DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Novinky - listopad 2011


2011-11-21 - Cassini

Status Report (2011-10-262011-11-01)

Prozatím poslední signály z Cassini dorazily na sledovací stanici Madrid 2011-11-01. Podle telemetrických dat zůstává sonda ve skvělé kondici a všechny subsystémy pracují podle předpokladů.
2011-10-27 se kamerový systém ISS [=Imaging Science Subsystem] v době mimo provoz neplánovaně resetoval. Obnovení funkce proběhlo bez problémů a žádný ze snímků nebyl ztracen. Závada byla nicméně zaregistrovaná jako nečekaná anomálie ISA [=Incident Surprise Anomaly].
Dne 2011-10-30 se uskutečnila oprava dráhy OTM-297 [=Orbit Trim maneuver]. Jednalo se o doladění trajektorie před dalším průletem kolem Encelada. Motorky RCS [=Reaction Control Subsystem] byly zapáleny v 12:45 UT a po době t=40.25 s změnily rychlost letu o Δv=0.046 m/s. Všechny subsystémy hlásily nominální funkci.
V uplynulém týdnu se sonda pohybovala kolem apoapsidy. Vědecký program se týkal v prvé řadě pozorování Titanu. Měsíc sledoval ve třech sériích po 13.5 h a jednou v trvání 4.75 h spektrometr CIRS [=Composite Infrared Spectrometer] a kamery ISS. Analyzátor prachu CDA [=Cosmic Dust Analyzer] studoval dvakrát po 15 h a jednou 13 h vlastnosti mezihvězdného prachu.
Dne 2011-11-01 byl dokončen experiment studia sluneční koróny, na který byl využit rádiový systém RSS [=Radio Science Subsystem].


2011-11-16 - Cassini

Status Report (2011-10-192011-10-25)

Prozatím poslední signály z Cassini dorazily na sledovací stanici Madrid 2011-10-25. Podle telemetrických dat zůstává sonda ve skvělé kondici a všechny subsystémy pracují podle předpokladů.
Dne 2011-10-19 minula sonda ve vzdálenosti 1231 km a relativní rychlostí 7.4 km/s měsíc Enceladus (průlet E-15). Během cíleného průletu byly ultrafialovým spektrografem UVIS [=Ultraviolet Imaging Spectrograph] sledovány dva zákryty hvězd z Orionova pásu (epsilon Ori a zeta Ori) za oblakem vyvržené hmoty z polárních gejzírů. Vědci si od pozorování slibují, že dokážou lépe změřit hustotu, složení a časovou proměnlivost výtrysků. Situaci na měsíci monitorovala rovněž infračervená čidla a kamery.
Kryt hlavního raketového motoru, který byl uzavřen 2011-10-17, se znovu otevřel 2011-10-19. Jednalo se už o 67. manipulaci s krytem. Téhož dne se uskutečnil ještě necílený průlet kolem měsíce Telesto.
Po vyhodnocení trajektorie letu po setkání s Enceladem bylo 2011-10-20 rozhodnuto, že plánovaná korekce dráhy OTM-296 [=Orbit Trim Maneuver] nebude potřeba. Rovněž se uvažovalo o zrušení následujícího manévru OTM-297. Rozhodnutí mělo padnout po důkladnější rozvaze.
V souhrnu vědeckých aktivit minulého týdne se v prvé řadě uvádějí pozorování související s průletem kolem Encelada. Měsíc sledovala sada optických přístrojů; především výrony hmoty z jižního pólu. Po zákrytovém experimentu, vzpomenutém v úvodu článku, snímkoval povrch infračervený spektrometr CIRS [=Composite Infrared Spectrometer]. Pozorování probíhala dokonce i v době, kdy měsíc vstoupil do stínu Saturnu, a tak měli vědci možnost sledovat rychlost ochlazování neozářeného povrchu a rychlost opětovného zahřívání.
Po skončení vědeckých činností u Encelada se sonda vrátila k rutinním činnostem. Přístroje CIRS a VIMS [=Visual and Infared Spectrometer] sledovaly prstenec G při nízkém sklonu a v nízké fázi po dobu 10 hodin. UVIS byl tři hodiny kalibrován zaměřením na hvězdu Spica. Kamery ISS a spektrometry CIRS a VIMS sledovaly Titan. Systém ISS pak fotografoval malé vnitřní měsíčky k astrometrickým účelům. Kamery ISS sestavovaly 15 hodin světelnou křivku nepravidelného měsíčku Loge. CIRS později 23 hodin měřil teploty v horní troposféře a tropopauze Saturnu ve středním infračerveném pásmu.
Sonda zahájila novou fázi studia Titanu, která se nazývá Titan Exploration at Apoapsis (TEA), jejímž hlavním cílem je zdokumentovat vývoj oblačnosti a detekovat nové molekuly a izotopy ve stratosféře přístrojem CIRS. Pozorování TEA budou pokračovat až 37 hodin a budou se opakovat přibližně jednou týdně.


