DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 43 - Červen 2007

Předchozí průběh letu

1213. solu (2007-06-01) pokračovaly analýzy kamene "June Emerson" Mössbauerovým spektrometrem. Infračervený spektrometr Mini-TES studoval cíle "Pesapallo", "Joan Chiancola", "Jaynie Krick" a "Jean Gilchrist". Panoramatická kamera fotografovala stopy kol v sypkém terénu a pak zhotovila plně barevné snímky objektů "Jean Gilchrist" a "Jaynie Krick". Spirit absolvoval večerní rádiovou relaci s družicí Mars Odyssey a pokoušel se obrazově zachytit prachové víry.

1214. solu pokračovalo shromažďování dat Mössbauerovým spektrometrem z místa "June Emerson". Pomocí panoramatické kamery vybavené kompletní sadou barevných filtrů a infračerveného spektrometru proběhl průzkum cílů "Irene Kotowicz", "Audrey Seitzinger", "Lucille Colacio", a "Mary Kustra". Spirit se znovu pokoušel zachytit prachové víry a po uklizení robotické ruky do přepravní polohy zdokumetoval panoramatickou kamerou v barvách celý prostor v dosahu manipulátoru . Panoramatická kamera pak pořídila další snímky z různých směrů a vědecký program zakončilo měření infračerveným spektrometrem.

1215. solu popojel rover asi 1.2 m ke kameni "Elizabeth Emery" s jemnou příčně vrstevnatou strukturou a po zastavení pořídil navigační snímky (tzv. post-drive images). Následovalo pozorování prachových vírů a výměna dat s družicí Mars Odyssey. Panoramatická kamera pozorovala situaci na obzoru a infračervený spektrometr měřil tepelné vyzařování z několika směrů.

1216. solu rozložil Spirit robotickou ruku a zahájil studium kamene "Elizabeth Emery" očištěním části povrchu bruskou RAT. Následovala prohlídka obnaženého místa kamerou kombinovanou s mikroskopem a analýza složení horniny rentgenovým spektrometrem APXS. Infračervený spektrometr Mini-TES zkoumal cíle "Clara Cook" a "Ruth Lessing". Panoramatická kamera pořídila sérii orientačních snímků oblohy.

1217. solu byl obroušen další kamenný cíl "Jane Stoll" a opracované místo bylo zachyceno na mikroskopických snímcích. Rover se poté znovu vrátil k "Elizabeth Emery", kam přiložil Mössbauerův spektrometr a zahájil další analýzu. Objekt "Dorothy Chapman" vyfotografovala ve všech barvách panoramatická kamera a infračervený spektrometr sledoval cíl "Jaynie Krick". Den byl zakončen rádiovou relací s prolétající sondou 2001 Mars Odyssey.

1218. solu (2007-06-07) byla zrána v činnosti panoramatická kamera a navigační kamera, která již po několikáté zhotovovala sérii snímků, na nichž mohly být zachyceny pohyby prachových vírů. Po tomto víceméně rutinním programu nastoupila do práce vrtačka a z míst "Mildred Deegan" a "Betty Wagoner" odstranila povrchovou vrstvičku prachu. Očištěné plošky byly okamžitě prohlédnuty mikroskopem. Infračervený spektrometr se zaměřil na "Irene Kotowitz". Navigační kamera na závěr dne hledala stopy oblačnosti a panoramatická kamera dokumentovala cíl "Donna Cook".
Inventura překonané vzdálenosti ukázala k tomuto dni číslo 7124.92 m.

Obvyklý každodenní program Spiritu zahrnoval měření množství prachu v ovzduší, což měla na starosti panoramatická kamera, průzkum terénu a oblohy infračerveným spektrometrem. Zrána byla vhodná chvíle ke spojení se Zemí přímou cestou přes vysokoziskovou anténu nad palubou roveru a navečer se otevíralo komunikační okno s prolétající družicí 2001 Mars Odyssey v pásmu UHF. Další aktivity jsou popsány u jednotlivých solů.

