DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Novinky - červenec 2007


2007-07-31 - Phoenix

Odklad startu

Podle dnešního oznámení se start sondy Phoenix, plánovaný na pátek 2007-08-03 odkládá o 24 hodin. V sobotu 2007-08-04 jsou k dispozici dva termíny vzletu v 09:26:34 UT a v 10:02:59 UT. Důvodem odkladu jsou očekávané bouřky v úterý odpoledne, kvůli nimž nemůže být dokončeno plnění druhého stupně nosné rakety. Pokud by se tankování protáhlo až do středy ráno, nezůstala by v časovém rozvrhu pro páteční start žádná rezerva.


2007-07-30 - Spirit a Opportunity

Situace stále nejistá

Oba dva rovery na Marsu, zasažené rozsáhlou prachovou bouří, radikálně omezily aktivity, aby snížily spotřebu elektrické energie. Obě vozítka by na této úrovni měla pravděpodobně přežít, nicméně dělat nějaké závěry je ještě předčasné. Spirit právě prožívá období s nejvyšším obsahem prachu v atmosféře, jaký se kdy v jeho oblasti vyskytl. Dokonce je na tom v současnosti o něco hůře než Opportunity, i když maximální úrovně zastínění slunečních paprsků, jakou zažila Opportunity před týdnem, ještě nedosahuje.
Opportunity nyní komunikuje se Zemí jednou za tři dny. Podle poslední telemetrie se produkce elektrické energie zvýšila na 200 Wh/sol, což je již znatelně komfortnější než minimálních 128 Wh/sol z minulého týdne. Spirit sice také neprovádí žádné náročné činnosti, spojení se Zemí ale navazuje prozatím každodenně.
Řídící tým rovněž povolil Opportunity obnovu měření zaprášení ovzduší. Měření z 2007-07-26 ukazují, že se obloha poněkud pročistila. Na panely solárních článků ale mezitím nasedal čerstvý nános prachu a tudíž se zvýšení efektivity panelů nemůže projevit v plné síle. Řídící středisko stále čeká, jak se situace dále vyvine.
Elektrickou energii potřebují rovery v nouzovém režimu především k udržování minimální teploty vyžadované elektronikou na palubě. Pro tyto účely jsou primárně instalovány radioizotopové topné články, využívající tepla uvolňovaného při přirozeném rozpadu plutonia Pu 238. Každé z těchto osmi topidel má výkon asi 1 W, ale pro extrémní situace (např. v noci) je nezbytná výpomoc i elektrických článků, které ovšem vyžadují funkční fotovoltaické baterie. I v tomto ohledu je situace u Opportunity poněkud komplikovanější, protože hned první den po přistání se jí zablokoval spínač elektrických topidel v zapnuté poloze a tudíž není možné spotřebu eventuálním vypínáním vyhřívání, když není potřeba, regulovat


2007-07-30 - Cassini

Status Report (2007-07-182007-07-24)

Prozatím poslední signály z Cassini dorazily na sledovací stanici Goldstone 2007-07-24. Podle telemetrických dat zůstává sonda ve skvělém stavu a všechny subsystémy pracují podle předpokladů.
2007-07-19 minula sonda ve výšce 1332 km Titan relativní rychlostí 6.2 km/s. Jednalo se o cílený průlet T34, při němž se naskytla unikátní příležitost pozorovat kamerami ISS rovníkovou oblast tmavého regionu na povrchu měsíce s rozlišením lepším než 50 m/pixel. Rovněž výška slunce nad obzorem byla v rozmezí 13 až 40°, takže se očekávají výborné snímky povrchu.
Z dalších přístrojů se pozorování věnoval kompozitní infračervený spektrometr CIRS, který se mj. snažil vypozorovat začátek sezónních změn na severní a jižní polokouli. Přístroje MAPS [=Magnetospheric and Plasma Science] pozorovaly ionosféru měsíce.
2007-07-20 se po dobu přibližně 4 hodin provádělo pozorování hvizdů vyvolávaných bouřkami na planetě přístrojem RPWS. Kvůli omezení možných rušivých interferencí způsobených běžícími silovými setrvačníky, byly po dobu měření gyroskopy zastaveny a řízení orientace sondy přešlo na raketové motorky RCS.
Téhož dne byl znovu odkryt hlavní raketový motor v souvislosti s nadcházejícím korekčním manévrem OTM-122. Od startu byl kryt motoru uzavřen a následně otevřen již 34x. Zmíněný korekční manévr byl přesto zrušen, další OTM-123 je plánován na 2007-08-05.
V průběhu týdne byla příležitost fotografovat některé objekty Saturnova systému. Byly pořízeny snímky měsíců Mimas, Tethys, Hyperion, Enceladus, prstenců planety a samotného Saturnu.


