DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Novinky - prosinec 2005


2005-12-30 - Měsíc

Ohrožují astronauty na Měsíci meteority?

Odpověď na otázka položenou v titulu není zcela jednoznačná. Pravděpodobnost zásahu člověka na lunárním povrchu padajícím "kamenem" je velice malá, nedá se ale zcela vyloučit. O tom, že je Měsíc stále pod palbou, se mohli přesvědčit astronomové z NASA Marshall Spece Flight Center, kterým se podařilo nedávno zachytit dopad malého meteoroidu na sérii fotografických záběrů. K události došlo 2005-11-07 a desetipalcový teleskop při ní zaregistroval slabý záblesk na severozápadním okraji Mare Imbrium. Podobné impakty nejsou ničím neobvyklým, přesto to byl první zásah od roku 1999, který se podařilo zdokumentovat. Vysvětlení tak dlouhé přetržky mezi pozorováními je velmi prozaické - lidé si odvykli Měsíc sledovat. Panuje totiž všeobecný názor, že o našem přirozeném souputníku už pozemskými metodami nemůžeme zjistit nic nového.
Situace se ale začíná mírně měnit. NASA plánuje obnovení letů na Měsíc a k tomu je potřeba mj. vědět, co se stane po nárazu kosmického tělesa na lunární povrch a jak může takováto událost ohrozit případné lidské průzkumníky. Na Zemi nemají malé meteoroidy šanci proniknout až k povrchu. Tření o atmosféru je promění na pouhou žhavou čáru na obloze. Měsíc, jak je známo, takovou přirozenou ochranu nemá. Sebemenší kamínek se dostane až na povrch a kromě přímého zásahu člověka nebo technického zařízení může škodit i vyvrženými horninami po dopadu.
Listopadový zásah Měsíce byl podrobně studován obrázek po obrázku pomocí běžného komerčního softwaru. Světelný záblesk postupně zanikl po pěti videosnímcích, z nichž každý představoval 1/30 s. Rozbor polohy Měsíce a časových vazeb ukazují, že by se mělo jednat o meteoroid pocházející z meteorického roje Taurid. Podle vyzářené energie po dopadu šlo patrně o kámen o průměru asi 130 mm, letící rychlostí kolem 27 km/s a vzniklý kráter by mohl mít průměr 3 m. Roj Taurid patrně souvisí s krátkoperiodickou kometou Encke, která oběhne Slunce jednou za 3.3 roku.
NASA se věnovala riziku srážek kosmických "kamenů" s Měsícem již v rámci projektu Apollo. Tehdy ale neměla k dispozici výkonné videokamery a účinné počítačové prostředky na zpracování obrazů, aby mohla zachytit slabé a zlomek sekundy trvající záblesky. Nyní nastala nová situace a staronový fenomén bude muset být znovu důkladně prostudován. Výpravy k Měsíci budou delší, možná dojde i na budování stálé základny. Otázky ohrožení kosmického zařízení meteoroidy se ostatně týkají i kosmických stanic na oběžné dráze.


2005-12-29 - Stardust

Čekání na návrat

Mise Stardust se blíží ke svému závěru. Kosmická sonda nesoucí částečky mezihvězdného prachu a prachových částic komety se nachází již nedaleko od Země. Do atmosféry vstoupí návratový modul dne 2005-01-15 rekordní rychlostí 12.9 km/s (46440 km/h). Dosavadní rekord držela velitelská sekce Apolla 10 z května 1969.
Před přistáním ve vojenském prostoru U.S. Air Force Utah Test and Training Range, nacházejícím se jihozápadně od Salt Lake City, je ale třeba ještě podniknout celou řadu opatření. Ve dnech 2006-01-05 a 2005-01-13 budou dvě příležitosti doladit definitivní dráhu sondy. Dne 2005-01-15 v 05:57 UT se oddělí přistávací pouzdro od mateřské části. O čtyři hodiny později vstoupí pouzdro do atmosféry ve výšce 125 km nad Tichým oceánem. Ve výšce asi 32 km se uvolní brzdící padák. Po sestupu na 3 km se má rozvinout hlavní padák. Dopad schránky se očekává v 11:12 UT (tj. 03:12 PST).
Po přistání, pokud to okolnosti dovolí, bude schránka převezena vrtulníkem do U.S. Army Dugway Proving Ground, Utah, k úvodním úkonům. Pokud by bylo nepříznivé počasí, převoz se uskuteční pomocí terénních vozidel. Vzorky budou dále dopraveny do speciální laboratoře v NASA Johnson Space Center v Houstonu, kde budou zabezpečeny a následně prozkoumány.
NASA očekává, že většina zachycených částeček nebude větší než 0.3 mm. I takto malá zrnka se však kvůli detailnímu průzkumu budou dělit na ještě menší částečky.


