solu. Kromě toho se prováděla dálková pozorování. Místní prachová bouře způsobila, že opacita atmosféry vzrostla (τ=1.5) a výkon slunečních baterií se snížil na 350 W/h. Po skončení bouře se na přední kameře HazCam (kamera, která hlídá terénní překážky během jízdy) objevilo zaprášení, podobné tomu, které se už dříve vyskytlo u roveru Opportunity na zadní kameře HazCam.

419. solu ukončil Spirit dálková pozorování. Mimo to pořídil několik snímků, které měly zhodnotit zaprášení přední kamery HazCam. Na obrázcích z obou objektivů stereoskopické kamery jsou vidět slabé šmouhy. Nejsou dostatečně výrazné, aby dokázaly vyřadit kameru z použití nebo aby měly dopad na činnost roveru, ale pokud se důkladně prozkoumají, mohlo by se dojít k procedurám, které by případné další znečištění minimalizovaly. Spirit pak zacouval asi 1 m od "Watchtower" a kámen prohlédly přístroje na stožáru vozítka. Práce na tomto místě byla skončena a rover se vydal zpět k políčku "Paso Robles". Plánovaná jízda 14 m skončila předčasně po 1 m kvůli chybě v naprogramování počítače.

Stav před a po větrném víru - 650x272x16M (19 kB) 420. solu postoupil Spirit dalších 7 m k cíli "Paso Robles". I tentokrát skončila jízda předčasně kvůli problémům s vizuálním odečítáním ujeté vzdálenosti, což je součást autonomního navigačního systému. Překvapivě se tohoto dne zvýšil výkon fotovoltaických baterií. Dosáhl více než 600 W/h. Částečně se to dá vysvětlit příhodným nakloněním roveru ke slunci. Rovněž hodnota τ (opacita) se snížila, ale je možné, že se vyskytlo něco, co očistilo panely slunečních článků od nánosů prachu. Toto něco by mohl být vítr doprovázející prachové bouře. Bouře může nafoukat velké množství jemného prachu ale současně může odstranit staré usazeniny. Tak tomu bylo pravděpodobně i nyní.

421. solu konečně vozítko dorazilo posledních 7 m k cíli "Paso Robles". Přesto bude muset ještě několik metrů manévrovat, aby se dostaly nástroje na robotické ruce do vhodné polohy. Sluneční články vykázyly opět vysoký výkon - více než 700 W/h. Tolik energie vyráběly naposledy na začátku mise kolem 80. solu. Během snímkování okolí se podařilo obrazem zachytit prašný vír.

422. a 423. solu se Spirit věnoval sledování atmosféry a dalším dálkovým pozorováním. Pomocí rentgenového spektrometru se měřil stav zaprášení. Po neočekávaném očištění slunečních článků 420. solu rover nyní produkuje více než 800 Wh denně, což je skoro dvakrát tolik, než před tím. To umožňuje intenzivnější vědeckou činnost. Zaprášení předních kamer HazCam, pozorované mezi 416. a 418. solem, se v případě levého objektivu samovolně z větší části odstranilo. Dokazují to snímky ze 420. solu.

424. solu se vozítko přesunulo k políčku "Paso Robles 2" a zde pomocí manipulace s podvozkem prohrabalo povrchovou vrstvu písku. Na tomto místě by mělo zůstat až do 431. solu, pak se opět vydá na cesty.

425. a 426. solu pokračovalo dálkové pozorování. 426. solu byl rovněž nasazen mikroskopový zobrazovač, který snímkoval cíle "Big Clod" a "Bitty Clod". Informativně byl proměřen cíl "Paso Dark" Mössbauerovým spektrometrem a "Paso Light" rentgenovým spektrometrem APXS.

427. solu použil Spirit oba spektrometry na robotické ruce k opakovanému měření na "Paso Dark". Tento cíl a "Paso Light" byly zdokumentovány mikroskopem.

428. solu se uskutečnilo dálkové pozorování vybraných objektů. Rentgenový spektrometr se věnoval cíli "Ben's Clod" a Mössbauerův spektrometr "Paso Light".