2007-07-24 - Spirit a Opportunity

Prachová bouře se uklidňuje?

Kvůli kritickému nedostatku elektrické energie u roveru Opportunity vinou silné prachové bouře, která zastínila slunce, byl v polovině minulého týdne zaveden nouzový úsporný režim, v jehož rámci byly zrušeny i pravidelné denní rádiové relace se Zemí. První kontrola v pátek 2007-07-20 naznačila, že světelné podmínky na stanovišti jsou o něco lepší.
Následující rádiové spojení bylo navázáno po dalších třech dnech v pondělí 2007-07-23. Podle zprávy na webu se zjistilo, že "...energetická situace se mírně zlepšila...". Ze zmíněného textu ale není zcela jasné, zda solární články produkují více energie, nebo se jenom zásluhou nouzového režimu daří udržovat zásobu v akumulátorech nad kritickou hranicí. Ať je to jakkoliv, důležité je, že denní výroba proudu je vyšší než momentální spotřeba. Příště by se měl rover ozvat až ve čtvrtek 2007-07-26, nicméně je možné, že by řídící tým požádal o situační zprávu již dnes tj. v úterý 2007-07-24.
Na stanovišti Spiritu, nacházejícím se na opačné polokouli Marsu, který byl zasažen bouří ve slabší formě, se mezitím obloha přes minulý víkend nepatrně vyčistila. Další vyhlídky obou robotických vozítek stále závisí na vývoji počasí, který nelze odhadnout. Pokud zůstanou podmínky stejné jako teď nebo se budou zlepšovat, pravděpodobně bude vše v pořádku a výzkumy rudé planety budou pokračovat. Jestliže bouře ještě zesílí, naděje na záchranu se odpovídajícím způsobem zmenší.


2007-07-23 - Rosetta

Status Report (2007-06-092007-07-08)

Popisované období zahrnovalo čtyři týdny letu v nepřerušované hibernaci NSHM [=Near Sun Hibernation Mode]. Všechny aktivity ve značně zredukovaném rozsahu proběhly podle plánu. Se sondou bylo udržováno pravidelné spojení pro účely monitorování jednou za týden prostřednictvím stanice New Norcia v Austrálii.
Z užitečného zatížení byl v provozu pouze detektor radiačního pozadí SREM [=Standard Radiation Environment Monitor], který nicméně shromažďoval data prozatím jen do palubní paměti.
Dne 2007-07-06 se Rosetta nacházela ve vzdálenosti 167.6 mil. km (1.12 AU) od Země, což odpovídalo 9 min 19 s doby letu rádiového signálu v jednom směru. Vzdálenost ke Slunci činila 235.5 mil. km (1.54 AU).
V módu hibernace zůstane sonda až do začátku září. Frekvence rádiových spojení bude zachována na současné úrovni. Začátkem záři bude Rosetta rekonfigurována do aktivního přeletového módu a později na konci měsíce se uskuteční šestá prověrka vědeckého vybavení. Vše musí být dokončeno před zahájením druhého gravitačního manévru u Země, kterou sonda mine 2007-11-13.


