DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 48 - Listopad 2007

Předchozí průběh letu

1361. solu složil Spirit mechanickou ruku, protože na příští den byla v plánu další změna stanoviště. Panoramatická kamera pořídila barevné záběry objektů "Elk" a "San Juan". Navigační kamera získala první část snímků do mozaiky, která by měla nakonec vytvořit úplné 360° panorama, použitelné pro další plánování postupu. Panoramatická kamera studovala oblohu jak při nízkém, tak i vysokém slunci.

1362. solu (2007-11-02) bylo v plánu popojet směrem k "Site 5", v polovině jízdy zhotovit barevné snímky "Pumpkin Pie" a po zaparkování vyfotografovat okolí oběma hlavními kamerami. Dalšího rána dostal Spirit pokyn zdokumentovat panoramatickou kamerou shluk kamenů a navigační kamerou sledovat oblačnost.
"Site 5" by měla být jedním z posledních stanovišť roveru před zaparkováním na zimovišti. Než k tomu ale dojde, bude možnost geologicky prozkoumat ještě několik zajímavých lokalit a objektů v nejbližším okolí.

1363. solu, před tím, než se Spirit vydal na další cesty, zhotovila panoramatická kamera snímky cílů "Posola", "Green Chile" a "Flan". Následující přesun směřoval 24.83 m k místu "Site 5". Po zaparkování byl zdokumentován terén na mozaice záběrů navigační a panoramatické kamery. Následujícího rána Spirit zkoumal shluk kamenů panoramatickou kamerou a navigační kamera doplňovala další políčka do obrazové mozaiky.

1364. solu fotografovala panoramatická kamera vzdálené dunové pole "El Dorado". Po přeletu družice Mars Odyssey a rádiové relaci měřil rentgenový spektrometr množství argonu v atmosféře. Spirit dokončoval systematický průzkum terénu panoramatickou kamerou přes kompletní sadu barevných filtrů.

1365. sol strávil Spirit dobíjením akumulátorů. Následujícího jitra byl program zahájen lovem na prachové víry, kterému se věnovala navigační kamera.

1366. solu byla přiložena vrtačka na cíl "Pecan Pie" . Panoramatická kamera shromažďovala snímky do mozaiky nazvané "West Valley View". Příštího rána pořídila několik orientačních záběrů oblohy a navigační kamera "natáčela" film s prachovými víry v hlavní roli.
Spirit stále citelněji pociťuje příchod zimy. Výroba elektrického proudu se snížila na úroveň asi 320 Wh/sol, přičemž opacita atmosféry dosahuje tau=0.65. Vnější podmínky jsou prakticky stejné, jako po většinu dosavadní mise, větší produkci energie ale brání silný nános prachu na horní ploše solárních článků.
Rover se snaží ještě před nástupem skutečné zimy dosáhnout dobrého stanoviště, na kterém by produkci energie pomáhal příznivý náklon terénu. Na vědecké průzkumy už moc času nezbývá.

1367. solu byla dodána další políčka do mozaiky "West Valley View". Panoramatická kamera následně pořídila plně barevné obrázky vlastních stop v sypkém terénu.
K dnešnímu dni činila celková překonaná vzdálenost 7383.75 m.

1368. solu pokračovala geologická studia "Pecan Pie". V jejich rámci byl očištěn povrch bruskou RAT, očištěný materiál byl stereoskopicky zdokumentován mikroskopem a po dobu 9 hodin analyzoval složení rentgenový spektrometr. "West Valley View" byl doplněn dalšími záběry. Další den byl zahájen snímkováním oblohy panoramatickou kamerou s nižším rozlišením.
Vůbec poprvé použil Spirit nové procedury broušení kamenů. Kvůli drobným závadám se celá operace nově rozložila na dvě etapy s odstupem minimálně jednoho dne.

1369. solu (2007-11-09) byly na programu diagnostické testy vrtačky RAT. Panoramatická kamera pokračovala ve skládačce "West Valley View". Po dobu 22 hodin shromažďoval data o mineralogickém složení kamene Mössbauerův spektrometr. V ranních hodinách vyhlížela navigační kamera prachové víry a po dobu 8 minut snímala film, na němž by se mohly vyskytnou víry postupující krajinou.
Vrtačka RAT byla snímána předními kamerami HazCam. Vrtací hlava se přitom otáčela při různých elektrických napětích. Získané záznamy mohou být využity při případné závadě motoru, ale i jako srovnání se stavem vrtačky na roveru Opportunity.

O aktivitách roveru v týdnu ohraničeném soly číslo 1370 až 1376 se na obvyklém místě na webu neobjevily žádné informace.

1377. solu zhotovoval Spirit panoramatickou kamerou mozaiku snímků prostoru "West Valley" a zmenšené obrázky oblohy.

1378. solu se rover vydal směrem k vyvýšenině označené jako "Site 7". Před rozjezdem a po zastavení zhotovil snímky kamerami HazCam a na novém místě navíc přehlédl krajinu navigační a panoramatickou kamerou. Na snímcích bylo poznat, že pravé přední kolo sklouzlo po skrytém kameni a rover se natočil mimo požadovaný směr. Odchylka byla tak velká, že program předčasně přerušil další pohyb. Rover zdokumentoval situaci v okolí na fotografiích panoramatické kamery pořízených přes úplnou sadu barevných filtrů.