2011-11-10 - Fobos-Grunt

Další neúspěch Ruska na cestě k Marsu?

Po mnoha nezdarech a po patnáctiletém půstu se Rusko odhodlalo vyslat do meziplanetárního prostoru další sondu. Zvolilo si velice ambiciózní a komplikovaný program přistání na měsíci Phobos s návratem vzorků povrchového materiálu k Zemi. Projekt Fobos-Grunt (v anglických textech jako Phobos-Grunt) se připravoval mnoho let a věnovalo se mu obrovské úsilí. Zdá se ale, že veškerá energie může přijít vniveč. Sonda už několik dní krouží na oběžné dráze kolem Země a nepodařilo se ji převést na trajektorii k Marsu. Informace o jejím stavu jsou minimální a v mnoha případech si protiřečí, mnohem častěji se lze dočíst nejrůznější spekulace. Dosavadní průběh letu a posouzení šancí na další pokračování je popsáno v následujícím textu, který čerpá z ruského zdroje.
Dvojstupňová nosná raketa Zenit (verze Zenit-2SB41.1) startovala ze stanoviště číslo 45 na kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu 2011-11-09 v 00:16:02.871 moskevského času (tj. 2011-11-08 v 20:16 UT), pouze o zlomek sekundy dříve než bylo dříve oznámeno (00:16:03.145).
Po první vertikální části vzletu zamířila raketa východním směrem po obvyklé trajektorii, která ji vyvedla na oběžnou dráhu se sklonem 51.4° k rovníku. Živý televizní přenos byl přerušen přibližně v okamžiku oddělení druhého stupně, nicméně dosažení úvodní parkovací dráhy bylo oznámeno krátce poté. K oddělení došlo přibližně v 00:27 moskevského času (20:27 UT), 688 sekund od hladkého startu.
Po separaci druhého stupně Zenitu se sonda Fobos-Grunt (F-G) pohybovala na eliptické dráze ve výšce 207 x 347 km nad zemským povrchem. Zde měla setrvat 2.5 hodiny, což reprezentovalo 1.7 oběhu kolem Země, a pak se měl zažehnout motor sondy MDU, což je značně modifikovaný mnohokrát vyzkoušený urychlovací stupeň Fregat (nikoliv přímo stupeň Fregat, jak se někde chybně uvádělo) a vyvést ji na vyšší dráhu 250 x 4170 km s oběžnou periodou 2.2 hodiny. Ale již po 2.1 hodině pasivního letu mělo dojít k dalšímu zážehu motoru a sonda měla definitivně zamířit do oblasti Marsu.
Od navedení na úvodní dráhu se přestaly objevovat o průběhu letu další oficiální informace. Ještě následujícího rána se na stránkách výrobce sondy společnosti NPO Lavočkin dokonce jako horká novinka vyskytovala zpráva o přípravě mise. Sdělovací prostředky zachovávaly mlčení. Bylo zřejmé, že něco není v pořádku, že let neprobíhá podle plánu.
V 00:05:16 zveřejnil Ted Molczan, známý pozorovatel družic, zprávu, že sonda nezměnila dráhu, jak se předpokládalo po prvním zážehu motoru. Z ruské strany zase přišla informace, že středisko nepřijímá žádná telemetrická data. Podle fóra na NASA Spaceflight se dle zdroje ze sítě NORAD podařilo obří anténou v Goldstone v Kalifornii detekovat signál pocházející z F-G. Podle této zprávy vysílala sonda na všech možných frekvencích, což byl jasný důkaz problémů na palubě. Před startem byl počítač naprogramován tak, aby před kritickým zážehem motoru zamířil pro případ potíží anténu k severu. Zážeh totiž probíhal nad Jižní Amerikou a vysílání severním směrem mohlo být zachyceno stanicemi v USA, Evropě a v Rusku.
Podle dostupných dat se sonda nacházela v "bezpečnostním módu", což je sice problém, ale zůstává jistá naděje, že se ho podaří odstranit a let bude pokračovat v zásadě podle plánu. Motor MDU byl navržen tak, aby se sondou absolvoval celou cestu k Marsu a měl by být schopen funkce i v případě prodloužení cesty.