2007-07-22 - Cassini

Status Report (2007-07-112007-07-17)

Prozatím poslední signály z Cassini dorazily na sledovací stanici Goldstone 2007-07-17. Podle telemetrických dat zůstává sonda ve skvělém stavu a všechny subsystémy pracují normálně.
S výhledem až do dalšího průletu kolem Titanu, který nastane 2007-07-19, se celá sada přístrojů pro studium magnetosféry a plazmového prostředí MAPS věnovala pozorování hraničních oblastí magnetosféry. Především přístroj MIMI [=Magnetospheric Imaging Instrument] studoval rozložení částic s vysokými energiemi a sledoval pohyb iontů. Radar shromažďoval radiometrická měření Titanu z velké vzdálenosti a data peo kalibraci.
2007-07-13 se v rámci pravidelných kontrol a údržby uskutečnila prověrka paměti zařízení SSR [=Solid State Recorder] na přítomnost chyb ve všech 128 modulech každé jednotky SSR. Téhož dne byl ukončen program letové etapy S31 a činnosti začaly být řízeny programem S32. Tato etapa potrvá 29 dní až do 2007-08-11. Během ní dojde k jednomu cílenému průletu kolem Titanu a dvěma necíleným průletům kolem Helene a Tethys. V plánu jsou tři dráhové korekce OTM-121OTM-123.
První ze zmíněných manévrů provedly korekční motorky RCS již 2007-07-17. Operace byla zahájena v 00:29 UT a po době hoření t=7.0 s bylo dosaženo změny rychlosti Δv=0.013 m/s. Bylo spotřebováno 29.0 g hydrazinu. I když se jednalo o velice nepatrnou změnu rychlosti, přesto rekord zůstal stále "v držení" manévru OTM-118, kdy se za dobu t=6.875 s docílilo změny rychlosti jen 0.009 m/s.
2007-07-17 fotografovala palubní kamera ISS měsíček Rhea k topografickým a geodetickým účelům. Už po 34. byl uzavřen kryt hlavního raketového motoru kvůli ochraně proti srážkám s prachovými částicemi při průletu sondy rovinou prstenců. Otevřít se má až těsně před další dráhovou korekcí plánovanou na 2007-07-20.
Tým Cassini ohlásil objev dalšího malého měsíce Saturnu, pohybujícího se mezi drahami Methone a Pallene. O objektu S/2007 S4 jsme informovali v Horkých novinkách dne 2007-07-20.


2007-07-22 - SELENE - KAGUYA

Start se odkládá

Japonská sonda k Měsíci, dlouho známá pod zkratkou SELENE [=Selenogical and Engineering Explorer] a nyní přejmenovaná na KAGUYA (což je jméno postavy z japonské pohádky), se měla svého vzletu konečně dočkat v polovině srpna letošního roku. V tiskové zprávě z 2007-06-13 bylo dokonce stanoveno přesné datum na 2007-08-16 v 09:30:48 JST (Japan Standard Time), nebo-li 2007-08-15 v 00:30:48 UT. Startovní okno trvalo až do 2007-08-23, další oznámené se pak nacházelo v intervalu 2007-09-132009-09-21. Jako nosič byl vybrán 13. exemplář rakety H-IIA (H-IIA F13) a místo vzletu Yashinobu Launch Complex na kosmodromu Tanegašima (Tanegashima Space Center).
Podle poslední zprávy z 2007-07-20 se ale výrobce Mitsubishi Heavy Industries a provozovatel JAXA [=Japan Aerospace Exploration Agency] dohodly na dalším odkladu startu. Co je příčinou odkladu? Při pozemních zkouškách satelitu WINDS [=Wideband Interneworking Test and Demonstration Satellite] bylo zjištěno, že u instalovaného kondenzátoru byla zapojena opačná polarita. JAXA okamžitě ověřovala, jestli se podobná závada nevyskytuje na palubě sondy KAGUYA. Skutečně tomu tak bylo a opačně zapojený kondenzátor byl nalezen u obou malých subsatelitů. Kondenzátory budou muset být vyměněny.
Nové datum startu nebylo prozatím oznámeno, uvidíme, jestli se technikům podaří opravu zvládnout tak, aby raketa vzlétla v termínech uvedených výše. Ani další zpoždění by patrně neznamenalo žádné komplikace, protože prakticky stejné podmínky pro start se otevírají každý měsíc. Problémy ale mohou nastat z hlediska provozu kosmodromu, mj. proto, že japonská pravidla stanoví, v kterých ročních obdobích smí být start (jakýkoliv) proveden a kdy jsou vzlety raket zakázané.


