DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 35 - Říjen 2006

Předchozí průběh letu

976. solu (2006-10-01) bylo na programu další měření opacity panoramatickou kamerou a tepelného vyzařování oblohy a hornin na povrchu Marsu spektrometrem Mini-TES. Pokračovat měl rozbor prachu na magnetech Mössbauerovým spektrometrem. Panoramatická kamera dostala povel provést přehlídku ranní oblohy.
Za uplynulý týden byl zaznamenán další nárůst produkce elektrické energie ve fotovoltaických bateriích. Z minima 275 Wh/sol, které nastalo 933. solu (2006-08-18), se zvýšil výkon už na současných 296 Wh/sol.
Nový letový software instalovaný v minulých dnech pracoval stále bez potíží.

977. solu měřil Spirit opacitu atmosféry na základě snímků z panoramatické kamery a uskutečňoval měření tepelných emisí oblohy a terénu. Mössbauerův spektrometr prováděl rozbor prachu zachyceného na magnetech. Panoramatická kamera opět kontrolovala terén v dosahu robotické ruky a společně s infračerveným spektrometrem pozorovala stopy vozítka.
Souběžně s běžným plánováním činnosti roveru na nejbližší dny řeší řídící středisko také, co se bude dít po dobu nadcházející sluneční konjunkce. Mars se dostává z hlediska pozemního pozorovatele za sluneční kotouč a rádiové spojení bude po několik dnů silně omezeno. Období konjunkce začne Spiritu formálně 991. spolu (2006-10-16) a skončí 1005. solu (2006-10-31). Činnost roveru bude v plné míře obnovena hned následujícího dne.

978. solu probíhalo standardní studium opacity a infračervených emisí. Spektrometr Mini-TES sbíral data z cílů pojmenovaných "Casey Station" a "Sobral". Rover pořizoval s velmi vysokým rozlišením snímky výchozů vulkanických hornin "Marambia" a "Jubany". V ranních hodinách byla zjišťována panoramatickou kamerou jasnost oblohy nad západním obzorem.

Po obvyklém rituálu měření opacity a tepelného vyzařování oblohy a terénu byla 979. solu obnovena analýza zachyceného prachu Mössbauerovým spektrometrem. Dále byly získány ranní snímky dunového pole "El Dorado" a rovněž snímky obzoru panoramatickou kamerou. Navigační kamera skenovala oblohu, na níž se pokoušela zachytit oblačnost.
Dlouhodobá pozorování oblohy slouží ke stanovení atmosférického profilu z hlediska obsahu prachu, ledových částeček a vodních par. Pravidelně se zkoušejí zachytit oblaka, která, pokud se je podaří vyfotografovat, by mohla po seřazení snímků za sebou vytvořit jakýsi film, ilustrující jejich pohyb na obloze.

980. solu se kromě pravidelného měření průzračnosti atmosféry a infračervených emisí terénu a oblohy prováděla přehlídka oblohy panoramatickou kamerou a tatáž kamera snímkovala s velmi vysokým rozlišením skalisko "Mitcheltree Ridge".
"Mitchelltree Ridge" a další dva cíle fotografované 978. solu jsou představiteli čedičů (bazaltů), tvrdých tmavých hornin, vzniklých ztuhnutím magmatu. Velmi často mají sklovitý charakter a bývají pórovité. Smyslem snímkování s vysokým rozlišením je zmapovat místní geologickou stavbu terénu. Vědci by rádi získali představu o stratigrafii (vrstevnatosti) hornin od současně studovaných cílů přes útvar "Low Ridge" až po velký kruhový útvar "Home Plate".

Program na 981. sol (2006-10-06) nepřinesl žádná velká překvapení - měření opacity a tepelného vyzařování povrchu a oblohy. Znovu bylo restartováno měření spektra prachu na permanentních magnetech Mössbauerovým přístrojem. Panoramatické kamera detailně fotografovala půdní vzorek "Tyrone".
Nadějně se vyvíjí situace v zásobování elektrickou energií. Denní výroba se už v tomto týdnu zvýšila takřka na 300 Wh/sol.