Stejně jako Goldstone, hlásila i pozemní stanice v Evropě, že přijímá ze sondy nečitelné signály. Jisté příznaky indikovaly, že se solární panely neorientují na slunce. Mezitím očitý svědek z Brazílie oznámil, že viděl něco jako zážeh motoru, který mohl patřit sondě F-G. Tato zpráva ale neměla příliš velkou cenu, protože i kdyby se jednalo o jev spojený se sondou, pravděpodobně by byl pozorován jen odraz světla na solárních panelech nebo od jiné části lesklého povrchu.
V ranních hodinách se konečně zájemci dočkali i oficiálního vyjádření Ruské kosmické agentury. V 6:13 moskevského času oznámil šéf Roskosmosu Vladimir Popovkin, že ani jeden z plánovaných zážehů raketového motoru MDU se nezdařil. Podle Popovkina se pravděpodobně nepodařilo určit správnou orientaci. Závada je buď na slunečním, nebo na hvězdném čidle. Počítač proto nedovolil provést motorický manévr. Zdůraznil, že situace není sice normální, ale není též neočekávaná a existují postupy, jak ji zvládnout. Řešení by mělo být opětovné nahrání řídícího programu. Nové instrukce musí být předány do tří dnů, do doby, než se vybijí palubní akumulátory. Z poslední věty by vyplývalo, že fotovoltaické články nejsou schopné akumulátory dobíjet.
Vše nyní záleží na tom, zda problémy má na svědomá software nebo hardware. V prvním případě lze doufat, že se naprogramování dá na dálku opravit. V případě hardwarové závady je sonda téměř jistě ztracená.
2011-11-09 v 01:17 (?) moskevského času jeden z představitelů programu prozradil, že byla přijata telemetrie a bylo potvrzeno, že sluneční panely míří ke slunci a akumulátory se dobíjejí. Do sledování sondy byly zapojeny ruské vojenské sledovací stanice a pozemní zařízení NASA.
Po poledni ve středu dne 2011-11-09 se v oficiálním tiskovém prohlášení Roskosmosu objevilo, že první rádiové relace se sondou po startu ukazovaly na normální operace podle plánu. Sonda se pak dostala mimo dosah ruských stanic. V té době se měla zapálit jednotka MDU, k čemuž, jak už bylo několikrát řečeno, nedošlo. Byla stanovena aktuální dráha. Bohužel nejbližší termín, kdy se sonda dostane do dosahu ruských stanic, je až ve 23:00 moskevského času. Do té doby se může pracovat jen na přípravě nových programových dat. Nejdůležitější zprávou bylo, že je zajištěna dodávka energie a doba na případnou záchranu mise se tím prodloužila na dva týdny. Záleží přitom také na vývoji oběžné dráhy. Na ní by měla sonda vydržet nejméně týden až do jednoho měsíce.
V 16:35 moskevského času se na webu Astronomy.ru objevilo, že nové pokusy o odpoutání od Země by mohly následovat ve čtvrtek 2011-11-10 mezi 03:00 až 05:00 moskevského času.
Ve čtvrtek 2011-11-10 v 6:20 moskevského času se v televizních zprávách objevilo, že pozemní středisko obdrželo potřebná data z paluby F-G a zahájilo jejich analýzu s cílem připravit záchranné operace.
Jak je vidět, situace kolem projektu Fobos-Grunt je stále nejasná, zprávy jsou mnohdy protichůdné a někdy je těžké rozlišit fakta od spekulací. Oficiální zdroje jsou na informace skoupé, a kdo ví, jestli má řídící středisko samo dostatek údajů. Osud mise F-G může mít nicméně vážné důsledky na další ruskou a možná i světovou kosmonautiku. Případný krach by nepochybně posílil hlasy zpochybňující význam náročných planetárních výzkumů, které žádají, aby se finance věnovaly raději pozemským problémům.