2007-07-21 - Spirit a Opportunity

Rovery MER v ohrožení

Rovery Spirit a Opportunity byly vyprojektovány tak, aby vydržely tři měsíce činnosti na povrchu Marsu, nicméně od přistání v lednu 2004 dokázaly pracovat už tři a půl roku. V těchto dnech ale čelí prozatím největšímu ohrožení od začátku mise.
Už přibližně jeden měsíc vzdoruje Opportunity sérii prachových bouří, které v menší míře zasáhly i dvojče Spirit. Prach vznášející se v ovzduší nad Opportunity odstínil 99% přímého slunečního světla a na výrobu elektrické energie ve fotovoltaických článcích zůstává jen malé množství difúzního záření. Vědci se obávají, že by bouře mohla pokračovat ještě řadu dní, ne-li týdnů. S takovými extrémními podmínkami se při dimenzování systémů roveru pochopitelně nepočítalo.
Bude-li šero pokračovat delší dobu, rovery nebudou schopny generovat dostatek proudu, který by stačil na minimální vytápění citlivých elektronických komponent, i když se veškeré ostatní aktivity omezí na nulu.
Ještě než minulý měsíc začala prachová bouře, Opportunity vyráběla denně přibližně 700 Wh. Poté, co produkce poklesla na 400 Wh/sol, řídící tým přerušil veškeré popojíždění a většinu vědeckých činností, včetně prací s robotickou rukou, kamerami a spektrometry. 2007-07-17 poklesla produkce energie na 148 Wh/sol a o den později dokonce na 128 Wh/sol.
Technici museli sáhnout po ještě dramatičtějších preventivních opatřeních, obzvláště u Opportunity, která je na tom podstatně hůře než Spirit. Ačkoliv veškeré aktivity Opportunity byly prakticky zastaveny, rover spotřebovával stále více energie, než dokázaly solární články vyrobit. Rozdíl musel být odebírán z akumulátorů a rezerva nashromážděné energie se rychle zmenšovala. Poslední úsporné opatření, které se mohlo použít, bylo úplně zastavit rádiovou komunikaci se Zemí. 2007-04-18 byla proto na Mars vyslána instrukce, která na další dva dny komunikační seance zrušila. Podle předpokladů by vynechání několika rádiových spojení dokázalo snížit denní spotřebu pod 130 Wh.
Oba rovery, ale především Opportunity, se tedy nacházejí v kritické situaci. Možným důsledkem pokračující prachové bouře by mohlo být poškození některých zařízení, v krajním případě i úplné vyřazení roverů z činnosti a konec mise. Až se bouře utiší, technici budou muset v první řadě (pokud budou vůbec rovery komunikovat) zjistit stav systémů a zinventarizovat škody, které špatné počasí způsobilo.


