DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND PRO PRŮZKUM TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Novinky - prosinec 2011


2011-12-21 - Cassini

Status Report (2011-11-162011-11-22)

Prozatím poslední signály z Cassini dorazily na sledovací stanici Canberra 2011-11-22. Podle telemetrických dat zůstává sonda ve skvělé kondici a všechny subsystémy pracují podle předpokladů.
Dnem 2011-11-16 byla zahájena etapa letu podle sekvence S71. Je rozplánována na 70 dní do 2012-01-24. Dojde ke dvěma cíleným průletům kolem Titanu (T-79, T-80) a jednomu kolem Dione. Navrženo je šest úprav dráhy, číslovaných OTM-300, 300a, 301, 303, 304 a 306 [=Orbit Trim Maneuver].
2011-11-17 byla provedena kalibrace hvězdného detektoru SRU [=Stellar Reference Unit].
V popisovaném období se sonda přiblížila k periapsidě dráhy. Vědecké aktivity byly většinou pokračováním činností z minulého týdne. Pozornost byla zaměřena především na studium polí přístroji MAPS [=Magnetospheric and Plasma Science]. Zařízení MAPS měřilo téměř nepřetržitě stav magnetosféry Saturnu. Jediným uváděným přerušením bylo osmihodinové snímkování nepravidelného měsíčku Suttungr kamerami ISS [=Imaging Science Subsystem].


2011-12-06 - Cassini

Status Report (2011-11-092011-11-15)

Prozatím poslední signály z Cassini dorazily na sledovací stanici Canberra 2011-11-15. Podle telemetrických dat zůstává sonda ve skvělé kondici a všechny subsystémy pracují podle předpokladů.
V uplynulém týdnu se pohybovala sonda poblíž apoapsidy. Vědeckému programu dominovaly výzkumy prováděné vybavením na studium magnetických polí a plazmy MAPS [=Magnetospheric and Plasma Science]. Přístroje MAPS prováděly téměř nepřetržitá měření vnější magnetosféry a prostoru mezi magnetopauzou a rázovou vlnou. Podobná měření se opakují přibližně po půl roce a jsou schopny pokrýt celé období slunečního cyklu.
2011-11-10 se vyskytla na úzkoúhlé kameře systému ISS [=Imaging Science Subsystem] porucha, která si vyžádala teplý start řídícího počítače. Systém se plně zregeneroval a pracuje opět normálně. Během poruchy nedošlo k žádné ztrátě obrazových dat.


2011-12-02 - Cassini

Status Report (2011-11-022011-11-08)

Prozatím poslední signály z Cassini dorazily na sledovací stanici Canberra 2011-11-08. Podle telemetrických dat zůstává sonda ve skvělé kondici a všechny subsystémy pracují podle předpokladů.
2011-11-02 rozhodl navigační tým, že korekce dráhy OTM-298 [=Orbit Trim Maneuver] nebude potřebná a operace byla zrušena.
Vědecký program popisovaného týdne zahájilo patnáctihodinové sledování Titanu v rámci kampaně TEA [=Titan Exploration at Apoapsis], kterého se zúčastnilo zařízení CIRS [=Composite Infrared Spectrometer] a ISS [=Imaging Science Subsystem]. Následovalo astrometrické snímkování malých vnitřních měsíců kamerami ISS a dvanáctihodinové měření sloučenin H2O a CO2 ve stratosféře Saturnu spektrometrem CIRS. Ultrafialový spektrograf UVIS [=Ultraviolet Imaging Spectrograph], CIRS a vizuální a infračervený spektrometr VIMS [=Visual and Infrared Mapping Spectrometer] uskutečnily jedenáctihodinové pozorování polárních září. Následoval průlet E-16 kolem měsíce Enceladus. Hlavním úkolem při průletu bylo sondování povrchu radarem v módu SAR [=Synthetic Aperture Radar] s cílem poznat strukturu a složení regolitu těsně pod povrchem a porovnat tato data s obdobnými údaji zjištěnými na Titanu. Dále pozorování navázala na průzkum výronů hmoty z polárních kryovulkánů. Na odletové větvi probíhalo měření tepelných a chemických charakteristik měsíce. Spektrograf UVIS se dlouhodobě (5.25 h) věnoval sběru ultrafialových spekter měsíce Dione a následně byl kalibrován zaměřením na hvězdu Spica. Kamery ISS pátraly v libračních bodech L5 měsíců Enceladus a Rhea po menších neznámých objektech. Závěrem se opakovalo pozorování polárních jevů na Saturnu přístrojem UVIS a kamery ISS hledaly malé měsíčky v bodu L4 systému Saturn-Titan.
Kryt hlavního raketového motoru byl uzavřen dne 2011-11-04 a znovu otevřen 2011-11-06. Jednalo se celkově o 68. cyklus.
Dne 2001-11-06 se uskutečnil cílený průlet E-16 kolem měsíce Enceladus (vědecká náplň viz výše). Sonda minula měsíc ve výšce 496 km relativní rychlostí 7.4 km/s. Téhož dne došlo k necíleným průletům kolem malých objektů Methone, Pandora a Cylypso.
2011-11-09 v 00:45 UT byla provedena korekce dráhy OTM-299. Hlavní motor byl v činnosti t=12.029 s a bylo dosaženo změny rychlosti Δv=2.09 m/s. Všechny subsystémy hlásily nominální funkci.


