DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 15 - Únor 2005

Předchozí průběh letu

Během solů 385 a 386 se uskutečnilo několik složitých manévrů s mechanickou rukou. 80 min solu 385 zabralo čištění povrchu kamene kartáčem, který postupně mozaikovitě odstraňoval prach z větší plochy. Dalších 90 min pokračovalo měření Mössbauerovým spektrometrem, pak se prohodily pracovní nástroje a na dalších 20 min přišel ke slovu spektrometr APXS. Následně se znovu aktivoval Mössbauerův spektrometr, který shromažďoval data až do 03:00 v noci příštího dne.

Očištěná plocha kamene byla v pozdějších hodinách solu 386 prohlédnuta mikroskopem MI. Tím byl výzkum na kameni "Alligator" pro tuto chvíli ukončen a rover složil robotickou ruku a vzdálil se o 1.2 m ze současné pozice. Na novém místě bylo provedeno povinné snímkování, které se ostatně provádí po každém přesunu.

Pro sol 387, který skončil 2005-02-03, byl pracovní program omezen, protože technici neměli ještě detailní informace o novém stanovišti vozítka. Spirit proto prováděl jen nenáročná dálková pozorování panoramatickou kamerou a spektrometrem Mini-TES [=Miniature Thermal Emission Spectrometer]. Celková překonaná vzdálenost na povrchu Marsu činila k tomuto dni 4070 m.

389. solu překonal Spirit asi 13 m směrem k útvaru "Cumberland Ridge". Následujícího dne (sol 389) se věnoval obvyklému dálkovému pozorování.

390. solu pokračovala jízda vzhůru dalších 13 m do kopce k místu "Larry's Lookout". Rover při tom jako obvykle, kvůli potížím s jedním kolem, couval. Zastavil se v okamžiku, kdy dosáhl denního časového jízdního limitu (mobility time-of-day limit). Jedná se o softwarový prvek, který hlídá dobu jízdy, aby nebyly zcela vyčerpány zásoby energie v akumulátorech. Následujícího solu (391) bylo nutno upřesnit polohu vozítka, a proto se uskutečnilo snímkování Slunce a okolí.

Na sol 392 byl naplánován přesun o 23 m k "Larry's Lookout" a po skončené jízdě snímkování okolí kvůli stanovení polohy a průzkum další trasy navigační a panoramatickou kamerou. Běžné dálkové pozorování mělo být uskutečňováno několikrát za den. Bohužel Spirit odmítl pokračovat již po prvním 12metrovém segmentu trasy. Přerušení cesty mohl způsobit blízký kámen, který autonomní navigační systém vyhodnotil jako nebezpečnou překážku.
Spirit pracuje na hranicích energetických možností. Výkon fotovoltaických baterií poklesl jednak zmenšenou průchodností atmosféry pro sluneční paprsky, jednak vinou prachu, který se usazuje na povrchu panelů slunečních článků.

393. sol byl určen k jednoduchým dálkovým pozorováním a k dobíjení baterií vozidla. K dnešnímu dni měl rover za sebou 4108 m překonané vzdálenosti.

V průběhu 394. solu (2005-02-10) se Spirit opatrně přesunul asi o 6.4 m na místo, které se jevilo jako vhodné pro nasměrování vysokoziskové antény, přes níž se měl uskutečnit přenos nového letového softwaru.

Nový letový software byl nahrán do palubního počítače 395. solu. Nabootován byl až 397. solu. Na konci téhož solu byl však rebootován starý program, protože bylo rozhodnuto, že se vyčká až na výsledky zkoušek stejného programu, který byl instalován na druhém roveru Opportunity.

398. solu pokračovalo vozítko ve výstupu k místu "Larry's Lookout". Pozpátku se přesouvalo o 18 m po svahu nahoru. Na některých místech docházelo k prokluzování a Spirit nahrabal písek pod pravé přední kolo. Na snímcích pořízených večer se v zemině objevilo několik velice světlých míst.

Paso Robles - 1400x700x16M (144 kB) 399. solu přiložil Spirit ruku na nahrnutou zeminu a bleskově uskutečnil půdní rozbor rentgenovým spektrometrem. Pak robotickou ruku opět složil a pokračoval v jízdě. Cesta ale skončila kvůli prokluzování neúspěšně. Jediným výsledkem bylo, že kola roveru nahrnula další písek na hromadu. Shodou okolností se tento nezdar ukázal jako výhoda. Výsledky rychlého rozboru spektrometrem APXS, které se vědcům dostaly do rukou s jednodenním zpožděním až 400. solu, totiž ukázaly zajímavé složení zeminy. Proto bylo rozhodnuto, že se půda na stejném místě podrobí dodatečným rozborům stejným přístrojem.

Nahrnutá půda byla objektem měření i během solů 401 a 402. Spirit vyměnil přístroje na ruce a každého dne provedl dvanáctihodinový sběr dat Mössbauerovým spektrometrem na cíli, který byl mezitím přejmenován na "Paso Robles". Měření skončila ráno 403. solu (2005-02-19). Téhož dne se uskutečnilo snímkování měsíce Phobos, který přecházel před slunečním kotoučem.

403. až 405. sol byl rozvržen jako jediný cyklus kvůli pozemským dnům pracovního klidu (Prezidentův den). Po dříve zmíněném měření Mössbauerovým spektrometrem složil rover mechanickou ruku a zacouval asi 1 m. Z tohoto místa zaměřil na "Paso Robles" miniaturní infračervený spektrometr a panoramatickou kameru. Následně se začal opět přibližovat k "Larry's Lookout". V první etapě překonal 16 m. 405. solu se po dvě hodiny provádělo dálkové pozorování a pak zůstal Spirit v klidu a dobíjel akumulátory.

Na dohled "Larry's Lookout" se rover přiblížil 406. solu (2005-02-22), když se mu podařilo vyšplhat po svahu dalších 14 m. Konečné stanoviště se nacházelo necelých 5 m od hřebene. Tohoto dne se uskutečnilo další pozorování měsíce Phobos.

Po další 3.5metrové jízdě se Spirit dostal 407. solu na hřeben kopce pojmenovaný "Larry's Lookout" {=Larryho vyhlídka} a otevřel se mu pohled do údolí s pracovním názvem "Tennessee Valley". Rover provedl povinné zaměření polohy a byl připraven k dálkovému průzkumu nově odkryté krajiny. Na konci solu 407 (2005-02-24) měl Spirit na svém kontě již 4157 m cestování v nehostinné krajině Marsu.

408. solu se nezdařilo vinou pozemního zařízení odeslat na Mars povely pro další činnost. Spirit zůstává ve skvělé kondici. Situace v zásobování elektřinou se postupně zlepšuje. Jednak pomalu přichází jaro a slunce stoupá výše nad obzor a jednak je obloha průzračná, bez stop prachu a panely fotovoltaických baterií jsou navíc nakloněny správným směrem.

409. solu se chyba pozemního vysílače neopakovala a Spirit mohl vyplnit příkazy, které byla původně nachystány pro minulý den. Popojel mimo jiné dalších 2.7 m do polohy vhodnější pro zamýšlené panoramatické snímkování.

Soly 410 a 411 (2005-02-28) byly prvními dny ze čtyř plánovaných, které byly věnovány důkladnému fotografickému zdokumentování okolní krajiny, která se odkryla z vyhlídky "Larry's Lookout".

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články