2007-07-20 - Saturn

Šedesátý měsíc planety

"Výkonnou širokoúhlou kamerou Cassini jsme zaznamenali 60. měsíc obíhající Saturn," oznámil Carl Murray, člen týmu vědců, starajících se o kamerové systémy sondy. "Díval jsem se na snímky prostoru poblíž Saturnových měsíců Methone a Pallene a něco mi padlo do oka." Nově objevený měsíc zpočátku vypadal jako velice nezřetelný bod na sérii snímků systému prstenců, pořízených 30. května tohoto roku.
Po první detekci si Murray a jeho spolupracovníci zahráli na meziplanetární detektivy a začali hledat stopy měsíce v objemné knihovně doposud získaných snímků z Cassini. Práce se vyplatila. Dodatečně bylo možno lokalizovat těleso na mnoha obrázcích pocházejících z období od června 2004 do června 2007. "S novým souborem dat jsme dokázali stanovit oběžnou dráhu nového měsíce," dodává Murray. "Znalost polohy měsíců v kterémkoliv čase je pro misi Cassini důležité z mnoha důvodů."
Prvním důvodem, který se přímo nabízí, je zamezit potenciálnímu nebezpečí srážky sondy s kosmickým tělesem. Dalším přínosem je lepší poznání principů existence prstenců a vzájemných interakcí miliard částic, které je tvoří. Znalost dráhy nového objektu nám konečně dovoluje naplánovat pozorování přístroji na palubě sondy při vhodné příležitosti někdy v dalším průběhu letu.
O novém měsíci, pojmenovaném prozatím pracovně "Frank", zatím víme, že má průměr asi 2 km a - podobně jako jeho sousedé - je tvořen převážně z ledu a kamení. V Saturnově systému se pohybuje mezi drahami měsíců Methone a Pallene. Jde o pátý měsíc, který byl objeven týmem Cassini.
"Když Cassini v roce 1997 startovala, znali jsme jen 18 měsíců obíhajících Saturn. Nyní jsme dokázali pomocí pozemských teleskopů a zásluhou Cassini jejich počet ztrojnásobit - a každý nový objev přidává další kousek do skládanky a nabízí nový svět na prozkoumání," končí Murray.
Murray a jeho kolegové budou mít skutečně šanci se na nový objev podívat zblízka. V prosinci 2009 bude dráha Cassini (podle nynějších propočtů) procházet jen asi 11700 km od nového přírůstku do Saturnovy rodiny.


2007-07-17 - Return to Moon

Raketové motory pro 2. stupeň nosičů Ares

NASA podepsala kontrakt ve výši 1.2 miliardy USD s firmou Pratt and Whitney Rocketdyne Inc. (Canoga Park, Calif.) na konstrukci, vývoj a zkoušky motoru J-2X, určenému pro druhý stupeň nosných raket Ares I a Ares V. Součástí kontraktu jsou rovněž pozemní a letové zkoušky. Nová smlouva navazuje na předběžný kontrakt z 2006-07-02 a zahrnuje období až do konce roku 2012. Výroba motorů pro operační nasazení pak předpokládá separátní objednávku.
Motor J-2X je vylepšená verze vycházející ze dvou historických předchůdců - výkonný J-2 poháněl v době Apolla rakety Saturn IB a Saturn V, jednodušší verze J-2S byla vyvinuta a zkoušena na začátku 70. let minulého století. J-2X předpokládá významná vylepšení, která by měla přispět k vyššímu výkonu a současně zaručit dodržení přísných bezpečnostních požadavků na nosiče Ares.
Ares I je dvoustupňová nosná raketa určená k dopravě kosmických lodí Orion na nízkou oběžnou dráhu kolem Země. Orion bude schopen přepravovat maximálně šestičlennou posádku. První stupeň rakety tvoří jednoduchý vícenásobně použitelný nosič na tuhé pohonné látky (TPL), podobný čtyřsegmentovým urychlovacím stupňům SRB používaným u raketoplánu. Z důvodu zvýšení výkonu byl nicméně prodloužen o jeden segment. Druhý (horní) stupeň se skládá ze zmíněného motoru J-2X a nádrží na kapalný kyslík a vodík.
S nosnou raketou Ares V se počítá pro celou řadu aplikací, mezi nimiž figuruje i vynášení komponent pro cesty lidí k Měsíci i do vzdálenějšího kosmu. Těžký nosič Ares V používá v prvním stupni pět motorů RS-68, což jsou opět kyslíko-vodíkové motory, instalované pod rozměrnější verzí nádrže ET z raketoplánu. Paralelně s ní jsou upevněny dva pomocné pětisegmentové motory na TPL, analogické prvnímu stupni Aresu I. Druhý stupeň používá stejný motor J-2X jako Ares I.
Motory J-2X spadají v rámci programu Constellation pod kompetenci střediska NASA Marhshall Space Flight Center (Huntsville, Ala.).