982. solu bylo na programu rutinní měření opacity atmosféry na základě snímků panoramatické kamery a průzkum oblohy, povrchu planety a tmavé půdy ve stopách po kolech pomocí infračerveného spektrometru Mini-TES. Spirit zhotovoval kamerou PanCam obrázky kolejí v sypkém materiálu a spektrometr Mini-TES analyzoval kamenné objekty "Gueslagy" a "Tor". Panoramatická kamera kromě toho pozorovala jasnost ranní oblohy na západním obzorem.
Do palubní paměti byla nahrána kompletní sada příkazů pro činnost roveru během nadcházející sluneční konjunkce mezi 2006-10-162006-11-10. V tomto intervalu již nebudou k Marsu posílány žádné instrukce, nicméně každý den bude prostřednictvím retranslační družice Mars Odyssey vysíláno přibližně 15 Mb naměřených hodnot k Zemi. Každého dne se uskuteční tříhodinová analýza prachu na permanentních magnetech Mössbauerovým spektrometrem a asi 24 min bude věnováno ranním pozorováním stavu atmosféry. Monitorovány mají být rovněž případné změny ve vzhledu povrchu terénu. Uvedená činnost byla optimalizována kvůli smysluplnému využití omezených energetických možností solárních článků.

Měření opacity, tepelných emisí půdy, oblohy a materiálu ve stopách roveru se opakovalo i 983. solu. Rentgenový spektrometr prováděl elementární rozbor složek atmosféry. Panoramatická kamera získala snímky s velmi vysokým rozlišením cíle "Mitcheltree Ridgecrest 11".

Po běžném průzkumu stavu atmosféry a infračervených emisí terénu a oblohy pokračovalo 984. solu studium cíle "O'Higgins" infračerveným spektrometrem. Spektrometr byl podroben kalibraci na terčích nacházejících se na palubě vozítka. Navigační kamera skenovala oblohu a pátrala po oblačnosti. Panoramatická kamera znovu zjišťovala jasnost ranní oblohy a monitorovala usazování prachu na kamerovém stožáru.

985. solu byla, jako obvykle, měřena opacita atmosféry a tepelné vyzařování oblohy a terénu. Mössbauerův spektrometr obnovil analýzu prachu zachyceného na permanentních magnetech. Navigační kamera se opět snažila vyfotografovat oblaka a panoramatická kamera pořizovala orientační snímky oblohy.

986. solu proběhlo měření opacity (hodnota tau) atmosféry. U infračerveného spektrometru se provádělo ověření věrohodnosti získávaných dat (časové změny - drift) a pak došlo k standardnímu měření emisí oblohy a terénu. Opakovalo se fotografování oblačnosti navigační kamerou a orientační snímkování oblohy panoramatickou kamerou.

987. solu (2006-10-12) zjišťoval Spirit zaprášení atmosféry reprezentované velikostí opacity a znovu prověřoval chybu infračerveného spektrometru, který pak následně pokračoval v zimní kampani opakovaných měření emisí oblohy a terénu. Mössbauerův přístroj shromažďoval další data o zachyceném prachu na magnetech. Pomocí panoramatické kamery byla studována atmosféra ve chvílích, kdy stálo slunce vysoko nad obzorem.
S postupujícím jarem se pozvolna zvyšuje výroba elektřiny ve fotovoltaických článcích. Současná produkce představuje asi 300 Wh/sol.

O událostech mezi soly 988 až 1005 (2006-10-31) nevydala NASA žádné podrobné informace. Ve chvíli, kdy rover dovršil rovnou tisícovku dnů na Marsu, se planeta nacházela v konjunkci se Sluncem a aktivity Spiritu byly zredukovány na minimum.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články