2005-12-29 - Extrasolární planety

Součásti DNA a bílkovin u cizí hvězdy

Teleskop Spitzer objevil v prachu kroužícím u vzdálené hvězdy nejzákladnější ingredience organického života. Zjištěnými plyny jsou acetylén a kyanovodík. Tyto součástky, bez nichž nemůže vzniknout DNA a bílkoviny, byly detekovány ve vzdálenosti od centrální hvězdy, která odpovídá zóně terestrických planet. Není tedy vyloučeno, že by někdy mohla v tomto prostoru vzniknout Zemi podobná planeta vybavená předem potřebnými chemickými sloučeninami, z nichž by se vyvinuly živé organismy. Zpráva o objevu má být publikována v Astrophysical Journal Letters v lednu 2006. Vedoucím autorského kolektivu je Fred Lahuis z observatoře v nizozemském Leidenu.
Výše uvedené chemické sloučeniny byly zaregistrovány u hvězdy IRS 46 ze souhvězdí Hadonoše (Ophiuchus). Hvězda se nachází ve vzdálenosti asi 375 světelných let (ly). V souhvězdí Hadonoše se nachází mnoho plynových a prachových mračen v prvotním hvězdném stádiu. Hvězda IRS 46, podobně jako celá řada podobných, je obklopena plochým diskem kroužícího plynu a prachu, které se časem mohou koncentrovat do zárodků planet.
Poté, co astronomové zaměřili na prachoplynová disk infračervené detektory kosmické observatoře Spitzer, byli překvapeni nálezem obrovského množství acetylénu a kyanovodíku a oxidu uhličitého. Tým zkoumal už přibližně 100 podobných mladých hvězd, ale pouze u IRS 46 byl objeven oblak takovýchto organických látek. Možná tomu napomohla vhodná orientace disku vůči pozemskému pozorovateli. Plyny jsou rovněž velmi horké. Relativně vysoká teplota také nepochybně umožnila snadnější studium v infračervené oblasti, pro kterou je Spitzer konstruován.
Organické látky jako u IRS 46 byly detekovány i v naší Sluneční soustavě. Nacházejí se v atmosférách obřích planet, na měsíci Titanu a na ledovém povrchu komet. Prokázány byly také v okolí masivních hvězd pomocí infračervené kosmické observatoře vypuštěné Evropskou kosmickou agenturou ESA. Hmotné hvězdy jsou ale z hlediska vzniku obyvatelných planet málo slibné.
Na Zemi se potřebné organické molekuly dostaly před několika miliardami let pravděpodobně zásluhou komet. Acetylén a kyanovodík se za přítomnosti vody spojovaly do složitějších organických sloučenin, stavebních prvků DNA a bílkovin. Na Zemi už byly ze směsi acetylénu, kyanovodíku a vody uzavřené v pokusné nádobě vyrobeny nejrůznější chemické sloučeniny včetně aminokyselin a složky DNA nazývané adenin.
Objev observatoře Spitzer byl nedávno potvrzen pozemním pozorováním pomocí teleskopu Keck na hvězdárně Mauna Kea na Havajských ostrovech.


2005-12-28 - New Horizons

Sonda instalována na nosnou raketu

Uplynulý týden znamenal pro první misi k Plutu významný pokrok ve startovních přípravách. Uskutečnilo se druhé, závěrečné simulované odpočítávání a sonda byla připojena na třetí stupeň rakety. Nato byl třetí urychlovací stupeň a sonda uzavřeny pod aerodynamický kryt rakety Atlas a tato sestava byla převezena na vypouštěcí komplex LC-41 k umístění na čekající nosič. Převoz a instalace proběhly bez problémů. V sobotu 2005-12-17 ve 13:00 místního času byla montáž nosné rakety a sondy New Horizons ukončena. V dalším týdnu byly v plánu elektrické zkoušky kompletní sestavy a testy autonomního systému sondy při simulacích v JHU-APL.
Jak už bylo dříve oznámeno, rozhodla se NASA provést dodatečné zkoušky na palivové nádrži prvního stupně nosné rakety. Nedestruktivní zkouška se uskuteční zevnitř nádrže ve dnech 2006-01-03 a 2006-01-04. Kvůli tomu, že zkouška vyžaduje, aby se nádrž po jistý čas po vypuštění vysoušela a protože chce NASA poskytnout pracovníkům aspoň minimální oddech před ostrou startovní kampaní, přesunulo se původně plánované datum vzletu. Nejbližší termín startu je podle nynějších propočtů 2005-01-17. I pak je ještě přibližně dva týdny rezerva, aby mohla být sonda navedena na rychlou dráhu procházející kolem Jupiteru a další dva týdny na sice pomalejší trajektorii bez pomoci gravitační asistence Jupitera, ale přesto vedoucí k poslední planetě Sluneční soustavy.