2007-07-16 - Cassini

Status Report (2007-07-032007-07-10)

Prozatím poslední signály z Cassini dorazily na sledovací stanici Goldstone 2007-07-10. Podle telemetrických dat zůstává sonda ve skvělém stavu a všechny subsystémy pracují normálně.
2007-07-03 v 10:45 UT byl zahájen korekční manévr OTM-119. Operaci vykonaly malé motorky RCS [=Rection Control Subsystem], které po době hoření t=13.88 s změnily rychlost letu o Δv=0.024 m/s. Jednalo se o úpravu trajektorie po průletu kolem Titanu z 2007-06-29.
Vědecké aktivity tohoto týdne byly věnovány průzkumu Saturnu a prostoru kolem něho ze vzdálenosti apoapsidy. Ultrafialový spektrograf UVIS sledoval magnetosféru planety, na magnetometru se prováděla kalibrace. Na hvězdách byl kalibrován i vizuální a infračervený spektrometr VIMS, který pak pořizoval mozaiku celého systému prstenců.
Podle rozhodnutí specialistů byl 2007-07-09 zrušen korekční manévr OTM-120. Požadovaná změna rychlosti byla nepatrná, pouhých 40 mm/s a bude kompenzovaná při další úpravě OTM-121, plánované na 2007-07-15.


2007-07-07 - Cassini

Status Report (2007-06-272007-07-02)

Prozatím poslední signály z Cassini dorazily na sledovací stanici Canberra 2007-07-01. Podle telemetrických dat zůstává sonda ve skvělém stavu a všechny subsystémy pracují podle předpokladů.
2007-06-27 procházela dráha sondy rovinou prstenců. Jako bezpečnostní opatření byla před tímto okamžikem parabolická natočena proti směru letu, byl zapojen záložní SSA a kryt hlavního raketového motoru se od startu již po 33. zavřel.
Téhož dne došlo k necíleným průletům kolem měsíců Tethys, Methone a Mimas. K měsíci Tethys se sonda přiblížila na pouhých 18945 km. Při této příležitosti byl podrobně studován kráter Odysseus o průměru 450 km a kaňon Ithaca Chasma, který je čtyřikrát delší než slavný Grand Canyon v Americe. Vědci se snaží pochopit, jakým způsobem tento výrazný útvar vznikl a zda měsíc mohl být v minulosti geologicky aktivní. Rádi by též zjistili, jestli je Tethys tvořen čistým ledem, nebo - podobně jako u měsíce Japetus - je kontaminován tmavým materiálem bohatým na organické látky (uhlovodíky).
S dalšími malými měsíci se Cassini necíleně setkala hned příštího dne 2007-06-28. Postupně minula Enceladus, Prometheus, Epimetheus a Rheu. Výzkum probíhal mj. spektrometrem CIRS, který se vrátil k měsíci Mimas, jenž absolvoval sluneční zatmění. V činnosti byly i kamerové systémy a radar.
2007-06-29 v 16:59:46 UT se sonda přiblížila na 1932 km k povrchu měsíce Titan. Jednalo se o cílený průlet označený T33. Sonda se pohybovala relativní rychlostí 6.2 km/s a bod největšího přiblížení ležel v rovníkové oblasti na 8.1° s.š. Na průzkumu největšího Saturnova měsíce se podílel spektrometr CAPS, ultrafialový spektrograf UVIS, kompozitní infračervený spektrometr CIRS a spektrometr pracující ve vizuálním a infračerveném oboru VIMS. Kamery ISS fotografovaly s vysokým rozlišením rovníkovou hranici mezi světlým a tmavým povrchem. Pomocí zařízení RSS [=Radio Science] se uskutečnilo studium gravitačního pole Titanu. Byla zkoumána vnitřní struktura a rozložení hmot. Rovněž se předpokládá, že bude definitivně rozhodnuto, zda má měsíc vnitřní tekutý oceán.
Dne 2007-07-01 si řídící tým připomněl třetí výročí navedení Cassini na oběžnou dráhu kolem Saturnu.