1219. solu přiložil Spirit vrtačku RAT na obnaženou kamennou vrstvu sousedící s výchozem "Betty Wagoner" pojmenovanou "Betty Wagoner's Daughter" a očistil kousek povrchu. Místo pak prohlédl mikroskop na robotické ruce, Mössbauerův spektrometr provedl krátkou analýzu a znovu proběhlo mikroskopické snímkování. Mössbauerův přístroj byl pak opět instalován na "Elizabeth Emery" a pokračoval ve sběru dat. Navigační kamera se pokoušela zachytit postupující prachové víry.

1220. solu měla panoramatická kamera za úkol zhotovit plně barevné snímky z prostoru v dosahu nástrojů na robotické ruce. Navigační kamera pozorovala v ranních hodinách prachové víry. Přes všech 13 barevných filtrů pak zdokumentovala panoramatická kamera cíle "Melba Alspaugh", "Helen St. Aubin" a "Ruth Lessing". Infračervený spektrometr měřil tepelné emise objektů "Melba Alspaugh 2", "Betty Whiting 2", "Joan Chiancola" a "Helen St. Aubin 2". Na závěr pracovního dne se uskutečnil další lov na prachové víry a infračervený spektrometr zaměřil "Jaen Gilchrist".

1221. solu pořídila panoramatická kamera orientační snímky oblohy a rover pak popojel směrem k objektu "Nancy Warren". Spirit pak pořídil mozaiku záběrů navigační a panoramatickou kamerou.

1222. solu zkoumal Spirit panoramatickou kamerou shluk kamenů, skenoval oblohu a hledal oblaka navigační kamerou a stejným přístrojem pořizoval sérii snímků, na nichž se měly objevit prachové víry. Panoramatická kamera systematicky zdokumentovala terén v popředí barevnými obrázky z panoramatické kamery a situaci vzadu důkladně proměřil infračervený spektrometr Mini-TES. Znovu přišlo na řadu pozorování miniaturních prachových tornád. Rentgenový spektrometr na robotické ruce zjišťoval obsah argonu v atmosféře. Rover pak pozoroval obzor panoramatickou kamerou a monitoroval prach usazený na kamerovém stožáru.
Poryvy větru v řídkém ovzduší v minulých dnech znovu příznivě zaúčinkovaly. Poprvé od roku 2005 přešel opět vzdušný vír přímo přes stojící rover a odfoukl část prachu usazeného na solárních článcích. Okamžitě se to projevilo na jejich účinnosti. Výroba elektrické energie za jeden den se zvýšila přibližně o 120 Wh a činila momentálně více než 600 Wh.

1223. solu zkoumal Spirit pomocí infračerveného spektrometru vlastní stopy v sypkém materiálu. Infračervené emise byly měřeny i u objektu "Nancy Warren". Dodatečně se pořizovala mozaika navigačních snímků z nového stanoviště.

1224. solu bylo v plánu orientační snímkování oblohy panoramatickou kamerou a stejnou kamerou se prováděla obhlídka v poledních hodinách. Nezapomnělo se ani na měření infračerveným spektrometrem.

1225. solu (2007-06-14) rozložil Spirit robotickou ruku a mikroskopem pořídil mozaiku snímků povrchu kamene "Nancy Warren". Na cíl byl posléze přiložen rentgenový spektrometr a zahájil sběr dat o složení horniny.
Celková překonaná vzdálenost na Marsu činila k tomuto dni 7141.67 m.

1226. solu se na kameni "Nancy Warren" postupně vystřídala vrtačka a rentgenový spektrometr APXS, který uskutečnil rychlou analýzu složení horniny.

1227. solu bylo místo "Nancy Warren" fotografováno mikroskopem a posléze se do průzkumu zapojil i Mössbauerův spektrometr. Navigační kamera pořizovala snímky horní paluby. Spirit poté zkoumal infračerveným spektrometrem cíle "Patricia Courtney", "Lenora Mandella", "Barbara Rotvig" a "Pauline Crawley". Navigační kamera skenovala oblačnost a monitorovala prach usazený na kamerovém stožáru.

1228. solu pokračovaly analýzy kamene "Nancy Warren" Mössbauerovým spektrometrem. Rover zhotovil plně barevné panorama vlastních stop ve světlém povrchovém materiálu. Stopy a další cíle "Shirley Crites", "Betty McKenna" a "Naomi Meier" pozoroval i infračervený spektrometr Mini-TES. Navigační kamera nakonec pořídila mozaiku obrázků terénu na východ od momentálního stanoviště vozítka.