2005-12-28 - Cassini

Status Report (2005-12-152005-12-20)

Poslední telemetrie ze sondy u Saturnu byla prozatím získána dne 2005-12-20 stanicí Goldstone. Cassini zůstává ve skvělém stavu a veškeré subsystémy pracují normálně.
V průběhu sledovaného týdne se kompletní sada přístrojů pro výzkum magnetosféry a plazmy MAPS [=Magnetospheric and Plasma Science], která obsahuje plazmový spektrometr CAPS [=Cassini Plasma Spectrometer], analyzátor kosmického prachu CDA [=Cosmic Dust Analyzer], hmotový spektrometr iontů a neutrálních částic INMS [=Ion and Neutral Mass Spectromter], magnetometr MAG [=Magnetometer], magnetosférický zobrazovač MIMI [=Magnetospheric Imaging Instrument] a přístroj na analýzu rádiových a plazmových vln RPWS [=Radio and Plasma Wave Science], zaměřila na souběžné pozorování vnější magnetosféry a sledování vlastností hraničních oblastí magnetosféry v různých radiálních vzdálenostech. Některé přístroje ze souboru MAPS se podílely na kampani výzkumu interakcí magnetosféry a ledových měsíců a prstenců.
Kamerový systém ISS [=Imaging Science Subsystem] pozoroval celou řadu malých měsíčků s cílem stanovit přesné parametry oběžných dráh. Mapovací spektrometr ve viditelné a infračervené oblasti VIMS [=Visual and Infrared Mapping Spectrometer] a kombinovaný infračervený spektrometr CIRS [=Composite Infrared Spectrometr] zhotovoval profil prstence E. ISS a UVIS dále uskutečnily pozorování měsíce Enceladus.
Dne 2005-12-17 byl zahájen letový program podle sekvence S17. Tato fáze potrvá 42 dní až do 2006-01-26. V tomto období se uskuteční dva cílené průlety kolem Titanu (číslo T9 a T10) a necílené průlety kolem měsíců Enceladus, Pallene, Telesto, Helene a Rhea. Do tohoto časového intervalu zapadají i dráhové korekce OTM-046OTM-050 [=Orbit Trim Maneuver]. Z těchto původně plánovaných pěti korekčních manévrů byl ale již asi před měsícem odvolán OTM-048 a dne 2005-12-19 došlo ke zrušení i korekce OTM-046.


2005-12-19 - New Horizons

Start se odkládá

NASA odložila start mise New Horizons k Plutu a do oblasti Kuiperova pásu na 2006-01-17. Odklad si vyžádala nutnost dodatečné inspekce nosné rakety Atlas V. Příprava sondy přesto dále pokračuje přesunem na startovní komplex na mysu Canaveral (Cape Canaveral Air Force Station).
Mise musí být zahájena do 2005-02-17, kdy konči letošní startovní okno. Další příležitost ke vzletu by nastala až v roce 2007.
New Horizons bude prvním kosmickým průzkumníkem, který navštíví soustavu Pluto-Charon. Tím se kompletně uzavře soupis planet dosažených pozemskou technikou. Nosná raketa Atlas V udělí sondě rekordní rychlost a navede ji nejprve k Jupiteru. Zde se ještě rychlost zvětší gravitačním manévrem u obří planety. Takto bude možno překonat obrovskou vzdálenost k poslední planetě Sluneční soustavy za relativně velice krátkou dobu. K dvojnásobné soustavě Pluto-Charon dorazí New Horizons podle plánu v roce 2015. Let bude pokračovat stále dál od Slunce do oblasti Kuiperova pásu a tam není vyloučeno další setkání s dosud neznámým tělesem.


2005-12-18 - Stardust

Poslední měsíc letu

Všechny subsystémy sondy Stardust pracují normálně a kosmické plavidlo se blíží k Zemi. Zbývá poslední měsíc letu. Přistávací pouzdro je očekáváno na zemském povrchu 2006-01-15.
Ve vojenském areálu v Utahu úspěšně skončily zkoušky záchrany a příjmu návratového modulu, zakončené kompletním nácvikem vyzvednutí shozené schránky a převozu v helikoptéře.


