DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Spirit - průběh letu

Zpět na hlavní článek

Část 19 - Červen 2005

Předchozí průběh letu

Náplň 502. solu by se dala stručně popsat jako průzkum půdy a dálkové měření.

503. solu (2005-06-02) usoudilo řídící středisko, že je "Larry's Outcrop" již dostatečně zdokumentován. Naposledy se skála vyfotografovala kamerou s mikroskopem. Práce na stanovišti byla ukončena a Spirit vyrazil zpět směrem ke známému kameni "Methuselah". Úkolem je nyní najít sjízdnou trasu k vrcholku kopce. Spirit bude pomalu objíždět "Husband Hill" dokud neobjeví slibnou stezku.

Pro 504. až 505. sol (2005-06-032005-06-05) byl stanoven jednoduchý víkendový program. Rover prováděl dálková pozorování a zkoumal stav atmosféry. V sobotu a v neděli byl na permanentní magnety, umístěné na palubě vozítka, přiložen Mössbauerův spektrometr, který snímal spektrum zachyceného prachu. Mikroskop MI [=Microscopic Imager] prohlédl kromě magnetů i solární panely.

507. solu se Spirit opět vydal na cestu. Popojel asi 4 m k dalšímu cíli, jímž měl být kámen pojmenovaný "Backstay".

508. solu (2005-06-07) zaujal rover po dalším krátkém přesunu pozici vhodnou k průzkumu kamene.

509. solu byla rozložena robotická ruka. Nejprve se uskutečnila prohlídka cílové plošky kamerou s mikroskopem MI, pak byl kámen hrubě očištěn kartáčem na brusce RAT [=Rock Abrasion Tool] a následně byl povrch zbavený prachu opět zdokumentován pomocí MI. Nakonec bylo zahájeno snímání dat Mössbauerovým spektrometrem.

Mössbauerův spektrometr pokračoval v měření i 510. solu (2005-06-10). Kamery vozítka fotografovaly panorama údolí "Tennesee Valley" a miniaturní infračervený spektrometr zjišťoval tepelné vyzařování vybraných cílů.
Aktuální stav počítadla ujeté vzdálenosti vykazoval 4404.37 m.

511. solu (2005-06-11) pokračovaly operace s robotickou rukou na kameni "Backstay". Mikroskop MI [=Microscopic Imager] snímal obrázky na očištěné ploše a rovněž zde zahájil sběr dat rentgenový spektrometr APXS [=Alpha Particle X-ray Spectrometer]. Na vybraných cílech v okolí se probíhalo dálkové pozorování kamerami vozítka.

Průzkum kamene "Backstay" byl dokončen 512. solu. Kamera s mikroskopem a rentgenový spektrometr tentokrát zkoumaly neočištěný povrch. Dálkový vědecký výzkum se opět soustředil na některé zajímavé cíle v okolí.

513. solu se rover vydal na další cestu. Mířila k místu pojmenovanému "Methuselah scenic overlook" {=Vyhlídka na Methusaleh} a byla dlouhá 13 m.

514. solu rover zaujal žádanou polohu, pořídil panoramatické snímky prostoru výchozu "Methuselah" s vysokým rozlišením a pak pokračoval v jízdě 20 m.

515. solu se podařilo překonat 18 m a 516. solu dalších 12 m. Za šesti koly marsovského vozítka od okamžiku přistání v lednu 2004 k tomuto dni zůstalo už 4470.26 m.

Na 517. sol byla naplánována další jízda. Cílem je dosáhnout vrcholku dalšího hřebene.

O víkendu, připadajícího na sol 518 a 519, se uskutečnila série dálkových pozorování, při nichž přišly ke slovu panoramatická a navigační kamera a miniaturní infračervený spektrometr Mini-TES.

520. solu (2005-06-20) se Spirit opět vydal na cesty a překonal v náročném terénu úctyhodných 38 m.

Jízda pokračovala i 521. solu. Za použití metody vizuální navigace se podařilo uskutečnit přesun o 9 m.

522. sol posloužil technikům k důkladnému posouzení vlastností terénu. Rover se tohoto dne věnoval pouze dálkovému výzkumu. Panoramatická kamera pořizovala snímky přes 13 různých filtrů a navigační kamera pozorovala prachové víry. Obě kamery společně fotografovaly stopy kol za vozítkem. Po odpolední komunikační seanci s družicí 2001 Mars Odyssey se pomocí spektrometru Mini-TES měřilo tepelné vyzařování vybraných cílů.

523. solu (2005-06-23) už byl rover opět na cestách. Za sebou nechal 12 m. Celkově od přistání již dokázal zdolat 4530.51 m.

524. solu (2005-06-24) vykonal Spirit extrémně dlouhý přesun. Jízda v obtížném horském terénu byla dlouhá 26 m.

Sol 525 byl věnován dálkovému průzkumu. Rover pozoroval okolí panoramatickou kamerou a měřil tepelné emise infračerveným spektrometrem Mini-TES. Oba přístroje se nacházejí na stožáru nad palubou vozítka.

Na stejném místě setrval Spirit i 526. solu. Navigační kamera pořizovala obrázky okolního terénu se záměrem odhalit nějaké prachové víry. Pokračovalo měření infračerveným spektrometrem a panoramatická kamera fotografovala západ slunce.

527. solu se rover posunul o dalších 22.5 m. Jízda proběhla bez problémů, což bylo oceněno jako výtečná práce pozemských plánovačů. Na novém místě byl zaregistrován nedaleký zajímavý kamenný útvar, který byl vzápětí pojmenován "Independence Rock". Vědce na něm upoutala především vrstevnatá struktura. Kámen bylo rozhodnuto podrobit důkladnému zkoumání přístroji na robotické ruce.

528. solu se Spirit přemístil o 2.8 m tak, aby se kámen dostal do dosahu mechanické ruky. Na kameni byl vybrána cílová plocha "Franklin". Celková překonaná vzdálenost roverem na Marsu v tuto chvíli činila 4583.38 m.

Plán pro 529. sol počítal s prohlídkou cíle "Franklin" mikroskopem, očištěním povrchu kamene pomocí brusky RAT a dlouhé měření rentgenovým spektrometrem. Mělo se jednat o úvodní etapu před sdruženým víkendovým programem. Bohužel při manipulaci s bruskou nesepnul kontakt, který signalizuje správnou vzdálenost nástroje od cílového objektu a palubní počítač přerušil další činnosti. K měření spektrometrem APXS tedy nedošlo.

Technici na drobnou závadu bleskově zareagovali a pro třídenní víkendový plán vybrali promptně novou cílovou plošku těsně vedle. Tentokrát vše fungovalo bez potíží a 530. solu se uskutečnil sběr dat Mössbauerovým spektrometrem v trvání 22.5 h.

Následující průběh letu

Fotogalerie

Fotogalerie obsahuje celkem 89 obrázků, nejnovější byl přidán 2006-07-16.

Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 0

Verze pro tisk

 

Související články