I 1229. solu byl v běhu rozbor složení objektu "Nancy Warren" Mössbauerovým spektrometrem. Paluba roveru byla zdokumentována na záběrech panoramatické kamery. Technici se na nich pokusili zachytit stav po očištění povrchu od prachových nánosů po větrném poryvu 1224. solu. Navigační kamera zhotovila několik snímků do série dokumentující postup prachových vírů.

1230. solu pořizoval mikroskop detailní záběry solárních článků a dvojice permanentních magnetů. Panely fotovoltaiky fotografovala i panoramatická kamera. Rover pak mikroskopem prohlížel neporušenou zeminu poblíž geologického výchozu "Nancy Warren" a místo proměřoval rentgenovým spektrometrem. Členové vědeckého týmu očekávali, že se jim podaří získat údaje o zemině, která mohla kontaminovat skalisko "Nancy Warren", u něhož byl zjištěn vysoký obsah křemíku.

1232. solu pokračovalo studium "Nancy Warren" Mössbauerovým spektrometrem. Rover pak infračerveným spektrometrem zkoumal cíle nacházející se na výchozu, pojmenované "Gertrude Weise", "Naomi Meier", "Rykors", "Silian", "Sith", "Sompus" a "Betty Jane Comet".

1232. solu zhotovil rover mikroskopické snímky cíle "Darlene Mickelson" a pokusil se odlomit kouset kamene v blízkosti "Virginia Bell" tím způsobem, že přes něj přejede během přesunu k místu, kde se nachází další křemíkatý materiál. Po zastavení byla poloha zdokumentována navigační kamerou.
Celková překonaná vzdálenost na Marsu dosáhla k tomuto dni hodnoty 7143.87 m.

1233. solu (2007-06-22) bylo na pořadu dne další "filmování" pohybujících se prachových vírů navigační kamerou. Místo, které bylo minulého dne rozrušeno koly vozidla, bylo studováno spektrometrem Mini-TES. Předchozí pokus o obnažení jisté vrstvy horniny nedopadl zcela podle očekávání. Přesto byla vyhloubena brázda ve vzdálenosti asi 15 cm. Dostala jméno "Innocent Bystander" a bude později prozkoumána.
Během dne se opět přes stojící rover přehnal poryv větru a znovu odfoukl část prachových nánosů. Výsledkem bylo další zvýšení efektivity výroby elektrické energie. Denní produkce dosáhla hodnoty 738 Wh. Na tomto výsledku se podepsalo i částečné pročištění atmosféry. Hodnota tau, která reprezentuje obsah prachu v atmosféře (perfektně čisté prostředí má tau=1), se zvýšila z 0.69 na 0.75.

1234. solu pořídila panoramatická kamera plně barevné snímky částí výchozů horniny, pojmenovaných "Virginia Bell", "Nancy Warren" a "Innocent Bystander". Panoramatická kamera dále fotografovala cíl "Eileen Dean". Spirit studoval řadu objektů pomocí infračerveného spektrometru. Jejich názvy jsou "Mary Dailey", "Nancy Warren 3", "Dolores Moore", "Louella Daetweiler", "Nancy Warren background", "Mary Dailey 2" a "Eileen Dean".

Po probuzení 1235. solu prohlížel Spirit oblohu panoramatickou kamerou. Pak popojel blíže ke kameni "Eileen Dean". Současně se uskutečnila 4. etapa zkoušek autonomního zacílení vědeckých přístrojů na zvolený cíl. Robotická ruka se přiblížila až na 5 cm k povrchu kamene s vysunutým Mössbauerovým spektrometrem. Následovalo zhotovení mozaiky snímků mikroskopem, přiložení rentgenového spektrometru a sběr dat. Rover pořídil snímky navigační kamerou a pokračoval v prohlídce oblohy panoramatickou kamerou při nízkém slunci. Ještě před plánovaným spojením s družicí 2001 Mars Odyssey byla obloha fotografována pro kalibrační účely.
Nová programová sekvence ovládání manipulátoru IDD umožňuje roveru po skončeném přesunu vybrat samostatně náhradní cíl k vědeckému průzkumu, pokud není primárně zvolený objekt v dosahu. Právě toto se přihodilo během prvních dvou etap zkoušek nového softwaru.