2005-12-18 - Cassini

Status Report (2005-12-082005-12-14)

Prozatím poslední telemetrie z Cassini byla zachycena dne 2005-12-14 stanicí Goldstone. Stav sondy se nemění, systémy pracují podle předpokladů.
Dne 2005-12-08 bylo rozhodnuto zrušit plánovanou korekci dráhy OTM-045, místo toho bude nutno provést pouze drobné opravy v zaměření vědeckých přístrojů.
Přístroje ze souboru MAPS [=Magnetospheric and Plasma Science] byly tento týden zaměřeny na hranici ranní strany magnetosféry, magnetopauzu a přilehlé oblasti. Dále probíhala spektrometrická kampaň měsíce Phoebe a dálková radarová sondáž Titanu.


2005-12-15 - Hayabusa

Sonda se od asteroidu nevrátí dříve než v roce 2010

V minulých zprávách byla již několikrát zmiňována možnost, že návrat sondy Hayabusa od asteroidu Itokawa bude muset být kvůli současným problémům odložen přibližně o tři roky. Tato eventualita se stala skutečností podle zprávy ze 2005-12-14.
Potíže se systémy sondy, kterou se daří udržovat funkční jen s vypětím sil a mimořádnými prostředky, se dosud nepodařilo zvládnout a prakticky není šance, že by se stihl odlet k Zemi v příhodném intervalu kolem poloviny prosince. Od pátku 2005-12-09 byla sonda opět neovladatelná zásluhou výtrysku plynu z netěsného palivového systému.
Manažer projektu, pan Kawaguči, na tiskové konferenci řekl: "Je to zklamání, ale následující rok věnujeme záchraně sondy a pokud ji do začátku roku 2007 opět dokážeme ovládat, můžeme ji očekávat v červnu 2010 (na Zemi). Je velká šance, že ji dostaneme pod kontrolu."


2005-12-14 - Hayabusa

Ochromená sonda vzdoruje snaze o obnovení plně operačního stavu

JAXA oznámila, že série příkazů vyslaných na Hayabusu a majících za cíl získat opět kontrolu nad orientací sondy a vyvést ji definitivně z bezpečnostního módu, byla jen částečně úspěšná. Funkce hlavních systémů včetně orientačních a spojovacích komponent vykazuje značné anomálie. Po závěrečném pokusu o přistání na asteroidu Itokawa dne 2005-11-26, při němž došlo patrně k poškození kosmického robota, se podařilo až 2005-11-29 obnovit nouzové spojení přes nízkoziskovou anténu s vysílačem pracujícím v módu rádiomaják.
2005-11-30 byly zahájeny pokusy o obnovení normálního provozu. Autonomní diagnostická funkce zapnula vysílání frekvenční modulací. Následně 2005-12-01 dorazila telemetrická data rychlostí 8 bit/s vysílaná všesměrovou nízkoziskovou anténou. Spojení bylo ale slabé a bylo často přerušováno. Podle získaných údajů se potvrdilo, že příkazy systému AOCS [=Attitude and Orbit Control System], vyslané 2005-11-27 se z neznámých příčin nevykonaly správně. Důvodem mohly být buď značné potíže s udržením orientace nebo velký výpadek v zásobování energií. Odhaduje se, že celý systém spínacích obvodů na různá palubní zařízení byl resetován následkem podchlazení způsobeným odpařováním unikajícího paliva. Dále se na problémech mohlo podepsat vyčerpání baterií, které nebyly dostatečně dobíjeny vlivem nesprávné orientace sondy. Detaily se nadále studují.
2005-12-02 byl učiněn pokus o spuštění chemického motoru, ale i když byl zaznamenán slabý tah, nebylo možno obnovit plnou funkci. To potvrzuje podezření, že jednou z příčin anomálního chování z 2005-11-27 mohla být špatná funkce chemického raketového motoru.
2005-12-03 bylo zjištěno, že odchylka osy vysokoziskové antény od směru ke Slunci (a současně k Zemi) se zvětšila na 20 až 30°. Se záměrem udržet orientaci sondy pod kontrolou se začalo s pokusy využít reaktivní účinku odpouštěného xenonu určeného původně k činnosti iontového motoru. Současně se zahájila práce na úpravě řídícího softwaru. Práce na něm byla dokončena 2005-12-05. Tahem tryskajícího xenonu se změnilo otáčení sondy a tím byla potvrzeno, že by tato nouzová metoda mohla být použitelná. Proto byly po jisté době přehrány nové povely pro systém řízení orientace do palubního počítače. Uvedenými opatřeními se podařilo ještě téhož dne upravit zaměření vysokoziskové antény na hodnotu 10 až 20°. Spojení probíhalo nadále přes anténu se středním ziskem, ale rychlost přenosu se zvýšila na maximum 256 bit/s. Telemetrie předaná na Zemi přinesla další nepříjemné překvapení. Podle obdržených dat s největší pravděpodobností nedošlo k vystřelení projektilu v průběhu odběru povrchového materiálu dne 2005-11-26. Údaje z pyrotechnického zařízení nebyly schopny potvrdit, že opravdu k "výstřelu" došlo. Zmatek v záznamech by nicméně mohl být jenom následkem restartu systému. JAXA proto přistoupila k detailním analýzám záznamů před a po přistání.
Dne 2005-12-06 se Hayabusa nacházela ve vzdálenosti kolem 550 km od asteroidu a přibližně 290 mil. km od Země. Sonda se vzdalovala od Itokawy relativní rychlostí asi 5 km/h. JAXA měla v plánu co nejdříve prověřit všechny komponenty sondy a co nejdříve spustit iontový pohon. K zážehu mělo dojít nejdříve 2005-12-14. Před tím ale musel být zpracován nový scénář zpátečního letu a optimalizováno využití elektrického iontového pohonu. V první řadě ale bylo nutno získat kontrolu nad orientací sondy např. obnovením činnosti chemických motorků RCS.
JAXA se ve zprávě2005-12-12, ze které čerpá předešlý příspěvek, omluvila za omezené informace zveřejňované od 2005-11-29. Příčinou byl nedostatek dat přicházejících z kosmu za sondy zápasící o vlastní přežití.