2007-07-06 - Opportunity

Zdržení před sjezdem do kráteru

Obrovská prachová bouře panující více než týden na Marsu se zhoršila a ovlivňuje pozemní operace roverů MER. Jelikož obě vozítka jsou závislá na energii ze solárních článků a vířící prach do jisté míry stíní slunce, pozorují řídící týmy vývoj na Marsu velice pozorně. Prvním důsledkem nové situace byl odklad sestupu Opportunity do kráteru "Victoria" minimálně o několik dní.
Prozatím nejprudší bouře, která zasáhla rovery, bude trvat ještě nejméně jeden týden. Opportunity mezitím parkuje na okraji kráteru v místě "Duck Bay" připravena na jízdu po svahu dolů. Operace byly 2007-06-30 pozastaveny, aby se šetřilo drahocennou energií. Podle vyjádření Johna Callase, manažera projektu MER, se vstup do kráteru odkládá alespoň do 2007-07-13. "Opacita atmosféry, reprezentující stupeň zaprášení, klesá, což by mohlo znamenat, že vrchol bouře je už za námi a z nejhoršího jsme venku".
Vývoj bouře sleduje i sonda Mars Reconnaissance Orbiter na oběžné dráze kolem planety. Snímky z přístroje Mars Color Imager ukazují, že bouře není pouze lokální záležitostí ale postiženy jsou i některé oblasti na severní polokouli. Pohybuje se směrem na východ a pomalu se vzdaluje od rovníku nad střední zeměpisné šířky. Známky zvýšené prašnosti se projevují již i na stanovišti Spiritu v kráteru Gusev na opačné polokouli planety, než kde se nachází Opportunity. Množství prachu kolem Spritu je ale mnohem menší než u Opportunity.
Oba rovery pravidelně každého dne fotografují oblohu a na základě snímků je stanovena zmíněná opacita atmosféry. V minulém týdnu zaznamenala Opportunity rekord, když se opacita zvýšila z hodnoty 1.0 na 3.3. Výkon fotovoltaických článků se zároveň s tím snížil z 765 Wh/sol na 402 Wh/sol. Ačkoliv poletující prach by dokázal pokrýt povrch jen vrstvičkou tenkou jako lidský vlas, dokáže zredukovat sluneční světlo o 96%. Pokud by se mělo množství prachu v ovzduší ještě zvýšit a tato situace by trvala několik dní, Opportunity by patrně v takovém tmavém prostředí nemohla pracovat.


2007-07-02 - Cassini

Status Report (2007-06-202007-06-26)