1379. solu zhotovila navigační kamera z nového stanoviště snímky terénu ve zpětném směru.

1380. solu popojel rover dalších 3.6 m. Před začátkem jízdy a po jejím skončení zdokumentovaly situaci kamery identifikace překážek a konečný stav zachytily i navigační a panoramatická kamera. Ani tento pokus o přesun nemohlo vozítko dotáhnout do konce. Tentokrát byla jízda přerušena kvůli těžkému terénu, v němž docházelo až k 90% prokluzování kol. Zrána příštího dne prozkoumal Spirit panoramatickou kamerou shluk kamenů, vyfotografoval vlastní stopy a prohlédl situaci na horizontu.
Celková překonaná vzdálenost vzrostla k tomuto dni na 7428.01 m.

Na sol číslo 1381 naordinoval řídící tým Spiritu odpočinek a dobíjení baterií.
Energetická situace zůstávala stále velice napjatá. Kvůli prachu usazeném na povrchu solárních článků činila denní výroba elektřiny jen asi 305 Wh.

Plán solu číslo 1382 předpokládal monitorování prachu infračerveným spektrometrem. Panoramatická kamera měla za úkol prostudovat cíl "Sorbet", nacházející se poblíž středu "Home Plate", a navigační kamera zhotovila sérii snímků, na nichž hledali vědci prachové víry.

V rozvrhu 1383. solu (2007-11-24) byla kalibrace panoramatické kamery, která snímala obrázky "ve tmě". Tatáž kamera pak později pořídila namátkové snímky oblohy. U infračerveného spektrometru byl kontrolován drift (změny v čase). Spektrometr následně měřil emise z terénu a z oblohy.
Technici se snaží co nejdříve dopravit Spirit na zimní stanoviště "Winter Haven 3", které se nachází na severním svahu "Home Plate". Předchozí dva neúspěšné jízdní pokusy vedly přes terénní vyvýšeninu. Protože je zima v dohledu, rover neztrácí čas a každou volnou příležitost využívá k postupu do požadovaného místa. Ve dnech, kdy se nepopojíždí, je nutno dobíjet akumulátory a jen málo času zbývá na docela minimální dálkové pozorování.

1384. solu uskutečnil Spirit přesun o 6.98 m ze současného stanoviště. Navigátoři se potřebovali zbavit nánosů prachu obalujícího všechna kola a poslali rover do pískové sníženiny pojmenované podle místa v podsvětí z řecké mytologie "Tartarus".
Po zastavení zkontrolovaly situaci kamery HazCam a navigační kamera zhotovila mozaiku snímků okolního terénu. Příštího rána měřila navigační kamera atmosférický prach a infračervený spektrometr prohlédl oblohu a terén.

1385. solu dobíjel Spirit akumulátory. Následujícího dne byl program zahájen filmováním prachových vírů navigační kamerou a průzkumem skupiny kamenů panoramatickou kamerou.

1386. solu se podařilo popojet jen 0.25 m. Rover pak zhotovil několik snímků navigační kamerou. Dalšího rána byla sníženina "Tartarus" fotografována panoramatickou kamerou přes všech 13 barevných filtrů.

1387. solu popojel Spirit dokonce jen 0.14 m a konečnou polohu zdokumentoval na snímcích navigační kamery. V plánu pro příští ráno bylo studium prachu navigační kamerou a další plně barevné snímkování plochy "Tartarus" panoramatickou kamerou.

1388. solu zdolal rover 3.43 m a konečně se zbavil nánosů zeminy, která se nabalila na všechna kola. Na závěr jízdy fotografovaly situaci bezprostředně u vozítka kamery identifikace překážek HazCam.
Poslední delší cesta vyvedla Spirit z pískoviště "Tartarus" jižní stranou. Další jízda se uskuteční až po důkladném průzkumu možností, který poskytuje obtížný terén a povede co nejrychleji k vyhlédnutému zimovišti "Winter Haven 3", které se nachází asi 25 m daleko.
Celková překonaná vzdálenost se k dnešnímu dni zvýšila na 7438.82 m.

1389. solu (2007-11-29) se měl Spirit po ranním studiu atmosférického prachu a dalších barevných snímcích plochy "Tartarus" systematicky věnovat fotografování kamerami NavCam a HazCam. Navigační kamera měla zkoumat prach v ovzduší a panoramatická kamera prohlížet oblohu s nižším rozlišení.
Rozsah denních činností byl nadále limitován výkonem solárních článků. Produkce elektrické energie činila momentálně asi 310 Wh/sol.

1390. solu pokračoval Spirit v jízdě k zimnímu přístavu. Po dosažení nového stanoviště zhotovila navigační kamera orientační snímky terénu. Panoramatická kamera fotografovala přes všechny filtry pískovou plochu "Tartarus". Stejné místo zkoumal i infračervený spektrometr. Na závěr zdokumentovala panoramatická kamera situaci na obzoru.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články