2005-12-13 - Rosetta

Status Report (2005-11-182005-12-09, dny mise: 628 až 649)

Popisované období představuje tři týdny pasivního letu s monitorování stavu systémů a drobnými údržbářskými činnostmi. Údržba se týkala gyroskopů a avioniky. Silové setrvačníky jsou nyní desaturovány každé dva týdny. Se sledovací stanicí New Norcia se uskutečnily pouze tří rádiové seance.
Dne 2005-12-09 se sonda nacházela ve vzdálenosti 327 mil. km od Země (2.19 AU), což představuje 18 min 11 s cesty rádiového signálu jedním směrem. Vzdálenost od Slunce obnášela 262 mil. km (1.75 AU).
Pokračuje příprava na první sluneční konjunkci. Sonda se bude nacházet v úhlové vzdálenosti menší než 5° od Slunce v období mezi polovinou března a polovinou května 2006, přičemž minimální vzdálenost bude kolem 0.3°. Krátce před vstupem do konjunkce, v březnu 2006, se uskuteční třetí pasivní prověrka užitečného zatížení


2005-12-11 - New Horizons

Sonda k Plutu se chystá ke startu

Na startovním komplexu číslo 41 Cape Canaveral Air Force Station, Florida, USA probíhá příprava na lednové vypuštění kosmické sondy New Horizons k Plutu a do oblasti Kuiperova pásu.
Pátý a poslední urychlovací stupeň na tuhé pohonné látky byl připojen k sestavě rakety 2005-11-29. Dne 2005-12-05 byla provedena úspěšná zkouška tankování nosné rakety Atlas V, při níž byly nádrže zcela naplněny tekutými pohonnými látkami RP-1 (kerosen), kyslíkem a vodíkem.
Třetí stupeň, který má navést sondu na únikovou dráhu byl dodán do budovy PHSF [=Payload Hazardous Servicing Facility] podle plánu dne 2005-12-01. Sonda měla být s urychlovacím stupněm spojena 2005-12-10. V hale PHSF úspěšně proběhla zkouška autonomního chování sondy bez řídících zásahů ze Země. Nádrže korekčních a orientačních motorů sondy byly 2005-12-04 naplněny hydrazinem. V následujícím týdnu proběhla zkouška vyvážení sondy s naplněnými nádržemi.
Dne 2005-12-12 má dojít k uzavření sondy pod aerodynamický kryt a 2005-12-16 bude sestava odvezena na rampu k instalaci na čekající Atlas V 551 (výr. číslo AV-010). Vzlet je plánován na 2006-01-11 mezi 19:11 a 21:07 UT.


2005-12-11 - Cassini

Status Report (2005-12-012005-12-07)

Prozatím poslední spojení se sondou navázala sledovací stanice Madrid dne 2005-12-06. Cassini pokračuje v letu ve skvělém stavu a funguje normálně.
Vědecká pozorování uvedeného týdne zahrnovala sledování přechodu měsíce Rhea před Dione, pokračování spektrometrických měření měsíce Phoebe a polarimetrii Saturnu.
Bylo oznámeno, že podle výpočtů po manévrech OTM-043 a OTM-044, které se uskutečnily pomocí motorků RCS, poklesl tlak v palivovém systému na takovou hodnotu, aby se mohlo spolehlivě provést plánovaného dotlakování nádrží v  dubnu příštího roku.