Prozatím poslední signály z Cassini dorazily na sledovací stanici Goldstone 2007-06-26. Podle telemetrických dat zůstává sonda ve skvělém stavu a všechny subsystémy pracují podle předpokladů.
Dne 2007-06-22 byla provedena dráhová korekce OTM-117. Jednalo se o operaci poblíž periapsidy a jejím cílem bylo navést sondu na trajektorii směřující k setkání s Titanem T33, k němuž dojde 2007-06-29. Hlavní raketový motor byl zažehnut v 01:44 UT a po době hoření t=49.0 s bylo dosaženo změny rychlosti Δv=7.97 m/s. Všechny subsystémy hlásily nominální funkci. Pro udržování správné orientace během práce motoru bylo spotřebováno 60.3 g hydrazinu v manévrovacích motorcích.
2007-06-22 se prováděl vědecký průzkum spektrometrem VIMS [=Visual and Infrared Mapping Spectrometer], využívající relativně vzácné události, kdy se Saturn nacházel v opozici (sonda prolétala přesně mezi Sluncem a planetou, zdroj světla se nacházel přesně na opačné straně od pozorovaného objektu). Zvláštní efekty tohoto jevu se dají ilustrovat na pozemském případě, kdy se rozzáří odrazka nebo dopravní značka, když je osvětlena reflektory automobilu.
V souvislosti s přesunem plánovaného startu kosmické sondy Dawn na 2007-07-07 bylo nutno provést změny v organizaci kapacit dálkových spojů sítě DSN, tak aby nedošlo ke ztrátám vědeckých dat.
Vědecká náplň letu sondy, která se opět dostala do nejvzdálenějšího bodu dráhy od planety, tvořilo studium horní troposféry přístrojem CIRS. Déle byla pozorována hranice magnetosféry a kamery ISS fotografovaly přechod měsíce Tethys před měsícem Enceladus.
Další korekční manévr OTM-118 proběhl 2007-06-27. Tentokrát byly v činnosti trysky systému RCS, které zahájily práci v 01:30 UT a po době t=6.88 s upravily rychlost letu o Δv=0.013 m/s.


Archiv:

 1. Aktuální novinky
 2. Květen 2012
 3. Duben 2012
 4. Březen 2012
 5. Únor 2012
 6. Leden 2012
 7. Prosinec 2011
 8. Listopad 2011
 9. Říjen 2011
 10. Září 2011
 11. Srpen 2011
 12. Červenec 2011
 13. Červen 2011
 14. Květen 2011
 15. Duben 2011
 16. Březen 2011
 17. Únor 2011
 18. Leden 2011
 19. Prosinec 2010
 20. Listopad 2010
 21. Říjen 2010
 22. Září 2010
 23. Srpen 2010
 24. Červenec 2010
 25. Červen 2010
 26. Květen 2010
 27. Duben 2010
 28. Březen 2010
 29. Únor 2010
 30. Leden 2010
 31. Prosinec 2009
 32. Listopad 2009
 33. Říjen 2009
 34. Září 2009
 35. Srpen 2009
 36. Červenec 2009
 37. Červen 2009
 38. Květen 2009
 39. Duben 2009
 40. Březen 2009
 41. Únor 2009
 42. Leden 2009
 43. Prosinec 2008
 44. Listopad 2008
 45. Říjen 2008
 46. Září 2008
 47. Srpen 2008
 48. Červenec 2008
 49. Červen 2008
 50. Květen 2008
 51. Duben 2008
 52. Březen 2008
 53. Únor 2008
 54. Leden 2008
 55. Prosinec 2007
 56. Listopad 2007
 57. Říjen 2007
 58. Září 2007
 59. Srpen 2007
 60. Červenec 2007
 61. Červen 2007
 62. Květen 2007
 63. Duben 2007
 64. Březen 2007
 65. Únor 2007
 66. Leden 2007
 67. Prosinec 2006
 68. Listopad 2006
 69. Říjen 2006
 70. Září 2006
 71. Srpen 2006
 72. Červenec 2006
 73. Červen 2006
 74. Květen 2006
 75. Duben 2006
 76. Březen 2006
 77. Únor 2006
 78. Leden 2006
 79. Prosinec 2005
 80. Listopad 2005
 81. Říjen 2005
 82. Září 2005
 83. Srpen 2005
 84. Červenec 2005
 85. Červen 2005
 86. Květen 2005
 87. Duben 2005
 88. Březen 2005
 89. Únor 2005
 90. Leden 2005
 91. Prosinec 2004
 92. Listopad 2004
 93. Říjen 2004
 94. Září 2004
 95. Srpen 2004
 96. Červenec 2004
 97. Červen 2004
 98. Květen 2004
 99. Duben 2004
 100. Březen 2004
 101. Únor 2004
 102. Leden 2004
 103. Prosinec 2003
 104. Listopad 2003


Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 25
Poslední: 2013-03-21 14:07:23