1236. solu se za pomoci palubního programu uskutečnilo sledování prachových vírů. Kromě toho probíhalo standardní měření spočívající v pozorování terénu a oblohy panoramatickou kamerou a infračerveným spektrometrem a komunikace se Zemí prostřednictvím vysokoziskové antény a přes družici Mars Odyssey.

1237. solu se Spirit na místě otočil čelem ke kameni "Eileen Dean", přičemž poslední otočka o 42.8° proběhla zcela samostatně. Stále v autonomním režimu byl na povrch horniny přiložen Mössbauerův spektrometr, cíl byl zdokumentován mozaikou mikroskopických snímků a provedena rychlá analýza rentgenovým spektrometrem APXS. Spirit následně pořídil snímky navigační kamerou. Infračervený spektrometr byl podroben prověrce věrohodnosti měření. Byl zacílen na kalibrační terč, neboť panovalo podezření, že při posledním zásahu větrným vírem, který očistil solární baterie, mohlo být zároveň prachem znečištěno zrcadlo přístroje. Fotovoltaické články byly fotografovány panoramatickou kamerou přes kompletní sadu 13 barevných filtrů a zjišťovalo se, jak se samočistící proces projevil na nánosech prachu.
Ještě před tím, než byl čas k rádiové seanci s retranslační družicí, pozorovala navigační kamera slunce. Toto studium bude pokračovat ještě přibližně jeden měsíc. Jeho smyslem je získat maximum poznatků o poměrech na Marsu, které by šlo využít pro orientační účely u chystané laboratoře Mars Science Laboratory, která má k rudé planetě odstartovat v roce 2009.
Celková překonaná vzdálenost se k tomuto dni zvýšila na 7147.93 m.

Ráno 1238. solu monitoroval Spirit nánosy prachu na kamerovém stožáru. Panoramatická kamera pozorovala horizont a navigační kamera sledovala okolí, kde se měly vyskytovat prachové víry. Usazený prach na slunečních bateriích a sběrných magnetech prohlížel mikroskop. Mikroskop pak pokračoval v prohlídce cíle "Eileen Dean" a následně Spirit prováděl analýzu horniny rentgenovým spektrometrem. Infračervený spektrometr pořídil čtyři série měření pro srovnávací účely. Měření tepelných emisí se uskutečnilo časně zrána, odpoledne, večer a ráno dalšího dne.

1239. solu (2007-06-28) se v podstatě opakovaly činnosti z předešlého dne, kromě komparativních měření infračerveným spektrometrem. Rentgenový spektrometr se věnoval 15 h 23 min rozboru objektu "Eileen Dean".

1240. solu (2007-06-29) měřil Spirit opacitu atmosféry na základě snímků panoramatické kamery. Panoramatická kamera pak byla použita k získání fotometrických dat z východního směru a ke snímkování externího kalibračního cíle. Dále probíhalo fotometrické vyhodnocení situace na severu a západě. Rover zopakoval měření opacity a panoramatická kamera zhotovila několik orientačních snímků oblohy. Na závěr studia atmosférických podmínek byla opět fotometricky vyhodnocen stav v několika směrech a kontrolně na kalibračním terči.

Prakticky stejnou náplň měly soly číslo 1241 a 1242.
V těchto dnech prožíval Spirit první velkou prachovou bouři, které se objevují v jarním období. Hodnota opacity (indikátor množství prachu v atmosféře), symbolizovaná hodnotou tau se skokově zvýšila a přiměřeně k tomu poklesl i výkon fotovoltaických článků. Na začátku týdne byla hodnota tau 1.076, při níž činila denní produkce elektrické energie 750 Wh. Během solu číslo 1245 vyskočila hodnota tau na 2.437 a výroba elektřiny poklesla na 490 Wh/sol. Ačkoliv přímé sluneční světlo bylo podstatným způsobem zredukováno, část energie mohly solární články generovat zásluhou rozptýleného záření.
Bouře se projevovala několika menšími etapami, kdy byly sluneční baterie poryvem větru čištěny a vzápětí se na nich znovu usazoval prach. Výkyvy v účinnosti fotovoltaiky byly ale malé. Obecně se dalo konstatovat, že množství prachu, sedajícího na solární panely je nepatrně vyšší než množství, které je z paluby samovolně odstraňováno.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články