2005-12-09 - Hayabusa

Vrátí se sonda na Zemi?

Agentura JAXA poskytuje veřejnosti velice sporé informace o osudu sondy Hayabusa. Není se ale co divit, protože ještě zatím zcela jasné, co se s kosmickým aparátem vlastně stalo. Důkazem toho je i následující tiskové vyjádření manažera projektu pana Kawagučiho z 2005-12-08.
Týmu Hayabusa se podařilo zásluhou různých nouzových opatření postupně obnovit komunikaci mezi sondou, která ztratila orientaci po přistání 2005-11-26, a pozemními stanicemi. Podle prozatím omezených informací: "... průzkumník stále žije, ale schopnost komunikovat byla vážně poškozena. Je skoro zázrak, že vůbec funguje."
Bylo rovněž zjištěno, že projektil použitý při odběru vzorků nebyl vypuštěn. Je velice obtížné zjistit, co se přihodilo, pouze na základě kusých informací. Řídící tým se vynasnaží, aby se průzkumná sonda dostala zpět na Zemi.


2005-12-09 - Technika

První stupeň rakety CLV má svého dodavatele

Nezbytnou podmínkou návratu Američanů na Měsíc je zajistit technické prostředky odpovídající zvolené koncepci. Mezi tyto prostředky patří jednoznačně nosná raketa. K vývoji nového typu nosné rakety vhodné pro pilotované lety by muselo dojít i v případě, kdyby k lunárním expedicím nakonec nedošlo. Z rozhodnutí NASA dojde totiž k postupné redukci letů raketoplánu Space Shuttle a po roce 2010 k jejich úplnému vyřazení ze služby. Dopravu lidí na nízkou oběžnou dráhu a k orbitální stanici má pak převzít nový raketový nosič CLV [=Crew Launch Vehicle], s nímž se později uvažuje i jako s nosičem určeným k letům na Měsíc.
O tom, jak příprava rakety CLV pokračuje, informuje tisková zpráva "NASA Selects ATK to be Prime Contractor for First Stage of Next Generation Crew Launch Vehicle" (NASA vybrala ATK jako hlavního dodavatele prvního stupně pilotované nosné rakety nové generace), podle níž byl připraven tento příspěvek.

NASA vybrala vícenásobně použitelné raketové motory na pevné pohonné látky firmy ATK jako základní prvek lidských letů do vesmíru. NASA oznámila, že firma Alliant Techsystem (ATK) se stane hlavním dodavatelem návrhu, vývoje, zkoušky a vyhodnocení pohonného systému prvního stupně nosné rakety nové generace CLV [=Crew Launch Vehicle]. Zakázka v podstatě navazuje na činnosti, které ATK vykonává v rámci programu Space Shuttle. Ve své zprávě NASA uvádí, že: "ATK má k dispozici prostory, výrobní kapacity a pracovníky jak v inženýrských, tak dělnických oborech, kteří jsou schopni vyrobit první stupeň CLV v roli hlavního dodavatele".
Představitel ATK k tomu dodal, že: "...jako hlavní dodavatel prvního stupně CLV pracujeme na podpoře kosmické vize NASA směřující ke spolehlivému, osvědčenému a cenově dostupnému prostředku dosažení kosmického prostoru. Novou příležitost si ATK zasloužila na základě účasti na programu Space Shuttle..."
Kromě prvního stupně nosné rakety CLV má ATK šanci na získání dalších komponent z nového kosmického programu. Jmenovány jsou např. návrh záchranného systému pro posádku, systémy přistávacího lunárního modulu, tepelné izolace a odstínění radiace a pokročilé lehké materiály.
ATK je firma podnikající ve zbrojním průmyslu a v oboru vesmírných technologií. Má přibližně 15000 zaměstnanců. Informace o firmě je možno získat na http://www.atk.com.