2011-11-02 - Cassini

Status Report (2011-10-122011-10-18)

Prozatím poslední signály z Cassini dorazily na sledovací stanici Madrid 2011-10-18. Podle telemetrických dat zůstává sonda ve skvělé kondici a všechny subsystémy pracují podle předpokladů.
2011-10-12 byl v souvislosti se začátkem sluneční konjunkce změněn způsob udržování orientace ze silových gyroskopů RWA [=Reaction Wheel Assembly] na reaktivní motorky RCS [=Reaction Control Subsystem].
Vrchol sluneční konjunkce nastal 2011-10-13, kdy separační úhel Slunce-Země-sonda dosáhl minimální hodnoty 2.2°.
Vědecká činnost popisovaného týdne byla poznamenána probíhající sluneční konjunkcí. Pokud zůstával separační úhel menší než 3°, byla hlavní anténa zamířena k Zemi a registrovaly se deformace rádiových vln procházejících těsně kolem Slunce. Později se přístroje vrátily ke standardním aktivitám. Spektrograf UVIS [=Ultraviolet Imaging Spectrograph] a spektrometr CIRS [=Composite Infrared Spectrometer] a VIMS [=Visual and Infrared Mapping Spectrometer] uskutečnily dvanáctihodinové pozorování polárních září na Saturnu. Kamery ISS [=Imaging Science Subsystem] a spektrometry CIRS a VIMS sledovaly ve dvou etapách Titan.
Dne 2011-10-17 byl opět uzavřen kryt hlavního raketového motoru.


Archiv:

 1. Aktuální novinky
 2. Květen 2012
 3. Duben 2012
 4. Březen 2012
 5. Únor 2012
 6. Leden 2012
 7. Prosinec 2011
 8. Listopad 2011
 9. Říjen 2011
 10. Září 2011
 11. Srpen 2011
 12. Červenec 2011
 13. Červen 2011
 14. Květen 2011
 15. Duben 2011
 16. Březen 2011
 17. Únor 2011
 18. Leden 2011
 19. Prosinec 2010
 20. Listopad 2010
 21. Říjen 2010
 22. Září 2010
 23. Srpen 2010
 24. Červenec 2010
 25. Červen 2010
 26. Květen 2010
 27. Duben 2010
 28. Březen 2010
 29. Únor 2010
 30. Leden 2010
 31. Prosinec 2009
 32. Listopad 2009
 33. Říjen 2009
 34. Září 2009
 35. Srpen 2009
 36. Červenec 2009
 37. Červen 2009
 38. Květen 2009
 39. Duben 2009
 40. Březen 2009
 41. Únor 2009
 42. Leden 2009
 43. Prosinec 2008
 44. Listopad 2008
 45. Říjen 2008
 46. Září 2008
 47. Srpen 2008
 48. Červenec 2008
 49. Červen 2008
 50. Květen 2008
 51. Duben 2008
 52. Březen 2008
 53. Únor 2008
 54. Leden 2008
 55. Prosinec 2007
 56. Listopad 2007
 57. Říjen 2007
 58. Září 2007
 59. Srpen 2007
 60. Červenec 2007
 61. Červen 2007
 62. Květen 2007
 63. Duben 2007
 64. Březen 2007
 65. Únor 2007
 66. Leden 2007
 67. Prosinec 2006
 68. Listopad 2006
 69. Říjen 2006
 70. Září 2006
 71. Srpen 2006
 72. Červenec 2006
 73. Červen 2006
 74. Květen 2006
 75. Duben 2006
 76. Březen 2006
 77. Únor 2006
 78. Leden 2006
 79. Prosinec 2005
 80. Listopad 2005
 81. Říjen 2005
 82. Září 2005
 83. Srpen 2005
 84. Červenec 2005
 85. Červen 2005
 86. Květen 2005
 87. Duben 2005
 88. Březen 2005
 89. Únor 2005
 90. Leden 2005
 91. Prosinec 2004
 92. Listopad 2004
 93. Říjen 2004
 94. Září 2004
 95. Srpen 2004
 96. Červenec 2004
 97. Červen 2004
 98. Květen 2004
 99. Duben 2004
 100. Březen 2004
 101. Únor 2004
 102. Leden 2004
 103. Prosinec 2003
 104. Listopad 2003


Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 25
Poslední: 2013-03-21 14:07:23