429. solu (2005-03-18) očistil rover pomocí kartáče na vrtačce RAT povrch kamene "Ben's Clod" a před touto operací a po ní pořídil dokumentaci cílové plochy mikroskopem. Krátké měření se uskutečnilo na "Paso Dark" (Mössbauer) a "Ben's Clod" (spektrometr APXS).

430. solu Spirit pomocí Mössbauerova spektrometru měřil půdní vzorek "Paso Dark". Dále prováděl atmosférická pozorování. Panoramatickou kamerou snímkoval vybrané vzdálené objekty a infračervený spektrometr pokračoval ve snímání tepelných emisí. V noci proběhlo měření rentgenového spektra zeminy, která obsahovala směs světlých a tmavých komponent.

431. solu si rover kamerou prohlédl vlastní solární panel a kousek neporušené půdy. "Paso Dark" byl podroben zkoumání mikroskopem. Na stejném místě se uskutečnilo ještě krátké měření Mössbauerovým spektrometrem. Práce na tomto místě tím skončila, rover složil mechanickou ruku a krátce couvnul a místo, které před tím zkoumal přístroji na robotické ruce, naposledy zdokumentoval kamerami. Pak se vydal dále vzhůru k vrcholku "Husband Hill". Po překonání asi 10 m se pro tentokrát zastavil a z nového místa pořídil povinné fotografie.

432. solu byla pomocí panoramatické kamery prohlédnuta horní paluba a pak se prováděla atmosférická měření.

Průzkum atmosféry pokračoval i 433. solu. Spirit si prohlédl panoramatickou kamerou zaprášení permanentních magnetů na palubě a vyhlížel případné prachové víry.

434. solu popojel rover dalších 20 m. Z nového místa snímkoval okolí a znovu prováděl atmosférická pozorování.

435. solu (2005-03-24) pokračoval výzkum atmosféry a okolního terénu. Stav tachometru k dnešnímu dni činil 4197.5 m.

436. solu (2005-03-25) byly panoramatickou kamerou zachyceny oblasti pojmenované "Cottontail" a "Blanket". Rover rovněž uskutečnil 24metrový přesun.

Po minulé jízdě bylo nutno 437. solu vykonat navigační snímkování. Následně proběhlo dálkové pozorování. Vozítko fotografovalo oblohu a zjišťovalo opacitu atmosféry. Kamery pátraly po prachových vírech.

Dálkové měření pokračovalo i 438. solu. Kromě trojnásobné prohlídky oblohy, opakovaných měření opacity a pátrání po prachových vírech se Spirit snažil snímkovat oblačnost.

439. solu popojel rover další tři metry. Uskutečnil se test jasnosti obrazů z navigační kamery. Rover není určen k pořizování snímků pozdě večer, protože pro fotografování používá přirozeného osvětlení krajiny. Technici zkoušeli pořizovat snímky v několika okamžicích těsně před západem slunce. V normálních případech není nutno obrázky pořizovat v takto pozdních hodinách, ale pokud by se po případné dlouhé jízdě ještě na závěr dne podařilo jasné a použitelné navigační snímky odeslat na Zemi, mohla by se zkrátit doba potřebná k plánování dalšího postupu.

440. solu se uskutečnila další krátká jízda v délce 1.7 m.

441. solu (2005-03-31) se podařilo překonat dalších 2.28 m. Spirit dosáhl nového typu terénu, na němž bohužel dochází k velkému prokluzování kol. Tohoto dne bylo zaznamenáno klouzání 45% na svahu o sklonu 11°. Na podobně skloněných svazích se dříve rover pohyboval takřka bez problémů. Nynější terén je ale více písčitý. Rover měl nastavený limit prokluzování na 40%. Protože byla tato hranice překročena, rover se automaticky zastavil. Aby se dalo vůbec pokračovat, zvýšili technici po nových zkušenostech povolenou míru klouzání až na 60%.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články