2005-12-08 - Hayabusa

JAXA připouští nezdar

Japonská sonda, která se jako první pokusila o odběr hmoty asteroidu, pravděpodobně neuspěla. Současně čelí velkým problémům před zahájením návratu k Zemi.
Japonská kosmická agentura JAXA nejprve oznámila, že se Hayabusi "s největší pravděpodobností" povedlo koncem listopadu sebrat prach z Itokawy, planetky vzdálené v tu chvíli 290 mil. km od Země. "Nyní jsme ale zjistili, že existuje možnost, že kovový projektil (který měl být vystřelen proti povrchu a zvířit prach - pozn. A. H) ve skutečnosti nebyl odpálen," řekl oficiální představitel agentury. "Je proto velice pravděpodobné, že Hayabusa při odběru vzorků selhala," pokračoval a dodal, že je stále nepatrná naděje, že sonda dokázala nějaké množství prachu získat.
Automatická sonda měla v polovině prosince nastoupit zpáteční cestu k Zemi. Bohužel má potíže s jedním raketovým motorkem. JAXA by, v případě, že se nepodaří stihnout plánovaný termín odletu, musela čekat další tři roky, až se Země a sonda dostanou opět do vhodné vzájemné polohy. I když lze tedy odlet o tři roky odložit, není jisté - podotýká JAXA - zda se podaří udržet v provozuschopném stavu palubní baterie. "Hayabusa teď po přechodnou dobu udržuje polohu nouzovými prostředky. Nevzdáváme se naděje, dokud existuje nějaká šance."
V případě, že sonda přece jen odletí v nejbližších dnech domů, mohla by přistát v červnu 2007 v australské poušti.


2005-12-08 - Extrasolární planety

Miniaturní sluneční soustava

Vědci za použití kombinace pozorování pozemních a orbitálních observatoří objevili miniaturní hvězdu a hmotnosti menší než 1/100 hmoty Slunce, která se pravděpodobně nachází v procesu tvorby planetární soustavy. Jedná se o nejmenší známý objekt hvězdného typu, u něhož se zřejmě nachází prachoplynový disk. Z materiálu disku by se jednou mohla zformovat zmenšenina solárního systému. O objevu, o nějž se zasloužil tým Kevina Luhmana z Penn State University, bude referováno ve vydání Astrophysical Journal Letters 2005-12-10.
Hvězda, vedená pod kódovým označením Cha 110913-773444, byla pozorována družicovými observatořemi Spitzer, Hubble a dvěma teleskopy v Chile. Vše se odehrávalo v rámci mezinárodní spolupráce. Objekt se nachází ve vzdálenosti 500 světelných roků (ly) v souhvězdí Chameleona. Je z astronomického hlediska velice mladý, pouhé 2 mil. roků.
Zmíněná hvězda patří mezi tzv. hnědé trpaslíky, kteří se někdy také označují za nepovedené hvězdy, protože nemají dostatečnou hmotnost a zásluhou relativně nízké teploty a tlaku se v jejich jádře nemohla zažehnout fúzní reakce. Objekt je pouze osmkrát masivnější než Jupiter. Skutečnost, že i tak malý objekt je schopen mít vlastní planetární soustavu, opět nastoluje otázku správné definice, co je to hvězda, planeta, měsíc atp.
Hnědý trpaslík vyzařuje jen nepatrnou energii, a tudíž ho lze pozorovat jen s největšími obtížemi. Zůstává relativně studený a největší naději na jeho detekci mají přístroje pracující v infračerveném oboru, což je právě případ zmíněné družice Spitzer.


2005-12-04 - Stardust

Přípravy na návrat sondy

Sonda Stardust se blíží k Zemi a všechny subsystémy pracují podle předpokladů. Na vojenské základně v Utahu je očekávána v lednu 2006.
Dne 2005-11-16 se uskutečnila úspěšná dráhová korekce číslo TCM-17 [=Trajectory Correction Maneuver], při níž byla rychlost změněna o Δv=4.17 m/s. Jelikož byla operace velice precizní, je jen málo pravděpodobné, že se budou muset provádět opravné manévry TCM-17a nebo TCM-17b.
Sonda provedla druhou sérii kalibrace navigačního systému před přiblížením k Zemi.
Tým, připravující se na vyzvednutí návratové schránky, uskutečnil dva nácviky (číslo 9 a 10) v přistávací oblasti UTTR v Utahu. Trénink probíhal v nočních hodinách a používaly se při něm terénní vozidla. Teploty se pohybovaly kolem bodu mrazu a střídalo se sněžení a déšť. Vybavení na vojenské základně v Utahu je připraveno na první operace s návratovým modulem po přistání.