Archiv:

 1. Aktuální novinky
 2. Květen 2012
 3. Duben 2012
 4. Březen 2012
 5. Únor 2012
 6. Leden 2012
 7. Prosinec 2011
 8. Listopad 2011
 9. Říjen 2011
 10. Září 2011
 11. Srpen 2011
 12. Červenec 2011
 13. Červen 2011
 14. Květen 2011
 15. Duben 2011
 16. Březen 2011
 17. Únor 2011
 18. Leden 2011
 19. Prosinec 2010
 20. Listopad 2010
 21. Říjen 2010
 22. Září 2010
 23. Srpen 2010
 24. Červenec 2010
 25. Červen 2010
 26. Květen 2010
 27. Duben 2010
 28. Březen 2010
 29. Únor 2010
 30. Leden 2010
 31. Prosinec 2009
 32. Listopad 2009
 33. Říjen 2009
 34. Září 2009
 35. Srpen 2009
 36. Červenec 2009
 37. Červen 2009
 38. Květen 2009
 39. Duben 2009
 40. Březen 2009
 41. Únor 2009
 42. Leden 2009
 43. Prosinec 2008
 44. Listopad 2008
 45. Říjen 2008
 46. Září 2008
 47. Srpen 2008
 48. Červenec 2008
 49. Červen 2008
 50. Květen 2008
 51. Duben 2008
 52. Březen 2008
 53. Únor 2008
 54. Leden 2008
 55. Prosinec 2007
 56. Listopad 2007
 57. Říjen 2007
 58. Září 2007
 59. Srpen 2007
 60. Červenec 2007
 61. Červen 2007
 62. Květen 2007
 63. Duben 2007
 64. Březen 2007
 65. Únor 2007
 66. Leden 2007
 67. Prosinec 2006
 68. Listopad 2006
 69. Říjen 2006
 70. Září 2006
 71. Srpen 2006
 72. Červenec 2006
 73. Červen 2006
 74. Květen 2006
 75. Duben 2006
 76. Březen 2006
 77. Únor 2006
 78. Leden 2006
 79. Prosinec 2005
 80. Listopad 2005
 81. Říjen 2005
 82. Září 2005
 83. Srpen 2005
 84. Červenec 2005
 85. Červen 2005
 86. Květen 2005
 87. Duben 2005
 88. Březen 2005
 89. Únor 2005
 90. Leden 2005
 91. Prosinec 2004
 92. Listopad 2004
 93. Říjen 2004
 94. Září 2004
 95. Srpen 2004
 96. Červenec 2004
 97. Červen 2004
 98. Květen 2004
 99. Duben 2004
 100. Březen 2004
 101. Únor 2004
 102. Leden 2004
 103. Prosinec 2003
 104. Listopad 2003


Reakce čtenářů (číst/přidat)

Počet reakcí: 25
Poslední: 2013-03-21 14:07:23