2005-12-03 - Cassini

Status Report (2005-11-222005-11-30)

Prozatím poslední spojení se sondou u Saturnu navázala sledovací stanice Goldstone 2005-11-30. Cassini pokračuje v letu ve skvělé kondici a systémy pracují normálně.
Dne 2005-11-22 se uskutečnila schůzka, na které se mělo rozhodnout o zrušení korekce dráhy číslo OTM-043. Po zhodnocení situace se řídící tým nakonec usnesl, že manévr bude přeci jenom vykonán.
Manévr OTM-043 [=Orbit Trim Maneuver] se uskutečnil 2005-11-23. Malé motorky RCS [=Reaction Control Subsystem] byly nastartovány v 14:05 UT a po době hoření 63.125 s bylo dosaženo změny rychlosti Δv=0.060 m/s. Všechny subsystémy se chovaly podle očekávání.
Dne 2005-11-25, v době, kdy probíhalo přistání japonské sondy Hayabusa na asteroidu Itokawa, byla vyžádána z japonské strany podpora operace sledovací sítí DSN. Z tohoto důvodu poskytla NASA část spojové kapacity, původně vyhrazené pro Cassini, nicméně dopad na americkou misi byl zcela nepatrný.
V sobotu 2005-11-26 se Cassini přiblížila na 500 km k měsíci Rhea. Jednalo se o tzv. cílený průlet, před nímž byly uskutečněny úpravy trajektorie tak, aby bylo dosaženo maximálního vědeckého zisku. Setkání bylo využito pro studium interakcí měsíce s magnetosférou Saturnu a měření složení povrchového materiálu. Optické přístroje pořizovaly snímky sloužící k topografickým účelům s globálním prostorovým rozlišením až 270 m/pixel. V okamžiku největšího přiblížení bylo získáno několik obrázků s rozlišením dokonce 20 m/pixel. Rhea byla sledována rovněž palubním radarem. V průběhu soboty a neděle probíhalo měření gravitačního pole.
Dne 2005-11-27 došlo k necíleným průletům kolem měsíců Enceladus a Helene.
2005-11-29 bylo,přistoupeno k další dráhové korekci OTM-044. Zahájena byla v 05:27 UT a po 262.75 s práce motorků RCS byla změněna rychlost o Δv=0.237 m/s. Oparace proběhla bez potíží.
Dne 2005-11-30 se uskutečnila plánovaná dekontaminace analyzátoru kosmického prachu CDA [-Cosmic Dust Analyzer].


Archiv:

 1. Aktuální novinky
 2. Květen 2012
 3. Duben 2012
 4. Březen 2012
 5. Únor 2012
 6. Leden 2012
 7. Prosinec 2011
 8. Listopad 2011
 9. Říjen 2011
 10. Září 2011
 11. Srpen 2011
 12. Červenec 2011
 13. Červen 2011
 14. Květen 2011
 15. Duben 2011
 16. Březen 2011
 17. Únor 2011
 18. Leden 2011
 19. Prosinec 2010
 20. Listopad 2010
 21. Říjen 2010
 22. Září 2010
 23. Srpen 2010
 24. Červenec 2010
 25. Červen 2010
 26. Květen 2010
 27. Duben 2010
 28. Březen 2010
 29. Únor 2010
 30. Leden 2010
 31. Prosinec 2009
 32. Listopad 2009
 33. Říjen 2009
 34. Září 2009
 35. Srpen 2009
 36. Červenec 2009
 37. Červen 2009
 38. Květen 2009
 39. Duben 2009
 40. Březen 2009
 41. Únor 2009
 42. Leden 2009
 43. Prosinec 2008
 44. Listopad 2008
 45. Říjen 2008
 46. Září 2008
 47. Srpen 2008
 48. Červenec 2008
 49. Červen 2008
 50. Květen 2008
 51. Duben 2008
 52. Březen 2008
 53. Únor 2008
 54. Leden 2008
 55. Prosinec 2007
 56. Listopad 2007
 57. Říjen 2007
 58. Září 2007
 59. Srpen 2007
 60. Červenec 2007
 61. Červen 2007
 62. Květen 2007
 63. Duben 2007
 64. Březen 2007
 65. Únor 2007
 66. Leden 2007
 67. Prosinec 2006
 68. Listopad 2006
 69. Říjen 2006
 70. Září 2006
 71. Srpen 2006
 72. Červenec 2006
 73. Červen 2006
 74. Květen 2006
 75. Duben 2006
 76. Březen 2006
 77. Únor 2006
 78. Leden 2006
 79. Prosinec 2005
 80. Listopad 2005
 81. Říjen 2005
 82. Září 2005
 83. Srpen 2005
 84. Červenec 2005
 85. Červen 2005
 86. Květen 2005
 87. Duben 2005
 88. Březen 2005
 89. Únor 2005
 90. Leden 2005
 91. Prosinec 2004
 92. Listopad 2004
 93. Říjen 2004
 94. Září 2004
 95. Srpen 2004
 96. Červenec 2004
 97. Červen 2004
 98. Květen 2004
 99. Duben 2004
 100. Březen 2004
 101. Únor 2004
 102. Leden 2004
 103. Prosinec 2003
 104. Listopad 2003


Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 25
Poslední: 2013-03-21 14:07:23